தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

ஆவாரை

 • இத் தளத்தில் உள்ள மின்படிவ ஓலைச்சுவடிகளின் விரிவான அட்டவணை

  புதிதாகத் திரட்டப்பட்டு தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக ஓலைச்சுவடித்துறையின் பராமரிப்பிலுள்ள சுவடிக் கட்டுகள்

  சுவடிக் கட்டு

  பக்க எண்

  நூல்தலைப்பு

  DB 3697

  P0001-P0022

  பகவத் கீதை

  DB 3698

  P0001-P0248

  மருத்துவநூல்(வேறு)

  DB 3699

  P0001-P0058

  சக்தி ஆரூடம்

  DB 3700

  P0001-P0058

  கைவல்ய நவநீதம்

  DB 3701

  P0001-P0028

  கந்தர் அலங்காரம்

  DB 3701

  P0029-P0034

  அகத்தியர் பஞ்சகம்

  DB 3702

  P0001-P0027

  முருகன் பாடல்கள்

  DB 3702

  P0028-P0056

  மருத்துவநூல்(வேறு)

  DB 3703

  P0001-P0250

  நாதாந்த திறவுகோல்

  DB 3704

  P0001-P0204

  கந்தரந்தாதி மூலமும் உரையும்

  DB 3705

  P0001-P0961

  மகாபாரதம்

  DB 3706

  (இல்லை)

  DB 3707

  P0001-P0095

  வீரபத்திர தேவர் சதகம்

  DB 3708

  P0001-P0042

  வராகி மாலை

  DB 3709

  P0001-P0142

  மருத்துவ அகராதி

  DB 3710

  P0001-P0143

  மலையகராதி

  DB 3711

  P0001-P0130

  துதிப்பாடல்கள்

  DB 3712

  P0001-P0010

  ஆத்திசூடி

  DB 3713

  P0001-P0008

  ஆத்திசூடி

  DB 3714

  P0001-P0014

  உலக நீதி

  DB 3715

  P0001-P0010

  எண்சுவடி

  DB 3716

  P0001-P0010

  எண்சுவடி

  DB 3717

  P0001-P0038

  எண்சுவடி

  DB 3718

  P0001-P0101

  பெருமாள் கதை

  DB 3719

  P0001-P0120

  கயிறு சாத்திப் பார்க்கிறது

  DB 3720

  P0001-P0011

  பஞ்சாட்சரப்பதிகம்

  DB 3720

  P0012

   

  DB 3720

  P0013-P0023

  நடராசப்பத்து

  DB 3720

  P0024-P0073

   

  DB 3720

  P0025-P0073

  சோதிடநூல்

  DB 3721

  P0001-P0005

  சிவ வாக்கியம்

  DB 3721

  P0006-P0021

  அகப்பை சித்தர் பாடல்

  DB 3721

  P0022-P0035

  அகத்தியர் ஞானம் 30

  DB 3722

  P0001-P0008

  சித்திர புத்திர காவியம்

  DB 3723

  P0001-P0030

  அரிச்சுவடி

  DB 3724

  P0001-P0042

  அரிச்சுவடி

  DB 3725

  (இல்லை)

  DB 3726

  P0001-P0042

  சித்திர புத்திர கதை

  DB 3727

  P0001-P0068

  இரதி மன்மதன் கதை

  DB 3728

  P0001-P0086

  திருவேங்கட சதகம்

  DB 3729

  P0001-P0086

  மன்மதன் கதை

  DB 3730

  P0001-P0102

  கைலாச தேவர் சதகம்

  DB 3731

  P0001-P0160

  மன்மதன் கதை

  DB 3732

  P0001-P0094

  சித்திர புத்திரன் கதை

  DB 3733

  P0001-P0096

  தரும நெறி நீதி

  DB 3734

  P0001-P0102

  திருவேங்கட சதகம்

  DB 3735

  P0001-P0052

  மன்மதன் கதை

  DB 3736

  P0001-P0122

  இராமாயணம்-கதை

  DB 3737

  P0001-P0028

  எண்சுவடி

  DB 3738

  P0001-P0094

  நீதிசாரம்

  DB 3739

  P0001-P0014

  உலக நீதி

  DB 3740

  P0001-P0014

  ஆத்திசூடி

  DB 3741

  P0001-P0040

  கபிலை வாசகம்

  DB 3742

  P0001-P0018

  அம்பிகை மாலை

  DB 3743

  P0001-P0012

  பள்ளி பிள்ளையார் சிந்து

  DB 3744

  P0001-P0010

  துதிப்பாடல்கள்

  DB 3745

  P0001-P0018

  கந்தர் தாலாட்டு

  DB 3746

  P0001-P0032

  எண்ணியலக்கம்

  DB 3747

  P0001-P0029

  எண்ணியலக்கம்

  DB 3748

  P0001-P0014

  உலக நீதி

  DB 3749

  P0001-P0020

  மூதுரை

  DB 3750

  P0001-P0048

  எண்சுவடி

  DB 3751

  P0001-P0062

  கணக்குச் சுவடி

  DB 3752

  P0001-P0022

  கபிலை வாசகம்

  DB 3753

  P0001-P0018

  அரிச்சுவடி

  DB 3754

  P0001-P0016

  அகராதி

  DB 3755

  P0001-P0037

  கபிலை வாசகம்

  DB 3756

  P0029-P0030

  விநாயகர் அகவல்

  DB 3756

  P0049-P0060

  போற்றி, பஞ்சரத்தினம் முதலியன

  DB 3756

  P0061-P0072

  விநாயகர் கவசம்

  DB 3756

  P0073-P0088

  சிவகவசம்

  DB 3756

  P0089-P0099

  ஆறுமுக சுவாமி பேரில் பதிகம்

  DB 3756

  P0100-P0105

  பழனிமலை வடிவேலர் ஆசிரியவிருத்தம்

  DB 3756

  P0106-P0115

  சத்தி கவசம்

  DB 3756

  P0116-P0129

  விநாயகர் அகவல்

  DB 3757

  P0001-P0158

  ஆரூடநூல்

  DB3758

  P0001-P0079

  மதுரை நாயகன் துதி

  DB 3759

  P0001-P0066

  தன்வந்திரி நிகண்டு

  DB 3760

  P0001-P0026

  தட்சிணா மூர்த்தி குருநாடி

  DB 3761

  P0001-P0040

  அகத்தியர் லோக மாரணம் அதிக சூட்சம்

  DB 3762

  P0001-P0090

  தன்வந்திரி வாகடம்

  DB 3763

  P0001-P0004

  விழமங்கலம் முதிரிச்செட்டியார் கைமுறை கந்தக மெழுகு

  DB 3763

  P0005-P0006

  அகஸ்திய சுவாமியார் 400ல் மூதண்ட கியாழம்

  DB 3763

  P0007-P0051

  அகஸ்திய சுவாமியார் அருளிச் செய்த லோக மாரணம் சூத்திரம் 150

  DB 3763

  P0052

   

  DB 3763

  P0053-P0054

  தன்வந்திரியார் வியாதி நீங்குதற்குச் செய்த அட்டவணை

  DB 3764

  P0001-P0088

  அகத்தியர் வைத்தியம் 300

  DB 3765

  P0001-P0223

  வைத்திய சிட்டை (மருத்துவ நூல்)

  DB 3766

  P0001-P0118

  பஜனைப் பாடல்கள்

  DB  3767

  P0001-P0080

  மருத்துவ நூல் (வேறு)

  DB 3768

  P0001-P0028

  மாந்திரீகம்

  DB 3769

  P0001-P0029

  அகத்தியர் ஐம்பது சூத்திரம், 1100 காத்திரம், அநுபோக சிட்டை

  DB 3769

  P0030-P0092

  அகத்தியர் குருநூல் முப்பு 50

  DB 3769

  P0093-P0101

  அகத்தியர் சொன்ன ஊர்க்குருவி லேகிய குறவஞ்சி

  DB 3769

  P0102-P0111

  நடுவணை மந்திரம்

  DB 3770

  P0001-P0040

  மருத்துவ நூல் (வேறு)

  DB 3771

  P0001-P0036

  மாந்திரீகம்

  DB 3772

  P0001-P0029

  குருநீலகண்டர் பள்ளு

  DB 3773

  P0001-P0014

  மருத்துவ நூல் (வேறு)

  DB 3774

  P0001-P0014

  மாந்திரீகம் (வேறு)

  DB 3775

  P0001-P0104

  சுப்பிரமணிய சுவாமிக்குச் சொன்ன ஞானசயிதன்னிய சூத்திரம்

  DB 3776

  P0001-P0100

  மருத்துவ நூல் (வேறு)

  DB 3777

  P0001-P0122

  அம்மன் கதை

  DB 3778

  P0001-P0203

  நாலடியார் மூலமும் உரையும்

  DB 3779

  P0001-P0355

  அருணாசலப்புராணம்

  DB 3780

  P0001-P0051

  திருவேங்கட மலை

  DB 3781

  P0001-P0543

  மருத்துவ நூல் (வேறு)

  DB 3782

  P0001-P0012

  மாந்திரீகம் (வேறு)

  DB 3783

  P0001-P0196

  மாந்திரீகம் (வேறு)

  DB 3784

  P0001-P0192

  இசக்கி கதை, நீலிகதை

  DB 3785

  P0001-P0048

  மாந்திரீகம் (வேறு)

  DB 3786

  P0001-P0042

  சோதிடநூல் (வேறு)

  DB 3787

  P0001-P0188

  மாந்திரீகம் (வேறு)

  DB 3788

  P0001-P0084

  எண் சுவடி (வேறு)

  DB 3789

  P0001-P0101

  மாந்திரீகம் (வேறு)

  DB 3790

  P0001-P0142

  மருத்துவ நூல் (வேறு)

  DB 3791

  P0001-P0172

  மருத்துவ நூல் (வேறு)

  DB 3792

  P0001-P0472

  வைத்திய முறைகள்

  DB 3793

  P0001-P0220

  ஆரூடநூல்

  DB 3794

  P0001-P0055

  சங்கர சதாசிவ மாலை

  DB 3795

  P0001-P0100

  திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதி மாலை

  DB 3796

  P0001-P0110

  ஆரூடநூல்

  DB 3797

  P0001-P0003

  வால கிரிகை

  DB 3798

  P0001-P0049

  மங்கள வாழ்த்து மண வாழ்த்து

  DB 3799

  P0001-P0141

  மச்சமுனி நூல்

  DB 3800

  P0001-P0090

  பாரதக் கதை

  DB 3801

  P0001-P0063

  வர்மம் நூல்

  DB 3802

  P0001-P0038

  மாந்திரீகம் (வேறு)

  DB 3803

  P0001-P0118

  மருத்துவ நூல் (வேறு)

  DB 3804

  P0001-P0068

  சொர்ண வயிரவன் பாடல்

  DB 3805

  P0001-P0112

  சவுந்தரியலகரி

  DB 3806

  P0001-P0070

  நிமித்த சூடாமணி

  DB 3807

  P0001-P0256

  மார்க்கண்டன் கதை

  DB 3808

  P0001-P0216

  மார்க்கண்டேயர் அம்மானை

  DB 3809

  P0001-P0190

  சித்திரபுத்திரர் கதை

  DB 3810

  P0001-P0054

  கதைப் பாடல்

  DB 3811

  P0001-P0111

  பார்வதி அம்மன் கதை வில்லுப்பாட்டு

  DB 3812

  P0001-P0078

  விவேக சிந்தாமணி

  DB 3813

  P0001-P0045

  கதிர்காம மாலை

  DB 3814

  P0001-P0209

  மார்க்கண்ட அம்மானை

  DB 3815

  P0001-P0205

  சித்திராபுத்திரனார் கதை

  DB 3816

  P0001-P0054

  அமராவதி கதை

  DB 3817

  P0001-P0098

  கதைப் பாடல்

  DB 3818

  P0001-P0048

  மருந்து வாகடம்

  DB 3819

  P0001-P0106

  மாட்டு வாகடம் முதலியன

  DB 3820

  P0001-P0053

  மருத்துவ நூல் (வேறு) (கலவை)

  DB 3821

  P0001-P0048

  மருத்துவ நூல் (வேறு)

  DB 3822

  P0001-P0125

  வாகடச்சுவடி

  DB 3823

  P0001-P0126

  மருத்துவ நூல் (வேறு)

