தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

பாக்கள் - 1

 • பாடம் - 1

  D03121 பாக்கள்- 1

  இந்தப் பாடம் என்ன சொல்கிறது?

  பாவகை நான்கனுள் வெண்பா, ஆசிரியப்பா என்னும் முதல் இருவகைப் பாக்களின் இலக்கணங்களைப் பொருத்தமான எடுத்துக்காட்டுகளுடன் விளக்குகிறது. வகைகளுக்கிடையே உள்ள சிறுசிறு வேறுபாடுகளைத் தெளிவுபடுத்துகிறது.

  இந்தப் பாடத்தைப் படிப்பதால் என்ன பயன் பெறலாம்?

  • வெண்பா, ஆசிரியப்பா ஆகிய இருவகைப் பாக்களின் அடியும் ஓசையும் பற்றி அறிந்து கொள்ளலாம்.

  • ஐவகை வெண்பாக்கள், நால்வகை ஆசிரியப்பாக்கள் ஆகியவற்றின் இலக்கணங்களைப் புரிந்து கொள்ளலாம்.

  • இலக்கியங்களில் இப்பாவகைகளைக் கண்டு தெளியும் அறிவைப் பெறலாம்.

  • படைப்பூக்கம் உள்ளோர் இவ்விலக்கண உதவிகொண்டு தாமே வெண்பாக்களையும் ஆசிரியப்பாக்களையும் படைக்கலாம்.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 12-09-2017 15:00:51(இந்திய நேரம்)