தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

A05142-பல் ஊடகங்களில் தமிழ்

 • பாடம் - 3

  A05143 பல் ஊடகங்களில் தமிழ்


  இந்தப் பாடம் என்ன சொல்கிறது?

  பல்வேறு ஊடகங்களின் வளர்ச்சியையும் அவை மக்களிடையே பெற்றுள்ள செல்வாக்கினையும் சுட்டுகிறது. அவ்வூடகங்களின் கருத்துத் தெரிவிப்பில் மொழி பெறும் இடத்தினையும் அதனால் அக்கருத்துத் தெரிவிப்பில் அவை பெறும் வெற்றியையும் இப்பாடம் விளக்குகிறது.


  இந்தப் பாடத்தைப் படிப்பதால் என்ன பயன் பெறலாம்?

  ஊடகங்கள் எவை எவை எனத் தெரிந்து கொள்ளலாம்.

  அவற்றுள் மக்களிடம் அதிகச் செல்வாக்குப் பெறுவது எது, ஏன் என்று அறியலாம்.
  ஓர் ஊடகத்தின் கருத்துத் தெரிவிப்பில் மொழிக்கு முக்கிய இடம் உண்டு என்பதை உணரலாம்.
  சொல்ல வரும் கருத்து கேட்போரைத் சென்றடைந்து அவரிடம் பாதிப்பை ஏற்படுத்துவதற்கு மொழியைக் கையாளும் திறமும் முக்கியம் என்று புரிந்து கொள்ளலாம்.
  ஊடகங்களில் கையாளப்படும் மொழியின் அமைப்பைப் பகுத்துக் காணும் திறன் பெறலாம்.
புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 01-09-2016 00:10:28(இந்திய நேரம்)