தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Pathu Pattu

முகப்பு

விலங்குகள்

 

யானை (வேழம், பிடி, களிறு) : அடி 27, 51, 53, 134, 186, 187, 199, 259, 263, 352, 358, 372, 394, 396, 436, 499.


வால் உளைப் புரவியொடு வயக்
களிறு முகந்துகொண்டு,

வேழம்
காவலர் குரம்பை ஏய்ப்பக்

முளை எயிற்று இரும்
பிடி முழந்தாள் ஏய்க்கும்

யானை தாக்கினும், அரவு மேல் செலினும்,

பிடி
க்கணத்து அன்ன குதிருடை முன்றில்,

களிற்றுத் தாள் புரையும் திரி மரப் பந்தர்,

பிடி
வாய் அன்ன மடி வாய் நாஞ்சில்

கணம் சால்
வேழம் கதழ்வுற்றாஅங்கு,

வேழம் நிரைத்து, வெண் கோடு விரைஇ,

குன்று உறழ்
யானை மருங்குல் ஏய்க்கும்,

கவை முலை இரும்
பிடிக் கவுள் மருப்பு ஏய்க்கும்

காந்தள் அம் சிலம்பில்
களிறு படிந்தாங்கு,

நெடுங் கை
யானை நெய்ம் மிதி கவளம்

களிறு கதன் அடக்கிய வெளிறு இல் கந்தின்,

பெருங் கை
யானைக் கொடுந் தொடி படுக்கும்

களிறு தரு விறகின் வேட்கும்,

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 04-09-2016 05:33:26(இந்திய நேரம்)