தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

ஒழிபியல் - 1

 • பாடம் - 5

  D03125 ஒழிபியல் - 1

  இந்தப் பாடம் என்ன சொல்கிறது?

      யாப்பருங்கலக் காரிகை ஒழிபியலின் முதல் ஐந்து நூற்பாக்களில் சொல்லப்பட்டுள்ள இலக்கணத்தை விளக்குவது இப்பாடம். ஒழிபு - ஒழிபியல் என்றால் என்ன என்பதைப் புலப்படுத்திய பின், உறுப்பியலிலும்     செய்யுளியலிலும் சொல்லப்படாமல்     விடுபட்ட சில     செய்திகளையும், சொல்லப்பட்டவற்றுக்கான சில புறனடைகளையும், புதிய சில செய்திகளையும் உரிய எடுத்துக் காட்டுகளுடன் விளக்குகிறது.

  இந்தப் பாடத்தைப் படிப்பதால் என்ன பயன் பெறலாம்?

  • தமிழ் யாப்பிலக்கணத்தை முழுமையாக உணர்ந்து கொள்ளலாம்.

  • இலக்கணப்     புலவர்,     இலக்கியப் புலவரை அடியொற்றுபவர் என்பதைப் புரிந்து கொள்ளலாம்.

  • அதாவது, இலக்கணக்காரர்களுடைய விதிமுறைகளை இலக்கியப் புலவர் மீறும்போது இலக்கணக்காரர்கள் ஒப்பி , புறனடை விதிகளை உருவாக்கி வந்திருக்கும் தமிழ் இலக்கண மரபின் நெகிழ்ச்சிப் போக்கைப் புரிந்து கொள்ளலாம்.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 12-09-2017 16:51:31(இந்திய நேரம்)