தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

இசுலாம்


உள்ளுறை

 
பக்கம்
பாடல்கள்
எண்ணிக்கை
அ)புவிபுகல் காண்டம்

மொத்தப் பாடல்கள்

558
ஆ)ஒளிபெறல் காண்டம்

 மொத்தப் பாடல்கள் 

610
இ)புலம் பெயர் காண்டம்

மொத்தப் பாடல்கள் 

380
ஈ)களம்புகல் காண்டம்

மொத்தப் பாடல்கள் 

474
உ)வான்புகல் காண்டம்

 மொத்தப் பாடல்கள்

627
35 படலங்கள் - தொகுமொத்தப் பாடல்கள் 2649  

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 23-10-2017 17:38:18(இந்திய நேரம்)