  DB 3824

  P0001-P0040

  போகநாதர் சூத்திரம்

  DB 3825

  P0001-P0153

  இராம காதை

  DB 3826

  P0001-P0410

  நாட்டுப்புறப் பாடல்

  DB 3827

  P0001-P0026

  கலவை ஏடுகள்

  DB 3828

  P0001-P0020

  வெற்றி வேற்கை

  DB 3829

  P0001-P0024

  கபிலை கதை

  DB 3830

  P0001-P0043

  நீதி நூல்

  DB 3831

  P0001-P0028

  நீதி நூல் (வேறு)

  DB 3832

  P0001-P0022

  வாக்குண்டாம் மூலமும் உரையும்

  DB 3833

  P0001-P0010

  எண் சுவடி

  DB 3834

  P0001-P0016

  நல்வழி

  DB 3835

  P0001-P0016

  நாட்டுப்புறப் பாடல்

  DB 3836

  P0001-P0189

  விருத்தாசலப் புராணம்

  DB 3837

  P0001-P0222

  அருணாசலப்புராணம்

  DB 3838

  P0001-P0222

  திருவிளையாடற் புராணம்

  DB 3839

  P0001-P0048

  ஆனந்த விளக்கம்

  DB 3840

  P0001-P0096

  சிவக்கியான தீபம்

  DB 3841

  P0001-P0101

  நீதி நூல் (வேறு)

  DB 3842

  P0001-P0048

  வைகுண்ட அம்மானை

  DB 3843

  P0001-P0063

  திருவாசகம்

  DB 3844

  P0001-P0016

  திருத்தொண்டத் தொகை

  DB 3844

  P0017-P0310

  திருவாசகம்

  DB 3845

  P0001-P0092

  ஞானமதியுள்ளான்

  DB 3846

  P0001-P0112

  பொருளகராதி

  DB 3847

  P0001-P0158

  நாட்டுப்புறப் பாடல் (வேறு)

  DB 3848

  P0001-P0680

  பெரியபுராணம்

  DB 3849

  P0001-P0184

  சோதிட நூல் (வேறு)

  DB 3850

  P0001-P0124

  மருத்துவ நூல் (வேறு)

  DB 3851

  P0001-P0245

  நாடக நூல் (வேறு)

  DB 3852

  P0001-P0206

  ஆரூடநூல் (வேறு)

  DB 3853

  P0001-P0040

  சோதிட நூல் (வேறு)

  DB 3854

  P0001-P0076

  திரிபுரை மாலை

  DB 3855

  P0001-P0180

  விஷக்கடி வைத்தியம் (வேறு)

  DB 3856

  P0001-P0065

  சக்தி ஆரூடம்

  DB 3857

  P0001-P0021

  பாம்புகடி வைத்தியம் (வேறு)

  DB 3858

  P0001-P0100

  அகத்தியர் நடுக்காண்டம் கர்ம சூத்திரம்

  DB 3859

  P0001-P0066

  ஆரூடநூல் (வேறு)

  DB 3860

  P0001-P0043

  வைத்திய நிகண்டு

  DB 3861

  P0001-P0019

  பல்லி விழும் பலன்

  DB 3862

  P0001-P0022

  சோதிட நூல்

  DB 3863

  P0001-P0178

  அகத்தியர் வாலை வாகடம்

  DB 3864

  P0001-P0022

  துச்சாதனன் பிரிதி

  DB 3865

  P0001-P0142

  தொடுகுறி சாஸ்த்திரம்

  DB 3866

  P0001-P0022

  தொடுகுறி சாஸ்த்திரம், விஷக்கடி வைத்தியம்

  DB 3867

  P0001-P0058

  மருத்துவ நூல் (வேறு)

  DB 3868

  P0001-P0050

  திரிபுரை மாலை, மாந்திரீகம் (வேறு)

  DB 3869

  P0001-P0030

  கலவை ஏடுகள்

  DB 3870

  P0001-P0070

  கதைப் பாடல்கள்

  DB 3871

  P0001-P0034

  கலவை ஏடுகள்

  DB 3872

  P0001-P0022

  மருத்துவ நூல் (வேறு)

  DB 3873

  P0001-P0096

  மாந்திரீகம் (வேறு)

  DB 3874

  P0001-P0062

  மாந்திரீகம் (வேறு)

  DB 3875

  P0001-P0026

  மாந்திரீகம் (வேறு)

  DB 3876

  P0001-P0022

  கருடன் பத்து

  DB 3877

  P0001-P0018

  மாந்திரீகம் (வேறு)

  DB 3878

  P0001-P0050

  மாந்திரீகம் (வேறு)

  DB 3879

  P0001-P0014

  மாந்திரீகம் (வேறு)

  DB 3880

  P0001-P0022

  மருத்துவ அகராதி

  DB 3881

  P0001-P0119

  கொக்கோக சாத்திரம்

  DB 3882

  P0001-P0108

  மருத்துவ நூல்

  DB 3883

  P0001-P0116

  கடிவிட வைத்தியம்

  DB 3884

  P0001-P0102

  மருத்துவ நூல் (வேறு)

  DB 3885

  P0001-P0134

  மருத்துவ நூல் (வேறு)

  DB 3886

  P0001-P0120

  மருத்துவ நூல் (வேறு)

  DB 3887

  P0001-P0036

  மருத்துவ நூல் (வேறு)

  DB 3888

  P0001-P0095

  மாட்டு வாகடம் (வேறு)

  DB 3889

  P0001-P0185

  மருத்துவ நூல் (வேறு)

  DB 3890

  P0001-P0060

  அகத்தியர் குரு வாகடம் - அம்மை வாகடம்

  DB 3891

  P0001-P0127

  மாட்டு வாகடம் (வேறு)

  DB 3892

  P0001-P0472

  வைத்திய அனுபோக முறைகள்

  DB 3893

  P0001-P0043

  அகத்தியர் வைத்திய சாரம்

  DB 3894

  P0001-P0074

  அசுவினி தேவதை சொன்ன வைத்தியம் 100

  DB 3895

  P0001-P0014

  மருத்துவ நூல் (வேறு)

  DB 3896

  P0001-P0043

  மனையடி சாத்திரம்

  DB 3897

  P0001-P0024

  சண்முகர் மாலை

  DB 3898

  P0001-P0018

  மாந்திரீகம் (வேறு)

  DB 3899

  P0001-P0052

  மருத்துவ நூல் (வேறு)

  DB 3900

  P0001-P0098

  மாந்திரீகம் (வேறு)

  DB 3901

  P0001-P0032

  சோதிட நூல் (வேறு)

  DB 3902

  P0001-P0035

  மருத்துவ நூல் (வேறு)

  DB 3903

  P0001-P0210

  பாரதக் கதை

  DB 3904

  P0001-P0164

  சிறு தொண்ட நாடகம்

  DB 3905

  P0001-P0126

  கலவை ஏடுகள்

  DB 3906

  P0001-P0045

  மருத்துவ நூல் (வேறு)

