தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

 • பாடம் - 1

  P20131 சொல்லாக்கம் - பொது அறிமுகம்
  இந்தப் பாடம் என்ன சொல்கிறது?

  இந்தப் பாடம் சொல் பற்றிய விளக்கத்தைக் கூறுகின்றது; மொழிபெயர்ப்பில் சொல்லாக்கம் பற்றிய பொதுவான தகவல்களை விவரிக்கின்றது.

  தமிழில் சொல்லாக்கம் உருவான விதம், வரலாறு பற்றியும், சொல்லாக்கத்தின் வகைகள், முறைமைகள், தேவைகள், விளைவுகள் பற்றியும் விளக்குகின்றது.

  இந்தப் பாடத்தைப் படிப்பதால் என்ன பயன் பெறலாம்?

  • சொல்லின் இலக்கணத்தையும், தமிழில் சொல் பற்றிய பல்வேறு
   கருத்துகளையும் அறியலாம்.

  • சொல்லாக்கம் குறித்து விரிவாக அறிய இயலும்.

  • தமிழில் சொல்லாக்கம் பெறுமிடத்தினை அறியலாம்.

  • தமிழில் நடைபெற்றுள்ள சொல்லாக்க முயற்சிகளின்
   வரலாற்றினை அறிந்து கொள்ளலாம்.

  • சொல்லாக்கத்தின் தேவைகள், விளைவுகள், பயன்கள்,
   முறைமைகள் பற்றி அறிந்துகொள்ள முடியும்.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 01-09-2016 10:51:27(இந்திய நேரம்)