தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

 • பாடம் - 4

  P20134 சொல்லாக்க நெறிமுறைகள்

  இந்தப் பாடம் என்ன சொல்கிறது?

  மொழிபெயர்ப்பில் சொல்லாக்க நெறிமுறைகள் பற்றி இந்தப் பாடம் விளக்குகிறது.

  சொல்லாக்கம் சீராகவும் செம்மையாகவும் நடைபெற்றிட, பின்பற்ற வேண்டிய அடிப்படை விதிமுறைகளை விவரிக்கிறது.

  இந்தப் பாடத்தைப் படிப்பதால் என்ன பயன் பெறலாம்?

  • சொல்லாக்க முயற்சியில் சொற்களைப் பயன்படுத்தும் முறையினை அறிந்து கொள்ளலாம்.

  • சொல்லாக்கத்தில் மொழியியல் அறிஞர் பாவாணரின் கருத்தினை அறியலாம்.

  • உலகமெங்கும் சொல்லாக்கத்தில் பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் குறியீடுகள், எழுத்துகள், சூத்திரங்கள், இடுகுறிச் சொற்கள் போன்றவற்றைப் பற்றி அறிந்து கொள்ளலாம்.

  • சொல்லாக்கத்தில் தரப்படுத்துதலின்போது பின்பற்றப்பட வேண்டிய நெறிமுறைகளைப் பற்றி அறியலாம்.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 01-09-2016 10:55:47(இந்திய நேரம்)