இலக்கணக் குறிப்பு விரிதரவு | தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் 
தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம்

தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்இலக்கணக் குறிப்பு விரிதரவு


 

தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகத்தில் 2011-2012 ஆம் ஆண்டிற்கான பகுதி-II திட்டத்தின் கீழ் “தமிழ் இலக்கியங்களுக்கு மொழியியல் அடிப்படையிலான இலக்கணக் குறிப்புடன் கூடிய விரிதரவு” ‘Linguistically Annotated Corpus for Tamil Literature” என்ற திட்டம் நடைபெற்றது.தமிழ்
சந்தா RSS - இலக்கணக் குறிப்பு விரிதரவு