விடை | தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் 
தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம்

தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

விடை

  • தன் மதிப்பீடு : விடைகள் - I

   5.   நந்திக் கலம்பகம் என்ற நூலின் பாட்டுடைத் தலைவன் யார்?

   நந்திக் கலம்பகம் என்ற நூலின் பாட்டுடைத் தலைவன் பல்லவ மன்னர்களின் ஒருவன் ஆகிய மூன்றாம் நந்திவர்மன் ஆவான்.


   முன்

Tags         :