தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

5.0 பாட முன்னுரை

 • 5.0 பாட முன்னுரை

  Audio

  தமிழர் பண்பாட்டில் குறிப்பிடத்தக்க சில அடிப்படைகள் உள்ளன. இப்பண்பாட்டு அடிப்படைகளைக் கூர்ந்து நோக்கினால்

  1. இயற்கையோடு நெருக்கமான உறவு
  2. பலரும் போற்ற வாழும் புகழில் விருப்பம்
  3. பழி வராமல் தற்காத்துக் கொள்ளும் பண்பு
  4. எல்லா உயிர்களிடத்தும் அன்பு
  5. மானுட வாழ்வில் நாகரிக வரம்புகளை மீறாமை
  6. மனத்தின் தூய்மையை எல்லாவற்றுக்கும் மேலாகப் போற்றுதல்
  7.மானத்தையும் ஒழுக்கத்தையும் உயிரைவிட மதிப்புமிக்கனவாகக் கொள்ளுதல்

  ஆகிய ஏழு செய்திகள் புலப்படும். இவற்றின் விளக்கத்தை இப்பாடத்தில் காணலாம்.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 14-10-2017 12:02:49(இந்திய நேரம்)