  DB 3907

  P0001-P0788

  தருமராசன் அசுவமேத யாகம்

  DB 3908

  P0001-P0659

  பாரத அம்மானை

  DB 3909

  P0001-P0171

  திருவாசகம்

  DB 3909

  P0172

   ----

  DB 3909

  P0173-P0230

  அகத்தியர் தேவாரத் திரட்டு

  வண்ணச்சரபம் தண்டபாணி சுவாமிகள் தம் கைப்பட ஓலைச்சுவடிகளில் எழுதியுள்ள பாடல்கள்

  சுவடிக் கட்டு

  பக்க எண்

  நூல்தலைப்பு

  RB 0001

  P0001

  திருவருணாட்டம்

  RB 0001

  P0002

  RB 0001

  P0003-P0004

  திருவருணாட்டம்-காப்புப் பத்து

  RB 0001

  P0005

  திருவருணாட்டம்-தெய்வத்திருவருட் பத்து

  RB 0001

  P0006-P0007

  திருவருணாட்டம்-மாயைத்தாய்ப் பத்து

  RB 0001

  P0008-P0009

  திருவருணாட்டம்-ஞானசத்தித்தாயார்ப் பத்து

  RB 0001

  P0010-P0011

  திருவருணாட்டம்-கிரியாசத்தித்தாய்ப் பத்து

  RB 0001

  P0012-P0014

  திருவருணாட்டம்-இச்சா சத்திப் பத்து

  RB 0001

  P0015-P0017

  திருவருணாட்டம்-ஒரு பொருட் பத்து

  RB 0001

  P0018-P0020

  திருவருணாட்டம்-பரசிவப் பத்து

  RB 0001

  P0021-P0023

  திருவருணாட்டம்-ஐந்தொழிற் கூத்தாடுவான் பத்து

  RB 0001

  P0024

  திருவருணாட்டம்-சிவகாம சவுந்தரியப் பத்து

  RB 0001

  P0025-P0027

  திருவருணாட்டம்-மயேசப் பத்து

  RB 0001

  P0028

  திருவருணாட்டம்-திரோபவ சத்திப் பத்து

  RB 0001

  P0029-P0030

  திருவருணாட்டம்-பரம ருத்திர மூர்த்திப் பத்து

  RB 0001

  P0031-P0032

  திருவருணாட்டம்-கவுரிப்பாட்டிப் பத்து

  RB 0001

  P0033-P0034

  திருவருணாட்டம்-நாராயணப் பத்து

  RB 0001

  P0035-P0036

  திருவருணாட்டம்-செந்திருப் பத்து

  RB 0001

  P0037-P0038

  திருவருணாட்டம்-பிரம தேவப் பத்து

  RB 0001

  P0039-P0040

  திருவருணாட்டம்-கலைமின்னாட் பத்து

  RB 0001

  P0041-P0043

  திருவருணாட்டம்-பெரியப்பாப் பத்து

  RB 0001

  P0044

  திருவருணாட்டம்-வல்லவைச் சத்திப் பத்து

  RB 0001

  P0045-P0049

  திருவருணாட்டம்-குகப் பத்து

  RB 0001

  P0050-P0051

  திருவருணாட்டம்-தெய்வானைத் தாயார்ப் பத்து

  RB 0001

  P0052-P0053

  திருவருணாட்டம்-வள்ளித்தாய்ப் பத்து

  RB 0001

  P0054-P0055

  திருவருணாட்டம்-வேற்படைப் பத்து

  RB 0001

  P0056-P0058

  திருவருணாட்டம்-மயிற் பத்து

  RB 0001

  P0059-P0061

  திருவருணாட்டம்-சேவலங்கொடிப் பத்து

  RB 0001

  P0062

  திருவருணாட்டம்-பூமிதேவிப் பத்து

  RB 0001

  P0063-P0064

  திருவருணாட்டம்-கங்கைத்தாய்ப் பத்து

  RB 0001

  P0065

  திருவருணாட்டம்-அக்கினி தேவப் பத்து

  RB 0001

  P0066-P0067

  திருவருணாட்டம்-வாயுபகவான் பத்து

  RB 0001

  P0068

  திருவருணாட்டம்-அம்பரவெளிப் பத்து

  RB 0001

  P0069-P0070

  திருவருணாட்டம்-முகிற்றிரட் பத்து

  RB 0001

  P0071-P0072

  திருவருணாட்டம்-சூரியப் பத்து

  RB 0001

  P0073-P0074

  திருவருணாட்டம்-சந்திரப் பத்து

  RB 0001

  P0075-P0076

  திருவருணாட்டம்-உடுக்குலப் பத்து

  RB 0001

  P0077

  திருவருணாட்டம்-சராசரப் பத்து

  RB 0001

  P0078-P0079

  திருவருணாட்டம்-சத்தியப் பத்து

  RB 0001

  P0080-P0081

  திருவருணாட்டம்-தரும தேவதைப் பத்து

  RB 0001

  P0082

  திருவருணாட்டம்-பொருட் பத்து

  RB 0001

  P0083

  திருவருணாட்டம்-இன்பப் பத்து

  RB 0001

  P0084-P0085

  திருவருணாட்டம்-ஆலயப் பத்து

  RB 0001

  P0086-P0087

  திருவருணாட்டம்-தெய்வ விக்கிரகப் பத்து

  RB 0001

  P0088

  திருவருணாட்டம்-மந்திரப் பத்து

  RB 0001

  P0089-P0091

  திருவருணாட்டம்-பூசைப் பத்து

  RB 0001

  P0092

  திருவருணாட்டம்-தோத்திரப் பத்து

  RB 0001

  P0093-P0094

  திருவருணாட்டம்-தியான யோகப் பத்து

  RB 0001

  P0095

  திருவருணாட்டம்-கருணைப் பத்து

  RB 0001

  P0096-P0097

  திருவருணாட்டம்-பத்திப் பத்து

  RB 0001

  P0098-P0099

  திருவருணாட்டம்-வைராக்கியப் பத்து

  RB 0001

  P0100

  திருவருணாட்டம்-ஞானப் பத்து

  RB 0001

  P0101-P0102

  திருவருணாட்டம்-பிரசாதப் பத்து

  RB 0001

  P0103-P0104

  திருவருணாட்டம்-மெய்மெய்யான பத்து

  RB 0001

  P0105-P0106

  திருவருணாட்டம்-பொய்ம்மை பொய்த்த பத்து

  RB 0001

  P0107-P0108

  திருவருணாட்டம்-நோயற வேண்டு பத்து

  RB 0001

  P0109-P0110

  திருவருணாட்டம்-மிடியற வேண்டு பத்து

  RB 0001

  P0111-P0112

  திருவருணாட்டம்-உலக வாதனையொழிக்கைப் பத்து

  RB 0001

  P0113-P0114

  திருவருணாட்டம்-நிந்தை முற்று நீக்கு பத்து

  RB 0001

  P0115-P0116

  திருவருணாட்டம்-வஞ்னை செய்யேலென்ற பத்து

  RB 0001

  P0117-P0118

  திருவருணாட்டம்-பிறக்கக் கூடாதென்ற பத்து

  RB 0001

  P0119-P0121

  திருவருணாட்டம்-சாவற வேண்டு பத்து

  RB 0001

  P0122-P0123

  திருவருணாட்டம்-சோதனையொழிய வேண்டு பத்து

  RB 0001

  P0124-P0125

  திருவருணாட்டம்-இரந்தலையாமை வேண்டு பத்து

  RB 0001

  P0126-P0129

  திருவருணாட்டம்-செவிக்கொடுமைப் பத்து

  RB 0001

  P0130-P0134

  திருவருணாட்டம்-விபகாரப் பத்து

  RB 0001

  P0135-P0136

  திருவருணாட்டம்-பரமார்த்தப் பத்து

  RB 0001

  P0137-P0139

  திருவருணாட்டம்-தாமதமேனென்ற பத்து

  RB 0001

  P0140-P0142

  திருவருணாட்டம்-வினாப் பத்து

  RB 0001

  P0143-P0145

  திருவருணாட்டம்-உலோப மறுத்தற் பத்து

  RB 0001

  P0146-P0147

  திருவருணாட்டம்-மெய்யடியாராணைப் பத்து

  RB 0001

  P0148-P0149

  திருவருணாட்டம்-உன்னாணைப் பத்து

  RB 0001

  P0150-P0152

  திருவருணாட்டம்-என்னாணைப் பத்து

  RB 0001

  P0153-P0154

  RB 0001

  P0155-P0156

  திருவருணாட்டம்-கருணைக் காட்சிப் பத்து

  RB 0001

  P0157-P0158

  திருவருணாட்டம்-நீதிப்பிழை தீர்ந்த பத்து

  RB 0001

  P0159-P0160

  திருவருணாட்டம்-ஆத்திரஞ் சகியாப் பத்து

  RB 0001

  P0161-P0162

  திருவருணாட்டம்-எந்நாட் பத்து

  RB 0001

  P0163-P0165

  திருவருணாட்டம்-பொறுக்க முடியாப் பத்து

  RB 0001

  P0166-P0167

  திருவருணாட்டம்-என்ன முற்று நின்னவென்ற பத்து

  RB 0001

  P0168-P0170

  திருவருணாட்டம்-அறிகிலாப் பத்து

  RB 0001

  P0171-P0172

  திருவருணாட்டம்-பலிதப் பத்து

  RB 0001

  P0173

  திருவருணாட்டம்-என்னேயென்ற பத்து

  RB 0001

  P0174-P0176

  திருவருணாட்டம்-அநுபவம் வேண்டு பத்து

  RB 0001

  P0177-P0178

  திருவருணாட்டம்-விடமாட்டேனென்ற பத்து

  RB 0001

  P0179-P0180

  திருவருணாட்டம்-விடினிறை வொழிவா யென்ற பத்து

  RB 0001

  P0181

  திருவருணாட்டம்-மறவா நிலைவேண்டு பத்து

  RB 0001

  P0182-P0184

  திருவருணாட்டம்-அருள் வலி வேண்டு பத்து

  RB 0001

  P0185-P0186

  திருவருணாட்டம்-கடனுன தென்ற பத்து

  RB 0001

  P0187-P0188

  திருவருணாட்டம்-ஏன் செய்கின்றா யென்ற பத்து

  RB 0001

  P0189-P0190

  திருவருணாட்டம்-தருவா யென்ற பத்து

  RB 0001

  P0191-P0192

  திருவருணாட்டம்-அழகன றென்ற பத்து

  RB 0001

  P0193-P0194

  திருவருணாட்டம்-போதுமென்ற பத்து

  RB 0001

  P0195-P0196

  திருவருணாட்டம்-இரங்குதியென்ற பத்து

  RB 0001

  P0197-P0198

  திருவருணாட்டம்-தரும மன்றென்ற பத்து

  RB 0001

  P0199-P0200

  திருவருணாட்டம்-ஆண்டுகொள்வாய் என்ற பத்து

  RB 0001

  P0201

  திருவருணாட்டம்-பொறை வேண்டு பத்து

  RB 0001

  P0202-P0203

  திருவருணாட்டம்-வினைவழி நடவொண்ணாப் பத்து

  RB 0001

  P0204-P0205

  திருவருணாட்டம்-வலி வேண்டு பத்து

  RB 0001

  P0206-P0207

  திருவருணாட்டம்-கவலாதருள் என்ற பத்து

  RB 0001

  P0208-P0209

  திருவருணாட்டம்-சமய வாதனை தவிர வேண்டு பத்து

  RB 0001

  P0210-P0213

  திருவருணாட்டம்-நிட்டூரப்பத்து

  RB 0001

  P0214-P0215

  திருவருணாட்டம்-நின் சித்தமென் பாக்கியமென்ற பத்து

  RB 0001

  P0216-P0220

  திருவருணாட்டம்-தெய்வத் துணைப் பத்து

  RB 0001

  P0221-P0222

  திருவருணாட்டம்-கழனி நகர்க் கணபதி பதிகம்

  RB 0001

  P0223-P0224

  திருவருணாட்டம்-வீரைப்பதி திருமால் பதிகம்

  RB 0001

  P0225

  திருவருணாட்டம்-வீரைப்பதி திருமால் திருப்புகழ்

  RB 0001

  P0226

  திருவருணாட்டம்-வீரைப்பதி திருமால் வகுப்பு

  RB 0001

  P0227

  திருவருணாட்டம்-மருதப்பன் விருத்தங்கள்

  RB 0001

  P0228-P0229

  திருவருணாட்டம்-மருதப்பன் கீர்த்தனை

  RB 0001

  P0230

  வீரைக் கலம்பகம் ( நவநீத கிருட்டிணன்)

  RB 0001

  P0231-P0234

  வீரைக் கலம்பகம்

  RB 0001

  P0235

  வீரைக் கலம்பகம்-புயவகுப்பு

  RB 0001

  P0236

  வீரைக் கலம்பகம்-தவம்

  RB 0001

  P0237-P0238

  வீரைக் கலம்பகம்-சித்து

  RB 0001

  P0239

  வீரைக் கலம்பகம்-தூது

  RB 0001

  P0240

  வீரைக் கலம்பகம்-மடக்கு

  RB 0001

  P0241

  வீரைக் கலம்பகம்-அம்மானை, முப்பொருள், மருட்பா

  RB 0001

  P0242-P0243

  வீரைக் கலம்பகம்-மறம்

  RB 0001

  P0244-P0248

  வீரைக் கலம்பகம்-களி

  RB 0001

  P0249-P0250

  வீரைக் கலம்பகம்-தழை

  RB 0001

  P0251-P0252

  வீரைக் கலம்பகம்-சம்பிரதம்

  RB 0001

  P0253

  வீரைக் கலம்பகம்-மதங்கு

  RB 0001

  P0254

  வீரைக் கலம்பகம்-குறம்

  RB 0001

  P0255-P0256

  வீரைக் கலம்பகம்-பாண்

  RB 0001

  P0257

  வீரைக் கலம்பகம்-கைக்கிளை

  RB 0001

  P0258

  வீரைக் கலம்பகம்-கழிக்கரைப் புலம்பல்

  RB 0001

  P0259

  வீரைக் கலம்பகம்-கார்காலம், பனிக்காலம்

  RB 0001

  P0260

  வீரைக் கலம்பகம்-வேனிற்காலம், காற்றுக்காலம்

  RB 0001

  P0261-P0262

  வீரைக் கலம்பகம்-கட்டளைக் கலித்துறை

  RB 0001

  P0263-P0264

  நடேசன் சுரநோய்-தீரப்பாடியது பதிகம்

  RB 0001

  P0265-P0267

  நடேசன் இறந்தபின் பாடியது-பதிகம்

  RB 0001

  P0268-P0271

  பாழினிற் கொல்லதே-பதிகம்

  RB 0001

  P0272-P0274

  அருள் வேண்டு பதிகம்

  RB 0002

  P0001-P0018

  தேவைத்திரிவந்தாதி (100 பாடல்கள்)

  RB 0002

  P0019-P0022

  தேவைப் பிள்ளைக்கவி ( தேவை முருகன் பிள்ளைத் தமிழ்)

