தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

விடை

6)
மகரயாழின் உறுப்புகள் யாவை?
மகரயாழின் உறுப்புகள் ஐந்து.
(1) கோடு, (2) பத்தல், (3) ஆணி, (4) நரம்பு,
(5) மாடகம்.

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 02-09-2016 16:18:33(இந்திய நேரம்)