தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

அகப்பொருள் இலக்கணம்

 • பாடம் - 1

  D02111 அகப்பொருள் இலக்கணம்

  E

  இந்தப் பாடம் என்ன சொல்கிறது?

  தமிழின் ஐந்திலக்கணப் பாகுபாடுகளைச் சொல்கிறது.. அகப்பொருள் இலக்கணத் தனிச்சிறப்பைக் கூறுகின்றது. அகப்பொருள் இலக்கிய வளத்தையும், இலக்கண வளத்தையும் எடுத்துரைக்கின்றது.

  அகத்திணை ஒழுக்கம் பற்றிய பொதுச் செய்திகளைத் தெரியப்படுத்துகின்றது. நாற்கவிராச நம்பியின் அகப்பொருள் நூல் அமைப்பைக் காட்டுகின்றது.

  இந்தப் பாடத்தைப் படிப்பதால் என்ன பயன் பெறலாம்?
  • அகப்பொருள் இலக்கணப் பாகுபாடுகளை அறியலாம்.
  • அகப்பொருள் இலக்கணம் தமிழின் தனிச்சிறப்பு என உணரலாம்.
  • தமிழ் இலக்கிய இலக்கணங்களில் அகப்பொருள் வளம் பற்றி அறியலாம்.
  • நம்பியகப்பொருள் நூல் மற்றும் ஆசிரியர் வரலாறு பற்றி அறிந்து உணரலாம்.
புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 01-09-2016 04:54:29(இந்திய நேரம்)