தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

திறனாய்வு அணுகுமுறைகள் - IV

 • பாடம் - 6
  D06126 - திறனாய்வு அணுகுமுறைகள் - IV
  இந்தப் பாடம் என்ன சொல்கிறது?
  •  
  திறனாய்வு அணுகுமுறைகள் பற்றித் தொடர்ந்து பேசுகிறது.
  •  
  ஒப்பியல் அணுகுமுறை, மொழியியல் அணுகுமுறை, சமுதாயவியல் அணுகுமுறை ஆகிய மூன்று பற்றி விளக்குகிறது.
  •  
  மேற்கூறிய மூன்று அணுகுமுறைகளின் பண்புகளையும் பணிகளையும் விளக்குவதோடு, தமிழிலக்கியத்தோடு பொருத்திக் காட்டவும் செய்கிறது.
  •  
  இவ்     அணுகுமுறைகளின் சிறப்புக் கூறுகளன்றியும் இவற்றிற்குப் பங்களிப்புச் செய்த திறனாய்வாளர்கள் பற்றியும் குறிப்பிடுகிறது.
  இந்தப் பாடத்தைப் படிப்பதால் என்ன பயன் பெறலாம்?
  •  
  இலக்கியங்களை எவ்வாறு ஒப்பிட்டு ஆராய வேண்டும் என்ற வழிமுறை தெரியவருகிறது.
  •  
  மொழியின் ஆற்றல், மொழியியலின் அறிவியல் சார்ந்த முறையியல் இவற்றிற்கும் இலக்கியத்திற்கும் உள்ள உறவுகள் முதலியனவற்றை அறிந்து     கொள்ள உதவுகின்றது.
  •  
  சமுதாயவியலின் விளக்கங்கள், பணிகளை அறிய முடிகிறது.
  •  
  இலக்கியத்திற்கும் சமுதாயத்திற்கும் உள்ள பரஸ்பர உறவுகளும் தாக்கங்களும் அறியப்படுகின்றன.
புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 17-07-2018 16:04:42(இந்திய நேரம்)