தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

பாட முன்னுரை

  • 5.0 பாட முன்னுரை

    வெர்ஜிலின் முற்றுப் பெறாத காப்பியமான ஏனியட் உரோமானியர்களின் தேசியக் காப்பியமாகும். இது, கி.மு. இருபதாம் ஆண்டில் இயற்றப்பட்டது. உரோமப் பேரரசின் சரித்திரச் சிறப்பையும், புகழையும் போற்றுகிறது; உரோமப் பேரரசு ஏனியாஸ் என்னும் மாவீரனால் நிறுவப்பட்ட கதையைக் கூறுகிறது. சரித்திரத்தையும் தொன்மவியலையும் கதைப்பின்னலில் ஒருங்கிணைக்கிறது. கிரேக்கக் கவிஞரான ஹோமரின் இலியட் (Illiad) மற்றும் ஒடிசி (odyssey)யின் பாணியைத் தழுவியது. பன்னிரண்டு காண்டங்களைக் கொண்டது. ஏனியாஸ், டிடோ, டர்னஸ் ஆகியோரை முதன்மைப் பாத்திரங்களாகக் கொண்டது. உள்நாட்டுப் பூசல்களை முடிவுக்குக் கொண்டு வந்த மாமன்னன் அகஸ்டஸின் ஆட்சிச் சிறப்பின் குறியீடாகத் திகழ்கிறது. இலக்கிய நயத்தால் சிறந்தது. போர் பற்றிய சொல்லோவியங்களான வருணனைகளைக் கொண்டது. விரிந்த களப்பரப்பைக் கொண்டது. வீரத்தின் ஆற்றல் மற்றும் விதியின் வலிமையைக் கதைக் கருவாக முன்வைக்கிறது. உரோம் மக்களின் கடவுளர் பற்றியும் நம்பிக்கைகள் பற்றியும் பேசுகிறது. இச்செய்திகள் இப்பாடத்தில் தொகுத்துக் கூறப்பட்டுள்ளன.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 24-07-2017 10:40:41(இந்திய நேரம்)