தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Pathupattu-rgt

 • vilagkukaL

   

  yAnai (kaLiRu, piTi, vEzam) : 15, 24, 102, 172, 179, 219, 242, 247, 257, 303, 348, 383, 392, 597, 634, 643, 659, 676, 688, 735, 744, 752.


  Ogku n'ilai vayak
  kaLiRu;

  piNak kOTTa
  kaLiRRuk kuzumpin

  ilagku maruppin
  kaLiRukoTuttum,

  kaLiRumAy cerun'tiyoTu kaNpu amanRu, Urtara,

  kaTuj cinatta
  kaLiRuparappi

  pANar uvappak
  kaLiRupala tarIi,          

  kazai vaLar cAral,
  kaLiRRinama n'aTugka,

  kaLiRumAykkum katirk kazani;

  vEzap pazanattu n'UzilATTu,

  n'izatta
  yAnaimEy pulam paTara,

  aNNal
  yAnai, aTu pOr vEn'tar

  kan'tu n'Ittu uzitarum kaTAa
  yAnaiyum;

  vEzattuanna veru varu celavin,

  kaTug
  kaLiRuOTTalin, kANun'ar iTTa

  irum
  piTimEen' tOl anna iruL cErpu,

  vayak
  kaLiRupArkkum vayap puli pOla,

  kaTug
  kaLiRukavaLam kaippa, n'eTun' tErp

  piTipuNar perug kaLiRu muzagka, muzu valik

  iTaip pulattu ozin'ta En'tu kOTTu
  yAnai,

  peru n'al
  yAnaipOrkkaLattu oziya,             

  n'ivan'ta
  yAnaik kaNa n'irai kavarn'ta

  koTujci n'eTun' tEr
  kaLiRRoTuma vIci

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 14:22:59(இந்திய நேரம்)