  RB 0002

  P0023-P0025

  தேவைப் பிள்ளைக்கவி-செங்கீரை

  RB 0002

  P0026-P0028

  தேவைப் பிள்ளைக்கவி-தால்

  RB 0002

  P0029-P0031

  தேவைப் பிள்ளைக்கவி-சப்பாணி

  RB 0002

  P0032-P0034

  தேவைப் பிள்ளைக்கவி-முத்தம்

  RB 0002

  P0035-P0038

  தேவைப் பிள்ளைக்கவி-வாரனை

  RB 0002

  P0039-P0040

  தேவைப் பிள்ளைக்கவி-அம்புலி

  RB 0002

  P0041-P0044

  தேவைப் பிள்ளைக்கவி-சிற்றில்

  RB 0002

  P0045-P0047

  தேவைப் பிள்ளைக்கவி-சிறுபறை

  RB 0002

  P0048-P0051

  தேவைப் பிள்ளைக்கவி-சிறுதேர்

  RB 0002

  P0052

  RB 0002

  P0053-P0054

  தூதுவிட்ட பதிகம்

  RB 0002

  P0055-P0070

  கலிவிடந்தாதி

  RB 0002

  P0071-P0073

  வீரவாகுதேவர் பதிகம்

  RB 0002

  P0074-P0075

  செம்பொன் மாரிப் பதிகம்

  RB 0002

  P0076-P0078

  தெய்வப்பதிகம்

  RB 0002

  P0079-P0083

  நிட்டூர மாலை

  RB 0002

  P0084

  RB 0002

  P0085-P0110

  காரைக்குடித் திருப்புகழ்

  RB 0002

  P0111-P0113

  செட்டியுருக்காட்டிய பதிகம்

  RB 0002

  P0114

  RB 0002

  P0115-P0118

  பரமகுரு நாதன் பதிகம்

  RB 0002

  P0119-P0121

  சூரியமூர்த்தி பதிகம்

  RB 0002

  P0122-P0123

  சிவன் பதிகம்

  RB 0002

  P0124

  அம்மை பதிகம்

  RB 0002

  P0125-P0127

  திருமால் பதிகம்

  RB 0002

  P0128-P0129

  கணபதி பதிகம்

  RB 0002

  P0130-P0132

  முருகன் பதிகம்

  RB 0002

  P0133-P0134

  தெய்வப் பதிகம்

  RB 0002

  P0135-P0138

  முருகன் பதிகம்

  RB 0002

  P0139

  முருகன் திருப்புகழ்

  RB 0002

  P0140

  முருகன் பதிகம்

  RB 0002

  P0141

  முருகன் திருப்புகழ்

  RB 0002

  P0142-P0143

  முருகன் பதிகம்

  RB 0002

  P0144

  முருகன் திருப்புகழ்

  RB 0002

  P0145-P0146

  முருகன் பதிகம்

  RB 0002

  P0147

  படைவீட்டுப் பதிகங்கள்-திருச்செந்தூர்

  RB 0002

  P0148-P0149

  படைவீட்டுப் பதிகங்கள்-திருப்பரங்குன்றம்

  RB 0002

  P0150

  படைவீட்டுப் பதிகங்கள்-பழனி

  RB 0002

  P0151-P0152

  படைவீட்டுப் பதிகங்கள்-திருவேரகம்

  RB 0002

  P0153

  படைவீட்டுப் பதிகங்கள்-பழமுதிர் சோலை

  RB 0002

  P0154-P0155

  படைவீட்டுப் பதிகங்கள்-குன்றக்குடி

  RB 0002

  P0156-P0157

  படைவீட்டுப் பதிகங்கள்-திருவுருமாமலை

  RB 0002

  P0158-P0159

  படைவீட்டுப் பதிகங்கள்-திருமலை

  RB 0002

  P0160

  படைவீட்டுப் பதிகங்கள்-வள்ளியூர்

  RB 0002

  P0161-P0162

  படைவீட்டுப் பதிகங்கள்-கழுகுமலை

  RB 0002

  P0163

  படைவீட்டுப் பதிகங்கள்-வாசகிரி

  RB 0002

  P0164-P0165

  படைவீட்டுப் பதிகங்கள்-இலஞ்சி

  RB 0002

  P0166-P0167

  படைவீட்டுப் பதிகங்கள்-வேள்விமலை

  RB 0002

  P0168-P0169

  படைவீட்டுப் பதிகங்கள்-திருவரிப்பாடு

  RB 0002

  P0170-P0171

  படைவீட்டுப் பதிகங்கள்-சிவகிரி

  RB 0002

  P0172

  படைவீட்டுப் பதிகங்கள்-எட்டுக்குடி

  RB 0002

  P0173

  படைவீட்டுப் பதிகங்கள்-எண்கண்ணூர்

  RB 0002

  P0174-P0175

  படைவீட்டுப் பதிகங்கள்-விராலிமலை

  RB 0002

  P0176

  படைவீட்டுப் பதிகங்கள்-மயிலாசலம்

  RB 0002

  P0177-P0178

  படைவீட்டுப் பதிகங்கள்-திருத்தணிகை

  RB 0002

  P0179-P0180

  படைவீட்டுப் பதிகங்கள்-திருப்போரூர்

  RB 0002

  P0181-P0182

  படைவீட்டுப் பதிகங்கள்-திருவேங்கடம்

  RB 0002

  P0183

  படைவீட்டுப் பதிகங்கள்-சத்திமலை

  RB 0002

  P0184-P0185

  படைவீட்டுப் பதிகங்கள்-நட்சேத்திரமலை

  RB 0002

  P0186

  படைவீட்டுப் பதிகங்கள்-திருவருணை

  RB 0002

  P0187-P0189

  படைவீட்டுப் பதிகங்கள்-சோமாசிபாடி

  RB 0002

  P0190

  படைவீட்டுப் பதிகங்கள்-அவலூர்மலை

  RB 0002

  P0191-P0192

  படைவீட்டுப் பதிகங்கள்-சித்தர்மாமலை

  RB 0002

  P0193

  படைவீட்டுப் பதிகங்கள்-வேலுடையான்பட்டினம்

  RB 0002

  P0194-P0195

  படைவீட்டுப் பதிகங்கள்-பெரும்பேறு

  RB 0002

  P0196

  படைவீட்டுப் பதிகங்கள்-கல்லாலம்பூண்டி

  RB 0002

  P0197-P0198

  படைவீட்டுப் பதிகங்கள்-உடுப்பைச்சுப்பிரமணியம்

  RB 0002

  P0199

  படைவீட்டுப் பதிகங்கள்-கதிர்காமம்

  RB 0002

  P0200-P0201

  படைவீட்டுப் பதிகங்கள்-கந்தமாதனம்

  RB 0002

  P0202-P0203

  படைவீட்டுப் பதிகங்கள்-பலமலை

  RB 0002

  P0204-P0206

  படைவீட்டுப் பதிகங்கள்-கவுமாரர் சொல்லியபதி

  RB 0002

  P0207=P0208

  திருவிடைக்கழி முருகன் பதிகம்

  RB 0002

  P0209-P0222

  கங்ககையந்தாதி

  RB 0002

  P0223-P0224

  பாறையறும் பதிகம்

  RB 0002

  P0225-P0226

  அகத்தியர் பதிகம்

  RB 0002

  P0227-P0228

  வள்ளித்தாய்ப்பதிகம்

  RB 0002

  P0229

  தெய்வானைத் தாய்ப் பதிகம்

  RB 0002

  P0230-P0231

  வேற்படைப்பதிகம்

  RB 0002

  P0232-P0233

  வாணித்தாய்ப் பதிகம்

  RB 0002

  P0234

  வீரவாகு தேவர் பதிகம்

  RB 0002

  P0235-P0236

  நவவீரர் பதிகம்

  RB 0002

  P0237-P0239

  நல்ல தெய்வங்கள் பதிகம்

  RB 0002

  P0240

  RB 0002

  P0241-P0248

  திருவருள் வழக்கு

  RB 0002

  P0249

  குன்றக்குடிக்கு வருக என்ற பதிகம்

  RB 0002

  P0250-P0252

  குன்றக்குடி முருகன் ஏமாறச் செய்தானே பதிகம்

  RB 0002

  P0253-P0254

  குன்றக்குடி வகுப்பு

  RB 0002

  P0255

  முருகேசனாடல் வகுப்பு

  RB 0002

  P0256-P0257

  திருவருட் சத்தி வகுப்பு

  RB 0002

  P0258

  வேலாயுத வகுப்பு

  RB 0002

  P0259-P0260

  பாதாரவிந்த வகுப்பு

  RB 0002

  P0261-P0262

  சருவசாதனக்காரண வகுப்பு

  RB 0002

  P0263-P0264

  குன்றக்குடி பதிகம்

  RB 0002

  P0265-P0268

  மெய்வழக்குப் பதிகம்

  RB 0002

  P0269-P0283

  தலையணிச்சீரிதழகற் சேயந்தாதி

  RB 0002

  P0284-P0285

  பரிதி குகனான பதிகம்

  RB 0002

  P0286-P0287

  சிவன் குகனான பதிகம்

  RB 0002

  P0288-P0289

  சத்தி குகனான பதிகம்

  RB 0002

  P0290-P0291

  திருமால் செவ்வேளான பதிகம் தோளாந்த சக்கரம்

  RB 0002

  P0292

  ஆனைமுகன் ஆறுமுகனான பதிகம்

  RB 0002

  P0293-P0294

  சுப்பிரமணியம் பரமான பதிகம்

  RB 0002

  P0295

  மொழிநெறி யெழுபா-சூரியன்

  RB 0002

  P0296

  மொழிநெறி யெழுபா-சிவன்

  RB 0002

  P0297

  மொழிநெறி யெழுபா-பராசத்தி திருமால்

  RB 0002

  P0298

  மொழிநெறி யெழுபா-திருமால்

  RB 0002

  P0299

  மொழிநெறி யெழுபா-கணபதி

  RB 0002

  P0300-P0301

  மொழிநெறி யெழுபா-முருகன்

  RB 0002

  P0302

  மொழிநெறி யெழுபா-கடவுள்

  RB 0003

  P0001-P0004

  ஏழாமிலக்கணம்-பாயிரம்

  RB 0003

  P0005

  ஏழாமிலக்கணம்-நூன்முகம்

  RB 0003

  P0006-P0008

  ஏழாமிலக்கணம்-உயிர்ப்பொதுப் புணர்ச்சி

  RB 0003

  P0009-P0012

  ஏழாமிலக்கணம்-அகரவீற்றுப் புணர்ச்சி

  RB 0003

  P0013-P0015

  ஏழாமிலக்கணம்-ஆகாரவீற்றுப் புணர்ச்சி

  RB 0003

  P0016

  ஏழாமிலக்கணம்-இகரவீற்றுப் புணர்ச்சி

  RB 0003

  P0017-P0020

  ஏழாமிலக்கணம்-ஈகாரப் புணர்ச்சி

  RB 0003

  P0021

  ஏழாமிலக்கணம்-ஊகாரவீறு

  RB 0003

  P0022

  ஏழாமிலக்கணம்-ஏகாரவீறு, ஐகாரவீறு

  RB 0003

  P0023

  ஏழாமிலக்கணம்-ஓகாரவீறு, ஔகாரவீறு

  RB 0003

  P0024-P0025

  ஏழாமிலக்கணம்-விகாரப் புணர்ச்சி

  RB 0003

  P0026-P0028

  ஏழாமிலக்கணம்-மெய்ப் பொதுப் புணர்ச்சி

  RB 0003

  P0029

  ஏழாமிலக்கணம்-ணகர வீறு, மகரவீறு

  RB 0003

  P0030-P0032

  ஏழாமிலக்கணம்-னகரவீறு

  RB 0003

  P0033

  ஏழாமிலக்கணம்-யகரவீறு

  RB 0003

  P0034-P0036

  ஏழாமிலக்கணம்-ரகரவீறு, வகரவீறு

  RB 0003

  P0037-P0038

  ஏழாமிலக்கணம்-ழகரவீறு, ளகரவீறு

  RB 0003

  P0039-P0040

  ஏழாமிலக்கணம்-சாரியைப் புணர்ச்சி

  RB 0003

  P0041-P0044

  ஏழாமிலக்கணம்-உருபுப் புணர்ச்சி

  RB 0003

  P0045

  ஏழாமிலக்கணம்-சொன்னிலை யியல்பு திணை நிலை

  RB 0003

  P0046-P0047

  ஏழாமிலக்கணம்-பானிலை

  RB 0003

  P0048

  ஏழாமிலக்கணம்-இடைநிலை, வினாநிலை

  RB 0003

  P0049

  ஏழாமிலக்கணம்-விடைநிலை

  RB 0003

  P0050

  ஏழாமிலக்கணம்-காலநிலை

  RB 0003

  P0051-P0056

  ஏழாமிலக்கணம்-பெயர்ச்சொல்லியல்பு

  RB 0003

  P0057-P0060

  ஏழாமிலக்கணம்-விபத்தியியல்பு

  RB 0003

  P0061-P0063

  ஏழாமிலக்கணம்-ஒற்றுமையியல்பு

  RB 0003

  P0064-P0067

  ஏழாமிலக்கணம்-வினைச்சொல்லியல்பு

  RB 0003

  P0068-P0070

  ஏழாமிலக்கணம்-இடைச்சொல்லியல்பு

  RB 0003

  P0071

  ஏழாமிலக்கணம்-உரிச்சொல்லியல்பு

  RB 0003

  P0072

  ஏழாமிலக்கணம்-பொருளியல்பு

  RB 0003

  P0073-P0074

  ஏழாமிலக்கணம்-யாப்பியல்பு

  RB 0003

  P0075-P0076

  ஏழாமிலக்கணம்-அணியியல்பு

  RB 0003

  P0077

  ஏழாமிலக்கணம்-புலமையியல்பு

  RB 0003

  P0078-P0080

  ஏழாமிலக்கணம்-தவவியல்பு

  RB 0003

  P0081-P0096

  சந்தக்கலித்துறை அந்தாதி

  RB 0003

  P0097-P0107

  தில்லை இதழகலந்தாதி

  RB 0003

  P0108-P0110

  சென்னைக்கந்தன் பதிகம்

  RB 0003

  P0111-P0115

  பழனிப்பதிகம்

  RB 0003

  P0116-P0123

  சென்னை முருகன் பதிகம்

  RB 0003

  P0124-P0134

  சென்னை சிவகுருப்பதிகம்

  RB 0003

  P0135-P0141

  திருவல்லிக்கேணி எழுநூறு பொன் கடன் சீட்டுப் பதிகம்

  RB 0003

  P0142-P0147

  பெருமாளைக்கட்டுவேன் பதிகம்

  RB 0003

  P0148-P0157

  திருவரங்கம் இதழகலந்தாதி

  RB 0003

  P0158

  RB 0005

  P0001

  ஒலியலந்தாதி

  RB 0005

  P0002

  RB 0005

  P0003

  ஒலியலந்தாதி-வண்ணக்குழிப்பு

  RB 0005

  P0004-P0112

  ஒலியலந்தாதி

  RB 0005

  P0113

  சரசுவதித்தாயார் பதிகம்

  RB 0005

  P0114-P0117

  இரட்டையாசிரியப் பதிகம் ( மீனாட்சி பதிகம்)

