தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

விடை


5)
ஏழிசையின் பெயர்களைக் குறிப்பிடுக.
(1) குரல், (2) துத்தம், (3) கைக்கிளை, (4) உழை,
(5) இளி, (6) விளரி, (7) தாரம்.

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 02-09-2016 16:18:28(இந்திய நேரம்)