தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

MAmUlanAr-mAmUlanAr

mAmUlanAr

14. pAlai
tol kavin tolaiya, tOL n'alamcAaya,
n'alkAr n'Ittanar Ayinum, n'alkuvar;
n'aTTanar, vAzi!-tOzi!-kuTTuvan
akappA aziya n'URi, cempiyan
5
pakal tI vETTa jATpinum mikap peritu
alar ezac cenRanar Ayinum-malar kavizn'tu
mA maTal avizn'ta kAn'taL am cAral,
inam cAl vayak kaLiRu pAn'taT paTTena,
tujcAt tuyarattu ajcu piTip pUcal
10
n'eTu varai viTarakattu iyampum
kaTu mAn pulliya kATu iRan'tOrE.
iyaRpazitta tOzikkut talaivi iyaRpaTa mozin'tatu.- mAmUlanAr

75. kuRijci
n'ayan inmaiyin, payan itu ennAtu,
pUm poRip polin'ta, azal umiz akan pai,
pAmpu uyir aNagkiyAgkum Igku itu
takAatu-vAziyO, kuRumakaL!-n'akAatu
5
uraimati; uTaiyum en uLLam-cAral
koTu viR kAnavan kOTTumA tolaiccip
paccUn peyta pakazi pOla,
cEyari paran'ta mA itaz mazaik kaN
uRAa n'Okkam uRRa en
10
paital n'ejcam uyyumARE.
cETpaTukkappaTTu ARRAnAkiya talaimakan tOzi kETpaccolliyatu.-mAmUlanAr

Tags   :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 15:21:14(இந்திய நேரம்)