தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

பாட ஆசிரியரைப் பற்றி

P1023 நாடகம்-1

பாட ஆசிரியரைப் பற்றி

பெயர்
:
திருமதி கு.மங்கையர்க்கரசி
கல்வித் தகுதி
:
எம்.ஏ, எம்.பில்,பி.எட்., பிஎச்.டி.,
பணி
:
இணைப் பேராசிரியை,
தமிழ்த்துறை,
எத்திராஐ் மகளிர் கலைக்கல்லூரி,
சென்னை - 600 008.
ஆய்வு விவரம்
:

முனைவர் பட்டம் (பி.எச்.டி)
ஆய்வு-மருதுபாண்டியர் வரலாறும் இலக்கியமும்

ஆய்வியல் நிறைஞர் (எம்.பில்)
ஆய்வு-மறைந்த குமரிக்
கண்டம்-ஓர் ஆய்வு

பெருஞ்சான்றிதழ் ஆய்வு-
டாக்டர்     க.கைலாசபதியின்
ஒப்பியல் இலக்கியம்

ஆராய்ச்சி அனுபவம்
:
எம்.பில். ஆய்வு வழிகாட்டல்:
23 ஆண்டுகள் (இதுவரை 10 பேர் எம்.பில். பட்டம் பெற்றுள்ளனர்)

பி.எச்.டி. ஆய்வு வழிகாட்டல்: இருவர் முனைவர் பட்டத்துக்கு
ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.

இதுவரை வெளியிட்டுள்ள நூல்கள்
:

1.திருக்குறள் திறவுகோல் (404
பக்கம்) புத்தா பப்ளிகேஷன்ஸ், சென்னை.

2.மருதுபாண்டியர் வரலாறும்
வழிமுறையும்,     புத்தா
பப்ளிகேஷன்ஸ்,    சென்னை.

3.குமரிக்கண்டம்-      இலக்கியச்
சான்றுகளும்      இன்றைய
ஆய்வுகளும் (140 பக்கம்)
-புத்தா     பப்ளிகேஷன்ஸ்,
சென்னை

ஆய்வுக்
கட்டுரைகள்
:
ஏறத்தாழ     60     ஆய்வுக்
கட்டுரைகள் பல்வேறு கல்விசார்
ஆய்விதழ்களில் வெளிவந்துள்ளன.
பிற தகுதிகள்
:
தமிழக அரசின் 2003 ஆம்
ஆண்டுக்கான      திருவள்ளுவர்
விருது

பள்ளியில்(1989) அகில இந்திய
அளவில் நிகழ்த்திய கட்டுரைப்
போட்டியில் முதற்பரிசு பெற்றதால்
மத்திய அரசால் தேர்வு செய்யப்
பெற்று, ஸ்ரீநகரில் நிகழ்த்திய
கல்விப் பணிமனையில் ஒரு
திங்கள்பயிற்சி

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 18-09-2019 16:21:50(இந்திய நேரம்)