தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

திறனாய்வின் வகைகள் - II

 • பாடம் - 2
  D06122 - திறனாய்வின் வகைகள் - II
  இந்தப் பாடம் என்ன சொல்கிறது?
  •  
  திறனாய்வு வகை எத்தகைய பண்பு கொண்டது என்பதைச் சொல்கிறது.

  •  

  பாராட்டுமுறைத் திறனாய்வு முதலிய நான்கு திறனாய்வு வகைகளைப் பேசுகிறது.
  •  
  படைப்பு இலக்கியங்களை ஆராய்வதற்குத் திறனாய்வு முறைகள் எவ்வாறு உதவக்கூடும் என்பதைப் பேசுகிறது.
  இந்தப் பாடத்தைப் படிப்பதால் என்ன பயன் பெறலாம்?
  •  
  திறனாய்வின் வழிமுறைகளை அறிய முடிகிறது

  •  

  படைப்புகளில் பல்வேறு திறனாய்வு வகைகளைப் பொருத்தி ஆராய வைக்கிறது
  •  
  திறனாய்வு வகைகளின் சிறப்புகளையும் அவற்றின் எல்லைகளையும் அறிய முடிகிறது.
புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 01-09-2016 07:29:17(இந்திய நேரம்)