தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

தொகைநிலைத் தொடர்மொழி

 • பாடம் - 2
   
  A02142 தொகைநிலைத் தொடர்
  இந்தப் பாடம் என்ன சொல்கிறது?

  தொகைநிலைத் தொடர் என்றால் என்ன என்பதைப் பற்றியும் அதன் வகைகளையும் விவரிக்கிறது.


  இந்தப் பாடத்தைப் படிப்பதால் என்ன பயன்பெறலாம்?

  இதனைப் படித்து முடிக்கும்போது நீங்கள் கீழ்க்காணும் திறன்களையும் பயன்களையும் பெறுவீர்கள்.

  •  
  தொகை என்றால் என்ன என்பதை அறியலாம்.

  •  
  தொகைநிலைத் தொடர்மொழிகளின் வகைகளை அறியலாம்.

  •  
  தொகைநிலைத் தொடர்மொழிகள் பொருள் சிறக்கும் இடங்களை அறியலாம்.

  •  
  தொகைநிலைத் தொடர்மொழிகளை விரித்துக் காணும்பொழுது இரண்டு முதல் ஏழு பொருள் வரை தருவதை அறியலாம்.
புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 31-08-2016 22:07:42(இந்திய நேரம்)