  RB 0005

  P0118-P0120

  கருங்குடைநிழல் தீர்ப்பாய் பதிகம்

  RB 0005

  P0121-P0123

  கால பயம் தீரக் கருணைபுரி பதிகம்

  RB 0005

  P0124-P0126

  கனவிற் தந்த இன்பக் கவி கேட்ட பதிகம்

  RB 0005

  P0127-P0129

  மனத்தே வரும் பெருமான் பதிகம்

  RB 0005

  P0130-P0132

  சத்தியம் தவரொண்ணாது பதிகம்

  RB 0005

  P0133-P0134

  சேரமான் பெருமான் ஆசிரியப்பா

  RB 0005

  P0135-P0168

  சமயாதீதத் திருப்புகழ்

  RB0005

  P0169-P0170

  நெல்லைக் கலம்பகம் என்னும் பிரபந்தம்

  RB0005

  P0171-P0172

  நெல்லைக் கலம்பகம்-காப்பு-நூல்

  RB0005

  P0173-P0176

  நெல்லைக் கலம்பகம்-புய வகுப்பு

  RB0005

  P0177

  நெல்லைக் கலம்பகம்-மடக்கு

  RB0005

  P0178-P0179

  நெல்லைக் கலம்பகம்-அம்மானை

  RB0005

  P0180

  நெல்லைக் கலம்பகம்-மறம்

  RB0005

  P0181

  நெல்லைக் கலம்பகம்-மடக்கு, கட்டளைக் கலிப்பா

  RB0005

  P0182

  நெல்லைக் கலம்பகம்-களி

  RB0005

  P0183-P0184

  நெல்லைக் கலம்பகம்-மருட்பா, சித்து

  RB0005

  P0185

  நெல்லைக் கலம்பகம்-ஊசல், தழை

  RB0005

  P0186

  நெல்லைக் கலம்பகம்-தாய் தூது

  RB0005

  P0187

  நெல்லைக் கலம்பகம்-சம்பிரதம்

  RB0005

  P0188

  நெல்லைக் கலம்பகம்-மதங்கு, இரங்கல்

  RB0005

  P0189

  நெல்லைக் கலம்பகம்-பாண், அடி மடக்கு

  RB0005

  P0190-P0194

  நெல்லைக் கலம்பகம்-குறம்,பெண்பாற் கைக்கிளை

  RB0005

  P0195

  நெல்லைக் கலம்பகம்-குறம்,ஆண்பாற் கைக்கிளை

  RB0005

  P0196

  நெல்லைக் கலம்பகம்-கழிக்கரைப் புலம்பல், மடக்கு, ஏகபாதம்

  RB0005

  P0197-P0200

  நெல்லைக் கலம்பகம்-காலம்,மடக்கு,இரங்கல்

  RB0005

  P0201

  சைவ சமயத்திற்கும் வைணவ சமயத்திற்கும்பொதுப் பிரபந்தந்தமாகிய பெருமானந்தாதி கட்டளைக் கலித்துறைகள்

  RB0005

  P0202

  RB0005

  P0203-P0219

  பெருமானந்தாதி-சைவ வைணவப் பொது

  RB0006

  P0001

  திருவாமாத்தூர்த் தலபுராணம்

  RB0006

  P0002

  RB0006

  P0003-P0005

  திருவாமாத்தூர்ப் புராணம்-பாயிரம், விநாயகர் காப்பு

  RB0006

  P0006-P0008

  திருவாமாத்தூர்ப் புராணம்-நூல் வரலாறு

  RB0006

  P0009-P0014

  திருவாமாத்தூர்ப் புராணம்-திரு நாட்டுப் படலம், பூர்வ காண்டம்

  RB0006

  P0015-P0024

  திருவாமாத்தூர்ப் புராணம்-திருநகரப் படலம்

  RB0006

  P0025-P0030

  திருவாமாத்தூர்ப் புராணம்-தல விசேடப் படலம்

  RB0006

  P0031-P0036

  திருவாமாத்தூர்ப் புராணம்-தீர்த்த மான்மியப் படலம்

  RB0006

  P0037-P0042

  திருவாமாத்தூர்ப் புராணம்-மூர்த்தி மகிமைப் படலம்

  RB0006

  P0043-P0048

  திருவாமாத்தூர்ப் புராணம்-திருவட்டப் பாறைப் படலம்

  RB0006

  P0049-P0056

  திருவாமாத்தூர்ப் புராணம்-பசுக்கள் பூசித்த படலம்

  RB0006

  P0057-P0059

  திருவாமாத்தூர்ப் புராணம்-அம்பிகை பூசித்த படலம்

  RB0006

  P0060-P0062

  திருவாமாத்தூர்ப் புராணம்-வந்திவண்குலாப் படலம்

  RB0006

  P0063-P0064

  திருவாமாத்தூர்ப் புராணம்-முனிவர் பூசித்த படலம்

  RB0006

  P0065-P0068

  திருவாமாத்தூர்ப் புராணம்-சத்தரிசிகள் பூசித்த படலம்

  RB0006

  P0069-P0076

  திருவாமாத்தூர்ப் புராணம்-விநாயகர் பூசித்த படலம்

  RB0006

  P0077-P0090

  திருவாமாத்தூர்ப் புராணம்-முருகர் பூசித்த படலம்

  RB0006

  P0091-P0093

  திருவாமாத்தூர்ப் புராணம்-நாரதர் பூசித்த படலம்

  RB0006

  P0094-P0103

  திருவாமாத்தூர்ப் புராணம்-உரோமசர் பூசித்த படலம்

  RB0006

  P0104-P0110

  திருவாமாத்தூர்ப் புராணம்-மதங்கமுனிவர் முதலோர் பூசித்த படலம்

  RB0006

  P0111-P0114

  திருவாமாத்தூர்ப் புராணம்-பிரம்மதேவர் பூசித்த படலம்

  RB0006

  P0115-P0118

  திருவாமாத்தூர்ப் புராணம்-பன்னிரண்டு சூரியர்களும் பூசித்த படலம்

  RB0006

  P0119-P0123

  திருவாமாத்தூர்ப் புராணம்-அட்டவசுக்கள் பூசித்த படலம்

  RB0006

  P0124-P0128

  திருவாமாத்தூர்ப் புராணம்-மகாகாளன் பூசித்த படலம்

  RB0006

  P0129-P0144

  திருவாமாத்தூர்ப் புராணம்-இராமர் பூசித்த படலம்

  RB0006

  P0145-P0149

  திருவாமாத்தூர்ப் புராணம்-மனபால் வேண்டி

  RB0006

  P0150-P0159

  திருவாமாத்தூர்ப் புராணம்-தெளிவுப்படலம்

  RB0006

  P0160-P0167

  திருவாமாத்தூர்ப் புராணம்-இலக்குமி,சரசுவதி பூசித்த படலம்

  RB0006

  P0168-P0172

  திருவாமாத்தூர்ப் புராணம்-திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் வந்த படலம்

  RB0006

  P0173-P0180

  திருவாமாத்தூர்ப் புராணம்-திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் வந்த படலம்

  RB0006

  P0181-P0187

  திருவாமாத்தூர்ப் புராணம்-சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் வந்த படலம்

  RB0006

  P0188-P0194

  திருவாமாத்தூர்ப் புராணம்-இரட்டைப் புலவர் வந்த படலம்

  RB0006

  P0195-P0200

  திருவாமாத்தூர்ப் புராணம்-சதானந்தப் படலம்

  RB0006

  P0201-P0211

  திருவாமாத்தூர்ப் புராணம்-விசித்திர லீலைப் படலம்

  RB0006

  P0212-P0218

  திருவாமாத்தூர்ப் புராணம்-அரசாட்சிப் படலம்

  RB0006

  P0219-P0226

  திருவாமாத்தூர்ப் புராணம்-தன் அநுபவப் படலம்

  RB0006

  P0227-P0230

  திருவாமாத்தூர்ப் புராணம்-வகை தருமே

  RB0006

  P0231

  திருவாமாத்தூர்ப் புராணம்-திருவருட் செயலாற் பாயிரத்திற் சேர்க்கும்படி நேரிட்ட கவிகள்

  RB0006

  P0232

  திருவாமாத்தூர்ப் புராணம்

  RB0006

  P0233-P0234

  திருவாமாத்தூர்ப் புராணம்-பொருளடக்கம்

  RB0006

  P0235-P0238

  அரிகண்ட நிவர்த்திப் பதிகம்

  RB0006

  P0239-P0241

  அவமானம் தீர்த்த பதிகம்

  RB0007

  P0001-P0002

  திருவாமாத்தூர்ப் பதிகச் சதகப் பிரபந்தம்

  RB0007

  P0003-P0004

  திருவாமாத்தூர்ப் பதிகச் சதகப் பிரபந்தம்-பாயிரம்

  RB0007

  P0005

  திருவாமாத்தூர்ப் பதிகச் சதகப் பிரபந்தம்-முதலாவது வெண்டளைக் கலிப்பாக்கள்

  RB0007

  P0006-P0007

  திருவாமாத்தூர்ப் பதிகச் சதகப் பிரபந்தம்-இரண்டாவது

  RB0007

  P0008-P0009

  திருவாமாத்தூர்ப் பதிகச் சதகப் பிரபந்தம்-மூன்றாவது

  RB0007

  P0010-P0012

  திருவாமாத்தூர்ப் பதிகச் சதகப் பிரபந்தம்-நான்காவது

  RB0007

  P0013

  திருவாமாத்தூர்ப் பதிகச் சதகப் பிரபந்தம்-கலித்தாழிசைகள்

  RB0007

  P0014-P0015

  திருவாமாத்தூர்ப் பதிகச் சதகப் பிரபந்தம்-ஆறாவது

  RB0007

  P0016-P0017

  திருவாமாத்தூர்ப் பதிகச் சதகப் பிரபந்தம்-ஏழாவது

  RB0007

  P0018-P0021

  திருவாமாத்தூர்ப் பதிகச் சதகப் பிரபந்தம்-எட்டாவது

  RB0007

  P0022

  திருவாமாத்தூர்ப் பதிகச் சதகப் பிரபந்தம்-பத்தாவது

  RB0007

  P0023-P0024

  திருவாமாத்தூர்ப் பதிகச் சதகப் பிரபந்தம்-பதினொன்றாவது

  RB0007

  P0025

  திருவாமாத்தூர்ப் பதிகச் சதகப் பிரபந்தம்-பன்னிரெண்டாவது

  RB0007

  P0026

  திருவாமாத்தூர்ப் பதிகச் சதகப் பிரபந்தம்-பதின்மூன்றாவது கலி விருத்தங்கள்

  RB0007

  P0027

  திருவாமாத்தூர்ப் பதிகச் சதகப் பிரபந்தம்-பதினான்காவது

  RB0007

  P0028/P0029

  திருவாமாத்தூர்ப் பதிகச் சதகப் பிரபந்தம்-பதினைந்தாவது

  RB0007

  P0030

  திருவாமாத்தூர்ப் பதிகச் சதகப் பிரபந்தம்-பதினாறாவது

  RB0007

  P0031/P0032

  திருவாமாத்தூர்ப் பதிகச் சதகப் பிரபந்தம்-பதினேழாவது

  RB0007

  P0033-P0034

  திருவாமாத்தூர்ப் பதிகச் சதகப் பிரபந்தம்-பதினெட்டாவது

  RB0007

  P0035-P0036

  திருவாமாத்தூர்ப் பதிகச் சதகப் பிரபந்தம்-பத்தொன்பதாவது

  RB0007

  P0037

  திருவாமாத்தூர்ப் பதிகச் சதகப் பிரபந்தம்-இருபதாவது

  RB0007

  P0038/P0039

  திருவாமாத்தூர்ப் பதிகச் சதகப் பிரபந்தம்-இருபத்தொன்றாவது

  RB0007

  P0040-P0044

  திருவாமாத்தூர்ப் பதிகச் சதகப் பிரபந்தம்-இருபத்திரெண்டாவது

  RB0007

  P0042

  திருவாமாத்தூர்ப் பதிகச் சதகப் பிரபந்தம்-இருபத்து மூன்றாவது

  RB0007

  P0043-P0044

  திருவாமாத்தூர்ப் பதிகச் சதகப் பிரபந்தம்-இருபத்து நான்காவது

  RB0007

  P0045-P0046

  திருவாமாத்தூர்ப் பதிகச் சதகப் பிரபந்தம்-இருபத்தைந்தாவது

  RB0007

  P0047

  திருவாமாத்தூர்ப் பதிகச் சதகப் பிரபந்தம்-இருபத்தாறாவது கலித்தாழிசைகள்

  RB0007

  P0048-P0049

  திருவாமாத்தூர்ப் பதிகச் சதகப் பிரபந்தம்-இருபத்தேழாவது

  RB0007

  P0050-P0051

  திருவாமாத்தூர்ப் பதிகச் சதகப் பிரபந்தம்-இருபத்தெட்டாவது

  RB0007

  P0052

  திருவாமாத்தூர்ப் பதிகச் சதகப் பிரபந்தம்-இருபத்தொன்பதாவது

  RB0007

  P0053-P0054

  திருவாமாத்தூர்ப் பதிகச் சதகப் பிரபந்தம்-முப்பதாவது

  RB0007

  P0055-P0056

  திருவாமாத்தூர்ப் பதிகச் சதகப் பிரபந்தம்-முப்பதொன்றாவது

  RB0007

  P0057

  திருவாமாத்தூர்ப் பதிகச் சதகப் பிரபந்தம்-முப்பத்திரெண்டாவது வெண்டளைக் கலிப்பாக்கள்

