தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

பாட ஆசிரியர்பற்றி

D0313- பாட ஆசிரியர்
பெயர்
:
கி.சிவகுமார்
பிறந்த தேதி
:
05-02-1972
கல்வித் தகுதி
:
1.
பி.லிட் - 1993 - ஸ்ரீமத் சிவஞான பாலய சுவாமிகள் தமிழ்க்கல்லூரி, மயிலம். முதல்வகுப்பு. (மாநிலமுதன்மை, ஐந்தாம் ஜார்ஜ் நினைவுப்பரிசு.)
2.
பி.எட் - 1994 - சென்னைப் பல்கலைக் கழகம், முதல்வகுப்பு.
3.
எம்.ஏ - 1997 - சென்னைப் பல்கலைக் கழகம், முதல்வகுப்பு.
4.
எம்,எட் - 1998 - அண்ணாமலைப் பல்கலைக் கழகம், சிதம்பரம். முதல்வகுப்பு.
5.
எம்.ஃபில் - 2000 - மதுரை காமராசர் பல்கலைக் கழகம், மதுரை முதல்வகுப்பு.
6.
சைவசித்தாந்தம் (பட்டயம்) - 1999 - அண்ணாமலைப் பல்கலைக் கழகம், சிதம்பரம்.
7.
சோதிடவியல் (பட்டயம்) - 2003 - மதுரை காமராசர் பல்கலைக் கழகம், மதுரை. இரண்டாம்வகுப்பு.
8.
UGC - JRF & Lecturership தேர்ச்சி - 1999.
பணி நிலை
:
தமிழ்விரிவுையாளர், திரு.கொளஞ்சியப்பர் அரசு கலைக் கல்லூரி, விருத்தாசலம் - 606001.
ஆய்வுத்துறை
:
1. எம்.ஃபில் ஆய்வேடு ; ‘கந்தர் அலங்காரம் - ஓர் ஆய்வு’ 2. கட்டுரைகள் ; 1. இந்தியப் பல்கலைக்கழகத் தமிழாசிரியர் மன்றம் - கந்தர் அலங்காரம் தொடர்பான 4 கட்டுரைகள். 2. தொல்காப்பிய மன்றம், தூத்துக்குடி - தொல்காப்பியம் சேனாவரையம், நன்னூல் தொடர்பான 2 கட்டுரைகள்.
கல்லூரியில் பயிற்றுவிக்கும் பாடங்கள்
இளங்கலை
:
தமிழ் இலக்கியவரலாறு, சங்கஇலக்கியம், மரபுக்கவிதை படைத்தல்.
முதுகலை
:
தொல்காப்பியம் சொல்லதிகாரம்
தொடர்பு முகவரி
:
5/49, சந்நிதி வீதி, மயிலம் - 604304 விழுப்புரம் மாவட்டம்
தொலைபேசி (வீடு)
:
04143-260243

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-08-2018 11:45:39(இந்திய நேரம்)