தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

அணி இலக்கணம் - பொது அறிமுகம்

 • பாடம் - 1
  D03131 அணி இலக்கணம் - பொது அறிமுகம்

  இந்தப் பாடம் என்ன சொல்கிறது?

  இந்தப் பாடம் அணி இலக்கணம் பற்றி விளக்குகிறது. தொல்காப்பியத்தில் இடம்பெறும் அணி இலக்கணச் செய்திகளைச் சுட்டுகிறது. தனித்துத் தோன்றிய அணி இலக்கண நூல்களைப் பற்றித் தெரிவிக்கிறது. ஐந்திலக்கண நூல்களில் இடம்பெறும் அணிச் செய்திகளைத் தெரிவிக்கிறது. தண்டியலங்காரம் நூல் பற்றி அறிமுகம் செய்கிறது.

  இந்தப் பாடத்தைப் படிப்பதால் என்ன பயன் பெறலாம்?

  அணி இலக்கணத்தின் சிறப்பையும் பயனையும் அறிந்து கொள்ளலாம்.
  அணிகளின் பழமையை உணரலாம்.
  காலந்தோறும் அணி இலக்கண வளர்ச்சி ஏற்பட்டமையைத் தெரிந்து கொள்ளலாம்.
  தண்டியலங்காரம் பற்றிய செய்திகளை அறியலாம்.
  தொல்காப்பியத்திற்கும் தண்டியலங்காரத்திற்கும் இடையிலான ஒப்புமைக் கூறுகளைப் புரிந்து கொள்ளலாம்.
  மறைந்துபோன அணி இலக்கண நூல்களைப் பற்றித் தெரிந்து கொள்ளலாம்.
புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 18-09-2017 15:34:10(இந்திய நேரம்)