  RB0007

  P0058-P0059

  திருவாமாத்தூர்ப் பதிகச் சதகப் பிரபந்தம்-முப்பத்தி மூன்றாவது

  RB0007

  P0060

  திருவாமாத்தூர்ப் பதிகச் சதகப் பிரபந்தம்-முப்பத்தி நான்காவது

  RB0007

  P0061-P0062

  திருவாமாத்தூர்ப் பதிகச் சதகப் பிரபந்தம்-முப்பத்தைந்தாவது

  RB0007

  P0063-P0064

  திருவாமாத்தூர்ப் பதிகச் சதகப் பிரபந்தம்-முப்பத்தாறாவது

  RB0007

  P0065

  திருவாமாத்தூர்ப் பதிகச் சதகப் பிரபந்தம்-முப்பத்தேழாவது

  RB0007

  P0066-P0067

  திருவாமாத்தூர்ப் பதிகச் சதகப் பிரபந்தம்-முப்பத்தெட்டாவது

  RB0007

  P0068

  திருவாமாத்தூர்ப் பதிகச் சதகப் பிரபந்தம்-முப்பத்தொன்பதாவது கலிவிருத்தங்கள்

  RB0007

  P0069-P0070

  திருவாமாத்தூர்ப் பதிகச் சதகப் பிரபந்தம்-40 ஆவது

  RB0007

  P0071-P0072

  திருவாமாத்தூர்ப் பதிகச் சதகப் பிரபந்தம்-41 ஆவது

  RB0007

  P0073

  திருவாமாத்தூர்ப் பதிகச் சதகப் பிரபந்தம்-42 ஆவது அறுசீர் விருத்தங்கள்

  RB0007

  P0074-P0075

  திருவாமாத்தூர்ப் பதிகச் சதகப் பிரபந்தம்-43 ஆவது

  RB0007

  P0076

  திருவாமாத்தூர்ப் பதிகச் சதகப் பிரபந்தம்-44 ஆவது

  RB0007

  P0077-P0078

  திருவாமாத்தூர்ப் பதிகச் சதகப் பிரபந்தம்-45 ஆவது

  RB0007

  P0079-P0080

  திருவாமாத்தூர்ப் பதிகச் சதகப் பிரபந்தம்-46 ஆவது

  RB0007

  P0081-P0083

  திருவாமாத்தூர்ப் பதிகச் சதகப் பிரபந்தம்-47 ஆவது

  RB0007

  P0084

  திருவாமாத்தூர்ப் பதிகச் சதகப் பிரபந்தம்-48 ஆவது

  RB0007

  P0085-P0086

  திருவாமாத்தூர்ப் பதிகச் சதகப் பிரபந்தம்-49 ஆவது

  RB0007

  P0087

  திருவாமாத்தூர்ப் பதிகச் சதகப் பிரபந்தம்-50 ஆவது

  RB0007

  P0088-P0089

  திருவாமாத்தூர்ப் பதிகச் சதகப் பிரபந்தம்-51 ஆவது

  RB0007

  P0090-P0091

  திருவாமாத்தூர்ப் பதிகச் சதகப் பிரபந்தம்-52 ஆவது

  RB0007

  P0092-P0093

  திருவாமாத்தூர்ப் பதிகச் சதகப் பிரபந்தம்-53 ஆவது

  RB0007

  P0094-P0095

  திருவாமாத்தூர்ப் பதிகச் சதகப் பிரபந்தம்-54 ஆவது

  RB0007

  P0096-P0097

  திருவாமாத்தூர்ப் பதிகச் சதகப் பிரபந்தம்-55 ஆவது

  RB0007

  P0098

  திருவாமாத்தூர்ப் பதிகச் சதகப் பிரபந்தம்-56 ஆவது

  RB0007

  P0099-P0100

  திருவாமாத்தூர்ப் பதிகச் சதகப் பிரபந்தம்-57 ஆவது

  RB0007

  P0101-P0102

  திருவாமாத்தூர்ப் பதிகச் சதகப் பிரபந்தம்-58 ஆவது

  RB0007

  P0103-P0104

  திருவாமாத்தூர்ப் பதிகச் சதகப் பிரபந்தம்-59 ஆவது குறுங் கொச்சகக் கலிப்பாக்கள்

  RB0007

  P0105

  திருவாமாத்தூர்ப் பதிகச் சதகப் பிரபந்தம்-60 ஆவது

  RB0007

  P0106-P0108

  திருவாமாத்தூர்ப் பதிகச் சதகப் பிரபந்தம்-61 ஆவது எண் சீர் விருத்தங்கள்

  RB0007

  P0109

  திருவாமாத்தூர்ப் பதிகச் சதகப் பிரபந்தம்-62 ஆவது

  RB0007

  P0110-P0111

  திருவாமாத்தூர்ப் பதிகச் சதகப் பிரபந்தம்-63 ஆவது

  RB0007

  P0112-P0113

  திருவாமாத்தூர்ப் பதிகச் சதகப் பிரபந்தம்-64 ஆவது

  RB0007

  P0114

  திருவாமாத்தூர்ப் பதிகச் சதகப் பிரபந்தம்-65 ஆவது

  RB0007

  P0115-P0116

  திருவாமாத்தூர்ப் பதிகச் சதகப் பிரபந்தம்-66 ஆவது

  RB0007

  P0117-P0118

  திருவாமாத்தூர்ப் பதிகச் சதகப் பிரபந்தம்-67 ஆவது

  RB0007

  P0119

  திருவாமாத்தூர்ப் பதிகச் சதகப் பிரபந்தம்-68 ஆவது

  RB0007

  P0120

  திருவாமாத்தூர்ப் பதிகச் சதகப் பிரபந்தம்-69 ஆவது

  RB0007

  P0121-P0122

  திருவாமாத்தூர்ப் பதிகச் சதகப் பிரபந்தம்-70 ஆவது

  RB0007

  P0123-P0124

  திருவாமாத்தூர்ப் பதிகச் சதகப் பிரபந்தம்-71 ஆவது

  RB0007

  P0125

  திருவாமாத்தூர்ப் பதிகச் சதகப் பிரபந்தம்-72 ஆவது

  RB0007

  P0126-P0127

  திருவாமாத்தூர்ப் பதிகச் சதகப் பிரபந்தம்-73 ஆவது

  RB0007

  P0128-P0129

  திருவாமாத்தூர்ப் பதிகச் சதகப் பிரபந்தம்-74 ஆவது

  RB0007

  P0130

  திருவாமாத்தூர்ப் பதிகச் சதகப் பிரபந்தம்-75 ஆவது

  RB0007

  P0131-P0132

  திருவாமாத்தூர்ப் பதிகச் சதகப் பிரபந்தம்-76 ஆவது

  RB0007

  P0133-P0134

  திருவாமாத்தூர்ப் பதிகச் சதகப் பிரபந்தம்-77 ஆவது

  RB0007

  P0135

  திருவாமாத்தூர்ப் பதிகச் சதகப் பிரபந்தம்-78 ஆவது

  RB0007

  P0136-P0137

  திருவாமாத்தூர்ப் பதிகச் சதகப் பிரபந்தம்-79 ஆவது

  RB0007

  P0138-P0139

  திருவாமாத்தூர்ப் பதிகச் சதகப் பிரபந்தம்-80 ஆவது

  RB0007

  P0140

  திருவாமாத்தூர்ப் பதிகச் சதகப் பிரபந்தம்-81 ஆவது

  RB0007

  P0141-P0142

  திருவாமாத்தூர்ப் பதிகச் சதகப் பிரபந்தம்-82 ஆவது

  RB0007

  P0143

  திருவாமாத்தூர்ப் பதிகச் சதகப் பிரபந்தம்-83 ஆவது

  RB0007

  P0144-P0145

  திருவாமாத்தூர்ப் பதிகச் சதகப் பிரபந்தம்-84 ஆவது

  RB0007

  P0146-P0147

  திருவாமாத்தூர்ப் பதிகச் சதகப் பிரபந்தம்-85 ஆவது

  RB0007

  P0148

  திருவாமாத்தூர்ப் பதிகச் சதகப் பிரபந்தம்-86 ஆவது

  RB0007

  P0149

  திருவாமாத்தூர்ப் பதிகச் சதகப் பிரபந்தம்-87 ஆவது

  RB0007

  P0150-P0151

  திருவாமாத்தூர்ப் பதிகச் சதகப் பிரபந்தம்-88 ஆவது

  RB0007

  P0152

  திருவாமாத்தூர்ப் பதிகச் சதகப் பிரபந்தம்-89 ஆவது

  RB0007

  P0153-P0154

  திருவாமாத்தூர்ப் பதிகச் சதகப் பிரபந்தம்-90 ஆவது

  RB0007

  P0155-P0156

  திருவாமாத்தூர்ப் பதிகச் சதகப் பிரபந்தம்-91 ஆவது

  RB0007

  P0157

  திருவாமாத்தூர்ப் பதிகச் சதகப் பிரபந்தம்-92 ஆவது

  RB0007

  P0158-P0159

  திருவாமாத்தூர்ப் பதிகச் சதகப் பிரபந்தம்-93 ஆவது

  RB0007

  P0160

  திருவாமாத்தூர்ப் பதிகச் சதகப் பிரபந்தம்-94 ஆவது

  RB0007

  P0161-P0162

  திருவாமாத்தூர்ப் பதிகச் சதகப் பிரபந்தம்-95 ஆவது

  RB0007

  P0163

  திருவாமாத்தூர்ப் பதிகச் சதகப் பிரபந்தம்-96 ஆவது

  RB0007

  P0164-P0165

  திருவாமாத்தூர்ப் பதிகச் சதகப் பிரபந்தம்-97 ஆவது

  RB0007

  P0166

  திருவாமாத்தூர்ப் பதிகச் சதகப் பிரபந்தம்-98 ஆவது

  RB0007

  P0167-P0168

  திருவாமாத்தூர்ப் பதிகச் சதகப் பிரபந்தம்-98 ஆவது

  RB0007

  P0169

  திருவாமாத்தூர்ப் பதிகச் சதகப் பிரபந்தம்-99 ஆவது

  RB0007

  P0170-P0173

  திருவாமாத்தூர்ப் பதிகச் சதகப் பிரபந்தம்-100 ஆவது

  RB0007

  P0174

  RB0007

  P0175-P0176

  சதகப்பதிகம்-பாயிரம்

  RB0007

  P0177-P0188

  சதகப்பதிகம்-முதலாவது வெண்பாச் சதகம்

  RB0007

  P0189-P0204

  சதகப்பதிகம்-இரண்டாவது கட்டளைக் கலித்துறைச் சதகம்

  RB0007

  P0205-P0220

  சதகப்பதிகம்-மூன்றாவது கொச்சகக் கலிப்பாச் சதகம்

  RB0007

  P0221-P0237

  சதகப்பதிகம்-நான்காவது கலிநிலைத்துறைச் சதகம்

  RB0007

  P0238-P0250

  சதகப்பதிகம்-ஐந்தாவது கலிவிருத்தச் சதகம்

  RB0007

  P0251-P0269

  சதகப்பதிகம்-ஆறாவது அறுசீர் விருத்தச் சதகம்

  RB0007

  P0270-P0287

  சதகப்பதிகம்-ஏழாவது எழுசீர் விருத்தச் சதகம்

  RB0007

  P0288-P0308

  சதகப்பதிகம்-எட்டாவது எண்சீர் விருத்தச் சதகம்

  RB0007

  P0309-P0346

  சதகப்பதிகம்-ஒன்பதாவது இரட்டையாசிரிய விருத்தச் சதகம்

  RB0007

  P0347-P0424

  சதகப்பதிகம்-பத்தாவது வண்ணச் சதகம்

  RB0007

  P0425-P0427

  மாதைத் திருவிழாப் பாடல்கள்

  RB0007

  P0428

  RB0007

  P0429-P0438

  சத்திய சூத்திரம்-தெய்வத் தன்மை

  RB0007

  P0439-P0452

  சத்திய வாசகம்

  RB 0008

  P0001

  ஏழாயிரப் பிரபந்தம்

  RB 0008

  P0002

  RB 0008

  P0003-P0004

  ஏழாயிரப் பிரபந்தம் பாயிரம்

  RB 0008

  P0005-P0006

  ஏழாயிரப் பிரபந்தம் சௌரவம்

  RB 0008

  P0007

  ஏழாயிரப் பிரபந்தம் சைவம்

  RB 0008

  P0008

  ஏழாயிரப் பிரபந்தம் சாத்தேயம்

  RB 0008

  P0009-P0010

  ஏழாயிரப் பிரபந்தம் வைணவம்

  RB 0008

