தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Tamil Education On The Web-ஆசிரியர்; துணைஆசிரியர் தகுதிகள்,கடமைகள்,பொறுப்புகள்

 • பாடம் - 4

  P20424 ஆசிரியர் (Editor);
  துணை ஆசிரியர் (Sub-editor)
  தகுதிகள், கடமைகள், பொறுப்புகள்

  இந்தப் பாடம் என்ன சொல்கிறது?

  செய்தித்தாளின் ஆசிரியர் (Editor) மற்றும் துணை ஆசிரியரின் (sub-editor) தகுதிகள், கடமைகள், பொறுப்புகள் ஆகியன பற்றி இப்பாடம் தெளிவாகப் பேசுகிறது.

  இந்தப் பாடத்தைப் படிப்பதால் என்ன பயன் பெறலாம்?

  இந்தப் பாடத்தினைப் படிப்பதால் நீங்கள் கீழ்க்காணும் திறன்களையும் பயன்களையும் பெறுவீர்கள்.

  ஒரு செய்தித்தாளின் ஆசிரியர் (Editor) அலுவலகத்தில் ஓர் அணியின் தலைவன் போல, ஒரு கப்பலின் தலைவன் (Captain) போல எவ்வாறு செயல்படுகிறார் என்பதை அறிந்து கொள்வீர்கள்.

  ஆசிரியரின் தகுதிகள், கடமைகள், பொறுப்புகள் பற்றி விவரமாகத் தெரிந்து கொள்வீர்கள்.

  துணை ஆசிரியரின் (Sub-editor) முக்கியத்துவத்தையும் (importance) வகைகளையும் அறிவீர்கள்.

  தலையங்கம் பத்திரிகையின் இதயம் போன்றது. அதனைச் சிறப்பாக எழுதத் துணை ஆசிரியர் எவ்வாறு துணை ஆகிறார் என்பதைப் புரிந்து கொள்வீர்கள்.

  துணை ஆசிரியரின் தகுதிகள், கடமைகள், பணிகள் ஆகியன பற்றி அறிந்து கொள்வீர்கள்.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 01-09-2016 13:06:04(இந்திய நேரம்)