தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Pathupattu

 • n'eTun'alvATai
  (pANTiyan n'eTuj ceziyanai maturaik kaNakkAyanAr makanAr n'akkIranAr pATiyatu)

   

  kOvalar vATaiyAl tunpuRutal

  vaiyakam panippa, valan Erpu vaLaii,
  poyyA vAnam putup peyal pozin'tena,
  Arkali munaiiya koTug kOl kOvalar
  ERuTai ina n'irai vERu pulam parappi,
  pulam peyar pulampoTu kalagki, kOTal               

  5

  n'ITu itazk kaNNi n'Ir alaik kalAva,
  meyk koL perum pani n'aliya, palaruTan
  kaik koL koLLiyar kavuL puTaiyUu n'aTugka
   

  kUtirk kAla n'ilai


  mA mEyal maRappa, man'ti kUra,
  paRavai paTivana vIza, kaRavai                  
  10
  kanRu kOL oziyak kaTiya vIci,
  kunRu kuLirppanna kUtirp pAnAL

   

  Urinatu cezippu


  pun koTi mucuNTaip poRip puRa vAn pU,
  pon pOl pIramoTu, putalputal malara;
  paig kAR kokkin men paRait tozuti,
  15
  irug kaLi paran'ta Ira veN maNal,
  cev vari n'AraiyOTu, ev vAyum kavara
  kayal aRal etira, kaTum punal cAay:
  peyal ulan'tu ezun'ta pogkal veN mazai
  akal iru vicumpil tuvalai kaRpa;
  20
  am kaN akal vayal Ar peyal kalitta
  vaN tOTTu n'ellin varu katir vaNagka;
  muzu mutal kamukin maNi uRaz eruttin
  kozu maTal avizn'ta kuzUuk koL perug kulai,
  n'uN n'Ir teviLa vIgki, puTai tiraNTu,
  25
  teN n'Irp pacug kAy, cERu koLa muRRa;
  n'aLi koL cimaiya, viravu malar, viyan kAk
  kuLir koL cinaiya kurUut tuLi tUgka

   

  muzuvali mAkkaL terukkaLil cuRRit tirital


  mATam Ogkiya mallal mUtUr,
  ARu kiTan'tanna akal n'eTun' teruvil,              
  30
  paTalaik kaNNi, paru Er eRuzt tiNi tOL,
  muTalai yAkkai, muzu vali mAkkaL
  vaNTu mUcu tERal mAn'ti, makiz ciRan'tu,
  tuvalait taN tuLi pENAr, pakal iRan'tu,
  iru kOTTu aRuvaiyar, vENTu vayin tiritara           
  35
   

  mAlaik kAlattil peNkaL teyvattai vaNagkutal


  veLLi vaLLi vIgku iRaip paNait tOL,
  metten cAyal, muttu uRaz muRuval,
  pUg kuzaikku amarn'ta En'tu ezil mazaik kaN,
  maTavaral makaLir piTakaip peyta
  cevvi arumpin, paig kAl pittikattu,             
  40
  av itaz aviz patam kamaza, pozutu aRin'tu,
  irumpu cey viLakkin Irn' tirik koLIi,
  n'ellum malarum tUuy, kaitozutu,
  mallal AvaNam mAlai ayara
   

  kUtirkkAlam n'ilaipeRRamaiyAl n'Ern'ta viLaivukaL


  manai uRai puRavin ceg kAl cEval               
  45
  inpuRu peTaiyoTu manRu tErn'tu uNNAtu,
  iravum pakalum mayagki, kaiyaRRu,
  matalaip paLLi mARuvana iruppa;
  kaTiyuTai viyal n'akarc ciRu kuRun' tozuvar,
  koL uRaz n'aRug kal, pala kUTTu maRuka;             
  50
  vaTavar tan'ta vAn kEz vaTTam
  ten pula marugkil cAn'toTu tuRappa;
  kUn'tal, makaLir kOtai punaiyAr,
  pal irug kUn'tal cil malar peymmAr,
  taN n'aRun' takara muLari n'eruppu amaittu,              
  55
  irug kAz akiloTu veL ayir pukaippa,
  kai val kammiyan kavin peRap punain'ta
  ceg kEz vaTTam curukki; koTun' taRi,
  cilampi vAl n'Ul valan'tana tUgka;
  vAn uRa n'ivan'ta mEl n'ilai marugkin,            
  60
  vEnil paLLit tenvaLi tarUum
  n'Er vAyk kaTTaLai, tiriyAtu, tiN n'ilaip
  pOr vAy katavam tAzoTu tuRappa;
  kallen tuvalai tUvalin, yAvarum
  toku vAyk kannal taNNIr uNNAr,           
  65
  pakuvAyt taTavil cen' n'eruppu Ara;
  ATal makaLir pATal koLap puNarmAr,
  taNmaiyin tirin'ta in kural tIm toTai,
  kommai varu mulai vemmaiyil taTaii,
  karug kOTTuc cIRiyAz paNNu muRai n'iRuppa;          
  70
  kAtalarp pirin'tOr pulampa; peyal kanain'tu,
  kUtir n'inRanRAl
   

