தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Pathupattu-rgt

 • vilagkukaL

   

  yAnai (vEzam, piTi, kaLiRu) : aTi 27, 51, 53, 134, 186, 187, 199, 259, 263, 352, 358, 372, 394, 396, 436, 499.


  vAl uLaip puraviyoTu vayak
  kaLiRu mukan'tukoNTu,

  vEzam
  kAvalar kurampai Eyppak

  muLai eyiRRu irum
  piTimuzan'tAL Eykkum

  yAnaitAkkinum, aravu mEl celinum,

  piTi
  kkaNattu anna kutiruTai munRil,

  kaLiRRut tAL puraiyum tiri marap pan'tar,

  piTi
  vAy anna maTi vAy n'Ajcil

  kaNam cAl
  vEzam katazvuRRAagku,

  vEzamn'iraittu, veN kOTu viraii,

  kunRu uRaz
  yAnaimarugkul Eykkum,

  kavai mulai irum
  piTik kavuL maruppu Eykkum

  kAn'taL am cilampil
  kaLiRu paTin'tAgku,

  n'eTug kai
  yAnain'eym miti kavaLam

  kaLiRu katan aTakkiya veLiRu il kan'tin,

  perug kai
  yAnaik koTun' toTi paTukkum

  kaLiRutaru viRakin vETkum,

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 14:15:27(இந்திய நேரம்)