தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

பேய் ஆவாரை

 • பேய் ஆவாரை

  முனைவர் ந.நாகராஜன்
  உதவிப் பேராசிரியர்
  தொல்லறிவியல் துறை

  தாவரவியல் பெயர் : Cassia occidentalis.

  குடும்பம் : Caesalpiniaceae

  வளரிடம் : இந்தியாவில் எல்லாப் பகுதிகளிலும் பரவலாகக் காணப்படுகிறது.

  வளரியல்பு : பரந்த சிறுபுதர் அல்லது புதர்செடி இரு சிற்றிலைகளில் முடியும். சிறகு கூட்டிலை, மணமுடையது. மஞ்சரி காம்பு சிறியது. சிவந்த ஓரங்களை உடைய மஞ்சள் மலர்கள் குறைவான எண்ணிக்கையில் காணப்படுகின்றன. வெடிகனிகள் தட்டையாகச் சற்று வளர்ந்து காணப்படும். விதைகள் 25-30 மலர்களும் கனிகளும் வருடம் முழுவதும் குறிப்பாக ஜூலை-நவம்பர்.

  மருத்துவப் பயன்கள் : விதைகள்-இலைகள் தோல் வியாதிகளக்கு வெளிப்புறப்பூச்சாகப் பயன்படுகின்றன. வேர் சிறுநீர்க் கழிவைத் தூண்டுகின்றன. நோய் தொடர்ந்து ஏற்படுவதைத் தடுக்கும்.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 14-09-2016 19:28:03(இந்திய நேரம்)