  araciyin araNmanai


  manai vakutta muRai


  pOtE, mAtiram

  viri katir parappiya viyal vAy maNTilam,

  iru kOl kuRin'ilai vazukkAtu, kuTakku Erpu,

  oru tiRam cArA arai n'AL amayattu,            

  75

  n'Ul aRi pulavar n'uNNitin kayiRu iTTu,

  tEem koNTu, teyvam n'Okki,

  perum peyar mannarkku oppa, manai vakuttu-

   

  kOpura vAyil


  orugku uTan vaLaii Ogku n'ilai varaippin,
  paru irumpu piNittu, cevvarakku urIi,           
  80
  tuNai mAN katavam porutti, iNai mANTu,
  n'ALoTu peyariya kOL amai vizumarattu,
  pOtu aviz kuvaLaip putut piTi kAl amaittu
  tAzoTu kuyinRa, pOr amai puNarppin,
  kai val kammiyan muTukkalin, purai tIrn'tu,         
  85
  aiyavi appiya n'ey aNi n'eTu n'ilai,
  venRu ezu koTiyoTu vEzam cenRu puka,
  kunRu kuyinRanna, Ogku n'ilai vAyil,
   

  muRRamum munvAyilum


  tiru n'ilai peRRa tItu tIr ciRappin,
  taru maNal jemiriya tiru n'akar muRRattu,          
  90
  n'eTu mayir ekinat tU n'iRa ERRai
  kuRugkAl annamOTu ukaLum mun kaTai,
   

  araNmanaiyil ezum OcaikaL


  paNai n'ilai munaiiya pal uLaip puravi
  pul uNAt teviTTum pulampu viTu kuraloTu,
  n'ilavup payan koLLum n'eTu veN muRRattu,        

  95

  kimpurip paku vAy ampaNam n'iRaiya,
  kalizn'tu vIz aruvip pATu viRan'tu, ayala
  oli n'eTum pIli olka, mel iyal
  kali mayil akavum vayir maruL in icai,
  n'aLi malaic cilampin cilampum kOyil         
  100

   

  an'tappurattin amaippu


  yavanar iyaRRiya vinai mAN pAvai
  kai En'tu ai akal n'iRaiya n'ey corin'tu,
  parUut tiri koLIiya kurUut talai n'imir eri,
  aRu aRu kAlaitORu, amaivarap paNNi,
  pal vERu paLLitoRum pAy iruL n'Igka;         
  105
  pITu kezu ciRappin perun'takai allatu,
  ATavar kuRukA arug kaTi varaippin,
  varai kaNTanna tOnRala, varai cErpu
  vil kiTan'tanna koTiya, pal vayin,
  veLLi anna viLagkum cutai urIi,          
  110
  maNi kaNTanna mAt tiraL tiN kAz,
  cempu iyanRanna ceyvu uRu n'eTuj cuvar,
  uruvap pal pU oru koTi vaLaii,
  karuvoTu peyariya kANpu in n'al il
   

  araci paTuttirukkum vaTTak kaTTil


  taca n'Anku eytiya paNai maruL n'On tAL,       
  115
  ikal mIkkURum, En'tu ezil vari n'utal,
  porutu ozi, n'Akam ozi eyiRu aruku eRin'tu,
  cIrum cemmaiyum oppa, vallOn
  kUr uLik kuyinRa, Ir ilai iTai iTupu,
  tUgku iyal makaLir vIgku mulai kaTuppap        
  120
  puTai tiraNTirun'ta kuTatta, iTai tiraNTu,
  uLLi n'On mutal porutti, aTi amaittu,
  pEr aLavu eytiya perum peyarp pANTil

