தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

புதுக்கவிதை வடிவம்

 • பாடம் - 4
   
  P20314  புதுக்கவிதை வடிவம்
  இந்தப் பாடம் என்ன சொல்கிறது?

  புதுக்கவிதையின் தோற்றம் குறித்து விளக்குகின்றது. புதுக்கவிதை இதழ்கள், நூல்கள் குறித்துக் குறிப்பிடுகின்றது. புதுக்கவிதையின் அமைப்புமுறை பற்றி எடுத்துரைக்கின்றது. புதுக்கவிதையின் பாடுபொருள் குறித்து விவரிக்கின்றது.

  இந்தப் பாடத்தைப் படிப்பதால் என்ன பயன் பெறலாம்?
  • புதுக்கவிதையில் இடம்பெறும் சொற்கள் குறித்து அறிந்து கொள்ளலாம்.

  • புதுக்கவிதைகளுக்கான உத்திகளை அறிந்து சுவைக்கும் திறன் பெறலாம்.

  • புதுக்கவிதை நூல்கள் குறித்துத் தெரிந்து கொள்ளலாம்.

  • புதுக்கவிதை இயற்றும் ஆற்றலை வளர்த்துக் கொள்ளலாம்.

  பாடஅமைப்பு

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 01-09-2016 12:07:33(இந்திய நேரம்)