  P0011-P0012

  ஏழாயிரப் பிரபந்தம் காணாபத்தியம்

  RB 0008

  P0013-P0014

  ஏழாயிரப் பிரபந்தம் கௌமாரம்

  RB 0008

  P0015-P0016

  ஏழாயிரப் பிரபந்தம் சமயாதீதம்

  RB 0008

  P0017-P0606

  ஏழாயிரப் பிரபந்தம்-தொடர்ச்சி

  RB 0009

  P0001-P0408

  ஏழாயிரப் பிரபந்தம்-இரண்டாம் புத்தகம்

  RB 0010

  P0001-P0003

  தோத்திரப் பிரபந்தங்கள்-தில்லைத் திருவாயிரம்

  RB 0010

  P0004-P0007

  திருச்சிற்றம்பல வெண்பாமாலை

  RB 0010

  P0008-P0019

  ஆனந்தத் தாண்டவ மாலை

  RB 0010

  P0020-P0025

  தி்ருநடன மாலை

  RB 0010

  P0026-P0030

  வெண்பாவந்தாதி

  RB 0010

  P0031-P0043

  தில்லைத் திருவாயிரம்-வெண்பாவந்தாதி

  RB 0010

  P0044-P0067

  தில்லைத் திருவாயிரம்-கட்டளைக் கலித்துறை அந்தாதி

  RB 0010

  P0068-P0093

  தில்லைத் திருவாயிரம்-பதிற்றுப்பத்தந்தாதி

  RB 0010

  P0094-P0133

  தில்லைத் திருவாயிரம்-அலங்கார பஞ்சகம்

  RB 0010

  P0134-P0136

  தில்லைத் திருவாயிரம் 1 ஆவது-கோயிற்பத்து

  RB 0010

  P0137-P0138

  தில்லைத் திருவாயிரம் 2 ஆவது-தி்ருநீற்றுப் பத்து

  RB 0010

  P0139

  தில்லைத் திருவாயிரம் 3 ஆவது-கண்டிகைப் பத்து

  RB 0010

  P0140-P0142

  தில்லைத் திருவாயிரம் 4 ஆவது-பஞ்சாட்சரப்பத்து

  RB 0010

  P0143-P0144

  தில்லைத் திருவாயிரம் 5 ஆவது-கல்லாடைப் பத்து

  RB 0010

  P0145-P0146

  தில்லைத் திருவாயிரம் 6 ஆவது-கோளறு பத்து

  RB 0010

  P0147-P0149

  தில்லைத் திருவாயிரம் 7 ஆவது-ஐயமறுத்த பத்து

  RB 0010

  P0150-P0152

  தில்லைத் திருவாயிரம் 8 ஆவது-பொருள்வாதனை தீர்த்த பத்து

  RB 0010

  P0153-P0156

  தில்லைத் திருவாயிரம் 9 ஆவது-காமவாரி கடந்த பத்து

  RB 0010

  P0157-P0158

  தில்லைத் திருவாயிரம் 10 ஆவது-மண மயல் களைந்த பத்து

  RB 0010

  P0159-P0160

  தில்லைத் திருவாயிரம் 11 ஆவது-கலிவாதனையற்ற பத்து

  RB 0010

  P0161-P0163

  தில்லைத் திருவாயிரம் 12 ஆவது-அருள்வாக்குப் பத்து

  RB 0010

  P0164-P0165

  தில்லைத் திருவாயிரம் 13 ஆவது-பசுவினம் வாழ்க்கைப் பத்து

  RB 0010

  P0166-P0167

  தில்லைத் திருவாயிரம் 14 ஆவது-அந்தணர் வாழ்க்கைப் பத்து

  RB 0010

  P0168-P0169

  தில்லைத் திருவாயிரம் 15 ஆவது-மாதவர் வாழ்க்கைப் பத்து

  RB 0010

  P0170-P0173

  தில்லைத் திருவாயிரம் 16 ஆவது-அட்டமாசித்திப் பத்து

  RB 0010

  P0174-P0178

  தில்லைத் திருவாயிரம் 17 ஆவது-திருவிளையாட்டுப் பத்து

  RB 0010

  P0179

  தில்லைத் திருவாயிரம் 18 ஆவது-அருட்சத்திப் பத்து

  RB 0010

  P0180-P0182

  தில்லைத் திருவாயிரம் 19 ஆவது-நெஞ்சம் நிலைத்த பத்து

  RB 0010

  P0183-P0184

  தில்லைத் திருவாயிரம் 20 ஆவது-பிறவி இகழ்ந்த பத்து

  RB 0010

  P0185-P0186

  தில்லைத் திருவாயிரம் 21 ஆவது-பொன்வண்டுப் பத்து

  RB 0010

  P0187-P0188

  தில்லைத் திருவாயிரம் 22 ஆவது-கிளிப் பத்து

  RB 0010

  P0189

  தில்லைத் திருவாயிரம் 23 ஆவது-நாகணவாய்ப் பத்து

  RB 0010

  P0190

  தில்லைத் திருவாயிரம் சிலேடைப் பத்து

  RB 0010

  P0191

  தில்லைத் திருவாயிரம் 24 ஆவது-அன்னப் பத்து

  RB 0010

  P0192-P0195

  தில்லைத் திருவாயிரம்-அம்மானைப் பத்து

  RB 0010

  P0196

  தில்லைத் திருவாயிரம்-குரவைப் பத்து

  RB 0010

  P0197-P0213

  தில்லைத் திருவாயிரம்-திரிபு மஞ்சரி

  RB 0010

  P0214

  தில்லைத் திருவாயிரம்-உந்திப் பத்து

  RB 0010

  P0215-P0217

  தில்லைத் திருவாயிரம்-குரவைப் பத்து

  RB 0010

  P0218-P0221

  தில்லைத் திருவாயிரம்-உண்மைப் பத்து

  RB 0010

  P0222-P0338

  தில்லைத் திருவாயிரம்-திருப்புகழ்

  RB 0010

  P0339

  தில்லைத் திருவாயிரம் 1 ஆவது-அழகிய சிற்றம்பலமுடையான் வகுப்பு

  RB 0010

  P0340-P0342

  தில்லைத் திருவாயிரம் 2 ஆவது-கனக வம்பலக்காரன் வகுப்பு

  RB 0010

  P0343-P0345

  தில்லைத் திருவாயிரம் 3 ஆவது-நடமிடு சபாபதி வகுப்பு

  RB 0010

  P0346-P0347

  தில்லைத் திருவாயிரம் 4 ஆவது-அயிராவண வகுப்பு

  RB 0010

  P0348

  தில்லைத் திருவாயிரம் 5 ஆவது-இடப வாகன வகுப்பு

  RB 0010

  P0349-P0351

  தில்லைத் திருவாயிரம் 6 ஆவது-சூலப்படை வகுப்பு

  RB 0010

  P0352

  தில்லைத் திருவாயிரம் 7 ஆவது-மழுவாயுத வகுப்பு

  RB 0010

  P0353-P0355

  தில்லைத் திருவாயிரம் 8 ஆவது-சுந்தரத் தோழன் வகுப்பு

  RB 0010

  P0356-P0357

  தில்லைத் திருவாயிரம் 9 ஆவது-திருவருட் சத்தி வகுப்பு

  RB 0010

  P0358

  தில்லைத் திருவாயிரம் 10 ஆவது-திருநீற்று வகுப்பு

  RB 0010

  P0359-P0360

  தில்லைத் திருவாயிரம் 11 ஆவது-அக்கமாலிகை வகுப்பு

  RB 0010

  P0361

  தில்லைத் திருவாயிரம் 12 ஆவது-நமசிவாய வகுப்பு

  RB 0010

  P0362-P0365

  தில்லைத் திருவாயிரம் 13 ஆவது-சி்வசிதம்பர வகுப்பு

  RB 0010

  P0366-P0367

  தில்லைத் திருவாயிரம் 14 ஆவது-சிவலோக வகுப்பு

  RB 0010

  P0368

  தில்லைத் திருவாயிரம் 15 ஆவது-பரிவார வகுப்பு

  RB 0010

  P0369-P0371

  தில்லைத் திருவாயிரம் 16 ஆவது-பி்ரதாபசீல வகுப்பு

  RB 0010

  P0372

  தில்லைத் திருவாயிரம் 17 ஆவது-சிவநாமஞ் செபிக்க வம்மின் என்ற வகுப்பு

  RB 0010

  P0373-P0374

  தில்லைத் திருவாயிரம் 18 ஆவது-கனக சபை நாடகக்காரன் வகுப்பு

  RB 0010

  P0375

  தில்லைத் திருவாயிரம் 19 ஆவது-கங்காதரன் வகுப்பு

  RB 0010

  P0376

  தில்லைத் திருவாயிரம் 20 ஆவது-வெல்வேட இணையாவரென்ற வகுப்பு

  RB 0010

  P0377-P0385

  தில்லைத் திருவாயிரம் 21 ஆவது-சித்து வகுப்பு

  RB 0010

  P0386-P0391

  தில்லைத் திருவாயிரம் 22 ஆவது-பூத கணங்கள் வகுப்பு

  RB 0010

  P0392-P0394

  தில்லைத் திருவாயிரம் 23 ஆவது-சடைமுடி வகுப்பு

  RB 0010

  P0395-P0397

  தில்லைத் திருவாயிரம் 24 ஆவது-புய வகுப்பு

  RB 0010

  P0398-P0404

  தில்லைத் திருவாயிரம் 25 ஆவது-குஞ்சித பாத வகுப்பு

  RB 0010

  P0405-P0406

  தில்லைத் திருவாயிரம்-அட்டவணை

  RB 0010

  P0407

  தில்லைத் திருவாயிரம்-சித்து வகுப்புச் சந்தம்

  RB 0010

  P0408

  தில்லைத் திருவாயிரம்-பூத கண வகுப்புச் சந்தம்

  RB 0011

  P0001

  திருவரங்கத் திருவாயிரம், திருமகளந்தாதி

  RB 0011

  P0002

  RB 0011

  P0003-P0004

  திருவரங்கத் திருவாயிரம்-பாயிரம், நூல், திருவரங்க வெண்பா

  RB 0011

  P0005-P0010

  திருவரங்கத் திருவாயிரம்-சீரங்க நாயக மாலை

  RB 0011

  P0011-P0012

  திருவரங்கத் திருவாயிரம்-பசுக்காப்பு மாலை

  RB 0011

  P0013-P0021

  திருவரங்கத் திருவாயிரம்-வெண்பாவந்தாதி

  RB 0011

  P0022-P0031

  திருவரங்கத் திருவாயிரம்-கட்டளைக் கலித்துறை அந்தாதி

  RB 0011

  P0032-P0042

  திருவரங்கத் திருவாயிரம்-பதிற்றுப்பத்தந்தாதி

  RB 0011

  P0043-P0069

  திருவரங்கத் திருவாயிரம்-சதகம்

  RB 0011

  P0070-P0072

  திருவரங்கத் திருவாயிரம்-ஒருபா வொருபஃது

  RB 0011

  P0073-P0074

  திருவரங்கத் திருவாயிரம்-இரட்டைமணி மாலை

  RB 0011

  P0075-P0079

  திருவரங்கத் திருவாயிரம்-மும்மணிக்கோவை

  RB 0011

  P0080-P0085

  திருவரங்கத் திருவாயிரம்-நான்மணி மாலை

  RB 0011

  P0086

  திருவரங்கத் திருவாயிரம்-ஆயுத பஞ்சகம்

  RB 0011

  P0087

  திருவரங்கத் திருவாயிரம்-சமய சட்கம்

  RB 0011

  P0088

  திருவரங்கத் திருவாயிரம்-சுத்த சத்தகம் மந்திராட்டகம்

  RB 0011

  P0089-P0102

  திருவரங்கத் திருவாயிரம்-நவமணி மாலை

  RB 0011

  P0103

  திருவரங்கத் திருவாயிரம்-காட்சிப் பத்து

  RB 0011

  P0104-P0105

  திருவரங்கத் திருவாயிரம்-புகழ்ப் பத்து

  RB 0011

  P0106

  திருவரங்கத் திருவாயிரம்-பொன்னாசைப் பத்து