   

  kaTTilinmEl amain'ta paTukkai


  maTai mAN n'uN izai poliya, toTai mANTu,

  muttuTaic cAlEkam n'ARRi, kuttuRuttu,       

  125

  pulip poRik koNTa pUg kEzt taTTattut

  takaTu kaN putaiyak koLIi, tukaL tIrn'tu,

  UTTuRu pal mayir viraii, vaya mAn

  vETTam poRittu, viyan kaN kAnattu

  mullaip pal pOtu uRaza, pU n'iraittu,        

  130

  mellitin virin'ta cEkkai

   

  paTukkaiyinmEl araci malaraNaiyil vIRRiruttal


                                mEmpaTa,
  tuNai puNar annat tU n'iRat tUvi
  iNai aNai mEmpaTap pAy, aNai iTTu,
  kATi koNTa kazuvuRu kaligkattut
  tOTu amai tU maTi viritta cEkkai,         
  135
  Aram tAgkiya alar mulai Akattup
  pin amai n'eTu vIz tAza, tuNai tuRan'tu,
  n'al n'utal ulaRiya cil mel Oti,
  n'eTu n'Ir vAr kuzai kaLain'tena, kuRug kaN
  vAyuRai azuttiya, vaRitu vIz kAtin,         
  140
  polan' toTi tinRa mayir vAr munkai,
  valampuri vaLaiyoTu kaTikai n'Ul yAttu,
  vALaip paku vAy kaTuppa vaNakkuRuttu,
  cev viral koLIiya ceg kEz viLakkattu,
  pUn' tukil marIiya En'tu kOTTu alkul,         
  145
  am mAcu Urn'ta avir n'Ul kaligkamoTu,
  punaiyA Oviyam kaTuppa, punaivu il

   

  cETiyarum ceviliyarum talaiviyait tERRutal


  taLir Er mEni, tAya cuNagkin,

  am paNait taTaiiya men tOL, mukiz mulai,

  vampu vicittu yAtta, vAgku cAy n'ucuppin,       

  150

  mel iyal makaLir-n'al aTi varuTa;

  n'arai virAvuRRa n'aRu men kUn'tal

  cem mukac ceviliyar kaimmikak kuzIi,

  kuRiyavum n'eTiyavum urai pala payiRRi,

  'innE varukuvar in tuNaiyOr' ena,        

  155

  ukattavai moziyavum

   

  talaiviyin varutta mikuti

                     

                    ollAL, mikak kaluzn'tu

  n'uN cERu vazitta n'On n'ilait tiraL kAl,

  URA vaRu mulai koLIiya, kAl tirutti,

  putuvatu iyanRa mezuku cey paTamicai,

  tiN n'ilai maruppin ATu talai Aka,         

  160

  viN Urpu tiritarum vIgku celal maNTilattu,

  muraN miku ciRappin celvanoTu n'ilaiiya,

  urOkiNi n'inaivanaL n'Okki, n'eTitu uyirA,

  mA itaz En'tiya malin'tu vIz arip pani,

  cev viral kaTaik kaN cErtti, cila teRiyA,       

  165

  pulampoTu vatiyum n'alam kiLar arivaikku

  innA arum paTar tIra, viRal tan'tu,

  innE muTikatil amma

   

  pAcaRaiyil aracan n'ilai


                          min avir
  OTaiyoTu polin'ta vinai n'avil yAnai
  n'IL tiraL taTak kai n'ilamicaip puraLa,          
  170
  kaLiRu kaLam paTutta peruj cey ATavar,
  oLiRu vAL vizup puN kANiya, puRam pOn'tu,
  vaTan'tait taN vaLi eRitoRum n'uTagki,
  teRku Erpu iRaijciya talaiya, n'an pal
  pANTil viLakkil, parUuc cuTar azala,         
  175
  vEmpu talai yAtta n'On kAz eHkamoTu
  munnOn muRaimuRai kATTa, pinnar,
  maNi puRattu iTTa mAt tAL piTiyoTu
  parumam kaLaiyAp pAy parik kali mA
  iruj cERRut teruvin eRituLi vitirppa,       
  180
  puTai vIz am tukil iTavayin tazIi,
  vAL tOL kOtta vankaN kALai
  cuval micai amaitta kaiyan, mukan amarn'tu,
  n'Ul kAlyAtta mAlai veN kuTai
  tavvenRu acaii, tA tuLi maRaippa,          
  185
  n'aLLen yAmattum paLLi koLLAn,
  cilaroTu tiritarum vEn'tan,
  palaroTu muraNiya pAcaRait tozilE

  pANTiyan n'eTuj ceziyanai maturaik kaNakkAyanAr makanAr n'akkIranAr pATiyatu.


  n'eTun'alvATai muRRum

   

  tanip pATal


  vATai n'aliya, vaTik kaNNAL tOL n'acaii,

  OTai maza kaLiRRAn uLLAnkol- kOTal

  mukaiyOTu alamara, muRRu eri pOl pogki,

  pakaiyOTu pAcaRai uLAn?

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 14:24:30(இந்திய நேரம்)