தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Tamil Education On The Web-A02125 பெயரெச்சம், வினையெச்சம்

 • பாடம் 5

  A02125 பெயரெச்சம், வினையெச்சம்

  இந்தப் பாடம் என்ன சொல்கிறது?

  பெயரெச்சம், வினையெச்சம் ஆகியவற்றின் அமைப்பினை இந்தப் பாடம் எடுத்துரைக்கின்றது. பெயரெச்சமும் வினையெச்சமும் எவ்வகைச் சொற்களைக் கொண்டு முடியும் என்பது பற்றி விளக்குகின்றது. இருவகை எச்சமும் காலம் காட்டும் முறைகள் குறித்து விவரிக்கின்றது. உடன்பாட்டிலும் எதிர்மறையிலும் இருவகை எச்சங்களும் பொருள்தரும் முறைகளைக் குறிப்பிடுகின்றது.

  இந்தப் பாடத்தைப் படிப்பதால் என்ன பயன் பெறலாம்?

  • எச்சங்கள், தொடர்களில் இடம்பெறும் முறைகளைத் தெரிந்து கொள்ளலாம்.

  • எச்சங்கள் அடுக்கி வரும் தன்மை பற்றி அறிந்து கொள்ளலாம்.
  • எச்சங்களின் வடிவத்திற்கும் பொருளுக்கும் இடையிலான தொடர்பினை அறியலாம்.

  • எச்சங்கள், பொருள் தெளிவும் சிறப்பும் அளிக்கும் முறைகளைப் புரிந்து கொள்ளலாம்.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 31-08-2016 21:58:35(இந்திய நேரம்)