தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

அகராதியில் ஆளப்பட்ட நூல்களும் அவைகளின் குறியீடு பதிப்பு முதலிய விவரங்களும்

 • ABBREVIATIONS AND OTHER PARTICULARS OF WORKS QUOTED IN THE TAMIL LEXICON

  நூலின்   முதற்குறிப்பு
  நூல்
  ஆக்கியோர்: தொகுத்தோர், பதிப்பித்தோர்
  பதிப்பித்த இடமும் காலமும்
  மேற்கோளாண்ட    முறையைக்       காட்டும் எண்
  அக, நி,
  அகராதி நிகண்டு
  சிதம்பர ரேவண சித்தர்
  மதுரை; தமிழ்ச்சங்க முத்திரா சாலை, 1921
  9
  அககா
  அகநானூறு
  சங்கப்புலவர்கள்
  The Madras Law Journal Press. Mylapore. ருத்ரோத் காரி
  4
  அகராதி
  அகராதி
  அ, குமாரசாமிபிள்ளை
  Ms.
  அசுவசா
  அசுவசாத்திரம்
  நகுலசகதேவர்
  சென்னை: ஜீவகாருண்ய விலாச அச்சியந்திரசாலை, 1911
  6
  அணியி
  அணியிலக்கணம்
  விசாகப்பெருமாளையர்
  மதுரை: தமிழ்ச்சங்க முத்திரா   சாலை, சகாப்தம் 1827 (1905)
  3
  அபி, சிந்,
  அபிதானசிந்தாமணி
  சிங்காரவேலுமுதலியார், ஆ,
  சென்னை : வைஜெயந்தி அச்சியந்திரசாலை, 1910
  9
  அபிரா
  அபிராமியந்தாதி
  அபிராமி பட்டர்
  சென்னை : வித்தியானுபாலனயந்திர சாலை, துந்துபி பங்குனி
  3
  அமுதா. பிள்
  அமுதாம்பிகை பிள்ளைத்தமிழ்
  சிவஞான சுவாமிகள்
  சென்னை: கலாரத்நாகர அச்சுக்கூடம் துன்மதி, ஆவணி
  3
  அமுதாக or அமுதாகாரம்

  அமுதராகம்

  ....
  Ms.
  3
  அரிச், பு,
  அரிச்சந்திர புராணம்
  ஆசகவிராஜர்
  வித்தியாரத்நாகர அச்சுக்கூடம் 1913
  1
  அரிசமய,
  அரிசமய தீபம்
  சடகோபதாசர்
  சென்னை : செங்கல்வராய நாயகர் ஆர்பனேஜ் அச்சுக்கூடம், 1903
  1
  அரு, அக, or   அ, அ, or        அ, அ, அ
  அரும்பெயர் அனுபந்த அகராதி
  பதினென் சித்தர்
    
  9
  அரு , நி,
  அரும்பொருள் விளக்க நிகண்டு
  அருமருந்தைய தேசிகர்
  மதுரை: தமிழ்ச்சங்க முத்திரா சாலை, 1903
  9
  அருங்காச்
  அருங்கலச்செப்பு
  சமண முனிவர்
  Mr. Government Oriental Manuscripts Library, Madras
  9
  அருட்பா
  திருவருட்பா
  இராமலிங்க சுவாமிகள்
  சென்னை: சூளை, கோள்டன் அச்சியந்திரசாலை, பரபாவ புரட்டாசி, 1906
  8
  அருணகிரிபு,
  அருணகிரிபுராணம்
  மறைஞான தேசிகர்
    
  1
  அருணகிரியந்,
  அருணகிரியந்தாதி
  குகை நமச்சிவாயர்
    
  3
  அருணா, or அணா, பு,
  அருணாசலபுராணம்
  எல்லப்ப நாவலர்
  சென்னை : வித்தியாரத்நாகர அச்சுக் கூடம், 1920,
  1
  அல்லியரசாணி மாலை
  அல்லியரசாணிமாலை
  புகழேந்திப் புலவர்
    
  9


  HOME
புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 05-08-2017 13:10:24(இந்திய நேரம்)