தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Atiral-atiral

  • atiral

    269
    kuyil vAy anna kUrmukai atiral
    payilAtu alkiya pal kAz mAlai
    mai irum pittai poliyac cUTTi,
    puttakal koNTa pulik kaN veppar
    5
    onRu iru muRai irun'tu uNTa pinRai,
    uvalaik kaNNit tuTiyan van'tena,
    pizi makiz valci vENTa, maRRu itu
    koLLAy enpa, kaLLin vAztti;
    karan'tai n'ITiya aRin'tu mARu ceruvil
    10
    pal An ina n'irai tazIiya villOr,
    koTuj ciRaik kurUup parun'tu Arppa,
    taTin'tu mARu peyarttatu, ik karug kai vALE.
    tiNai veTci; tuRai uNTATTu.
    auvaiyAr pATiyatu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 05:22:07(இந்திய நேரம்)