தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

C02124 -

 • பாடம் - 4

  C02124 : பதம் - பொது அறிமுகம்

  இந்தப் பாடம் என்ன சொல்கிறது?

  ‘பதம்’ என்பதன் பொருள் வரையறையைத் தெரிவிக்கின்றது. ஓரெழுத்து ஒருமொழி, தொடர் எழுத்து ஒருமொழி என்பனவற்றை விளக்குகின்றது. பதத்தின் வகைகளை எடுத்துக் கூறுகின்றது.

  இந்தப் பாடத்தைப் படிப்பதால் என்ன பயன் பெறலாம்?

  • ‘பதம்’ என்பதன் பொருள் வரையறையைத் தெரிந்து கொள்ளலாம்.

  • ஓரெழுத்து ஒருமொழி, தொடர் எழுத்து ஒரு மொழி என்பனவற்றின் விளக்கத்தை அறியலாம்.

  • பதத்தின் வகைகளை அறிந்து கொள்ளலாம்.
  • பகுபதம், பகாப்பதம் இவற்றின் விளக்கங்களைத் தெரிந்து கொள்ளலாம். ஓரெழுத்து ஒரு மொழி, தொடர் எழுத்து ஒரு மொழி குறித்துத் தொல்காப்பியமும் நன்னூலும் தெரிவிக்கும் கருத்துகளை அறியலாம்.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 01-09-2016 02:52:41(இந்திய நேரம்)