இணைய வகுப்பறை | தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் 
தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம்

தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்இணைய வகுப்பறைதமிழ்


இணைய வகுப்பறை

இணையம்வழி தமிழ் கற்பிக்கும் முனைவர் ம.நன்னன் மற்றும் தி.பி.சித்தலிங்கைய்யா ஆகியோரின் இணைய வகுப்பறைப் பாடங்களை ஒளிஒளிக்காட்சியகம் ஆண்டராய்டு 4.1.2இல் பார்க்கலாம்.

தமிழ்
சந்தா RSS - இணைய வகுப்பறை