  RB 0011

  P0107-108

  திருவரங்கத் திருவாயிரம்-பெண்ணாசைப் பத்து

  RB 0011

  P0109

  திருவரங்கத் திருவாயிரம்-புவியாசைப் பத்து

  RB 0011

  P0110

  திருவரங்கத் திருவாயிரம்-வயினதேயப் பத்து

  RB 0011

  P0111

  திருவரங்கத் திருவாயிரம்-அன்னப் பத்து

  RB 0011

  P0112-P0113

  திருவரங்கத் திருவாயிரம்-கிளிப் பத்து

  RB 0011

  P0114

  திருவரங்கத் திருவாயிரம்-மாங்குயிற் பத்து

  RB 0011

  P0115-P0116

  திருவரங்கத் திருவாயிரம்-மணிவண்டுப் பத்து

  RB 0011

  P0117-P0119

  திருவரங்கத் திருவாயிரம்-திரிபு மஞ்சரி

  RB 0011

  P0120-P0123

  திருவரங்கத் திருவாயிரம்-யமக மஞ்சரி

  RB 0011

  P0124

  திருவரங்கத் திருவாயிரம்-ஏக பாதம்

  RB 0011

  P0125

  திருவரங்கத் திருவாயிரம்-மும்மண்டில வெண்பா

  RB 0011

  P0126

  திருவரங்கத் திருவாயிரம்-மாலை மாற்று, எழு கூற்றிருக்கை

  RB 0011

  P0127

  திருவரங்கத் திருவாயிரம்-ஒருவருக்கப்பா

  RB 0011

  P0128

  திருவரங்கத் திருவாயிரம்-சதுரங்க பந்தம், மடக்குத் தாழிசை

  RB 0011

  P0129-P0178

  திருவரங்கத் திருவாயிரம்-வண்ணம், கலவி மகிழ்தல்

  RB 0011

  P0179-P0180

  திருவரங்கத் திருவாயிரம்-திருவரங்கத் தொருவன் வகுப்பு, பெரிய பெருமாள் வகுப்பு

  RB 0011

  P0181

  திருவரங்கத் திருவாயிரம்-காவற்காரன் வகுப்பு

  RB 0011

  P0182

  திருவரங்கத் திருவாயிரம்-பசு நிரைக்காவலன் வகுப்பு

  RB 0011

  P0183

  திருவரங்கத் திருவாயிரம்-அருளவன் வகுப்பு

  RB 0011

  P0184-P0185

  திருவரங்கத் திருவாயிரம்-திருவரங்க நாரயணன் வகுப்பு

  RB 0011

  P0186

  திருவரங்கத் திருவாயிரம்-கமலப் பிராட்டி வகுப்பு, பூமி தேவி வகுப்பு

  RB 0011

  P0187

  திருவரங்கத் திருவாயிரம்-கருட வாகன வகுப்பு

  RB 0011

  P0188

  திருவரங்கத் திருவாயிரம்-அநுமனான தூதன் வகுப்பு

  RB 0011

  P0189

  திருவரங்கத் திருவாயிரம்-சக்கராயுத வகுப்பு

  RB 0011

  P0190

  திருவரங்கத் திருவாயிரம்-பாஞ்ச சன்னிய வகுப்பு, கதாயுத வகுப்பு

  RB 0011

  P0191

  திருவரங்கத் திருவாயிரம்-வாளாயுத வகுப்பு

  RB 0011

  P0192

  திருவரங்கத் திருவாயிரம்-கோதண்ட வகுப்பு, திருநாம வகுப்பு

  RB 0011

  P0193-P0194

  திருவரங்கத் திருவாயிரம்-அட்டாட்சர வகுப்பு

  RB 0011

  P0195-P0199

  திருவரங்கத் திருவாயிரம்-பாகவதர் வகுப்பு

  RB 0011

  P0200-P0201

  திருவரங்கத் திருவாயிரம்-மகுட வகுப்பு, புய வகுப்பு

  RB 0011

  P0202-P0204

  திருவரங்கத் திருவாயிரம்-பாதாரவிந்த வகுப்பு

  RB 0011

  P0205-P0217

  திருமகளந்தாதி

  RB 0012

  P0001-P0002

  தெய்வத் திருவாயிரம்

  RB 0012

  P0003-P0017

  தெய்வத் திருவாயிரம்-வெண்பா மாலை

  RB 0012

  P0018-P0036

  தெய்வத் திருவாயிரம்-கட்டளைக் கலித்துறைகள், அலங்காரம்

  RB 0012

  P0037-P0056

  தெய்வத் திருவாயிரம்-பதிற்றுப்பத்தந்தாதி

  RB 0012

  P0057-P0079

  தெய்வத் திருவாயிரம்-தெய்வ நாயகச் சதகம்

  RB 0012

  P0080-P0083

  தெய்வத் திருவாயிரம்-பரமானந்தப் பத்து

  RB 0012

  P0084-P0087

  தெய்வத் திருவாயிரம்-சுயஞ்சோதிப் பத்து

  RB 0012

  P0088-P0092

  தெய்வத் திருவாயிரம்-பொதுத் தெய்வப் பத்து

  RB 0012

  P0093-P0096

  தெய்வத் திருவாயிரம்-பரப்பிரமப் பத்து

  RB 0012

  P0097-P0100

  தெய்வத் திருவாயிரம்-சாட்சிமயப் பத்து

  RB 0012

  P0101-P0105

  தெய்வத் திருவாயிரம்-அகண்ட வெளிப் பத்து

  RB 0012

  P0106-P0110

  தெய்வத் திருவாயிரம்-கோப பத்து

  RB 0012

  P0111-P0114

  தெய்வத் திருவாயிரம்-பொருட் பத்து

  RB 0012

  P0115-P0118

  தெய்வத் திருவாயிரம்-பாவனைப் பத்து

  RB 0012

  P0119-P0123

  தெய்வத் திருவாயிரம்-மெஞ்ஞானப் பத்து

  RB 0012

  P0124

  தெய்வத் திருவாயிரம்-ஒருபா வொருபஃது

  RB 0012

  P0125-P0127

  தெய்வத் திருவாயிரம்-இரட்டைமணி மாலை

  RB 0012

  P0128-P0134

  தெய்வத் திருவாயிரம்-மும்மணிக்கோவை

  RB 0012

  P0135-P0142

  தெய்வத் திருவாயிரம்-நான்மணி மாலை

  RB 0012

  P0143-P0156

  தெய்வத் திருவாயிரம்-பஞ்சரத்தின மாலை

  RB 0012

  P0157-P0169

  தெய்வத் திருவாயிரம்-சமய மாலை

  RB 0012

  P0170-P0184

  தெய்வத் திருவாயிரம்-வார மாலை

  RB 0012

  P0185-P0186

  தெய்வத் திருவாயிரம்-எண்சீரெண்பது, முதற்பத்து

  RB 0012

  P0187-P0189

  தெய்வத் திருவாயிரம்-இரண்டாம் பத்து

  RB 0012

  P0190-P0191

  தெய்வத் திருவாயிரம்-மூன்றாம் பத்து

  RB 0012

  P0192-P0193

  தெய்வத் திருவாயிரம்- நாலாம் பத்து

  RB 0012

  P0194-P0196

  தெய்வத் திருவாயிரம்-ஐந்தாம் பத்து

  RB0012

  P0197-P0199

  தெய்வத் திருவாயிரம்-ஆறாம் பத்து

  RB 0012

  P0200-P0202

  தெய்வத் திருவாயிரம்-ஏழாம் பத்து

  RB 0012

  P0203-P0205

  தெய்வத் திருவாயிரம்-எட்டாம் பத்து

  RB 0012

  P0206-P0217

  தெய்வத் திருவாயிரம்-குருமணி மாலை

  RB 0012

  P0218-P0275

  தெய்வத் திருவாயிரம்-திருப்புகழ்

  RB 0012

  P0276-P0285

  தெய்வத் திருவாயிரம்-வண்ணப்பா

  RB 0012

  P0286-P0289

  தெய்வத் திருவாயிரம்-வண்ணப்பா அறுபத்து நான்கு கலை

  RB 0013

  P0001

  பழனித் திருவாயிரம்

  RB 0013

  P0002

  RB 0013

  P0003-P0004

  பழனித் திருவாயிரம்-பாயிரம்

  RB 0013

  P0005-P0020

  பழனித் திருவாயிரம்-வெண்பா மாலை

  RB 0013

  P0021-P0035

  பழனித் திருவாயிரம்-வெண்பாவந்தாதி

  RB 0013

  P0036-P0054

  பழனித் திருவாயிரம்-அலங்காரம் , கட்டளைக் கலித்துறை

  RB 0013

  P0055-P0073

  பழனித் திருவாயிரம்-யமக வந்தாதி

  RB 0013

  P0074-P0082

  பழனித் திருவாயிரம்-திரிபு மஞ்சரி

  RB 0013

  P0083-P0095

  பழனித் திருவாயிரம்-குருபர மாலை

  RB 0013

  P0096-P0116

  பழனித் திருவாயிரம்-பதிற்றுப் பத்தந்தாதி

  RB 0013

  P0117-P0123

  பழனித் திருவாயிரம்-பிள்ளைக்கவி காப்புப்பருவம், விட்டுணு

  RB 0013

  P0124-P0127

  பழனித் திருவாயிரம்-பிள்ளைக்கவி செங்கீரைப் பருவம்

  RB 0013

  P0128-P0131

  பழனித் திருவாயிரம்-பிள்ளைக்கவி தாலப் பருவம்

  RB 0013

  P0132-P0136

  பழனித் திருவாயிரம்-பிள்ளைக்கவி சப்பாணிப் பருவம்

  RB 0013

  P0137-P0140

  பழனித் திருவாயிரம்-பிள்ளைக்கவி முத்தப் பருவம்

  RB 0013

  P0141-P0145

  பழனித் திருவாயிரம்-பிள்ளைக்கவி வாரனைப் பருவம்

  RB 0013

  P0146-P0149

  பழனித் திருவாயிரம்-பிள்ளைக்கவி அம்புலிப் பருவம்

  RB 0013

  P0150-P0153

  பழனித் திருவாயிரம்-பிள்ளைக்கவி சிற்றிற் பருவம்

  RB 0013

  P0154-P0157

  பழனித் திருவாயிரம்-சிறுபறைப் பருவம்

  RB 0013

  P0158-P0163

  பழனித் திருவாயிரம்-சிறுதேர் பருவம்

  RB 0013

  P0164

  பழனித் திருவாயிரம்-கலம்பகம் மயங்கிசைக் கொச்சகக் கலிப்பா

  RB 0013

  P0165

  பழனித் திருவாயிரம்-கலம்பகம்-தவம்

  RB 0013

  P0166-P0173

  பழனித் திருவாயிரம்-கலம்பகம்-புயவகுப்பு

  RB 0013

  P0174-P0175

  பழனித் திருவாயிரம்-கலம்பகம்-அம்மானை

  RB 0013

  P0176

  பழனித் திருவாயிரம்-கலம்பகம்-மறம்

  RB 0013

  P0177-P0179

  பழனித் திருவாயிரம்-கலம்பகம்-களி

  RB 0013

  P0180-P0181

  பழனித் திருவாயிரம்-கலம்பகம்-கைக்கிளை, மருட்பா

  RB 0013

  P0182

  பழனித் திருவாயிரம்-கலம்பகம்-சித்து

  RB 0013

  P0183-P0184

  பழனித் திருவாயிரம்-கலம்பகம்-ஊசல்

  RB 0013

  P0185

  பழனித் திருவாயிரம்-கலம்பகம்-தழை

  RB 0013

  P0186-P0187

  பழனித் திருவாயிரம்-கலம்பகம்-சம்பிரதம்

  RB 0013

  P0188

  பழனித் திருவாயிரம்-கலம்பகம்-மதங்கு

  RB 0013

  P0190-P0191

  பழனித் திருவாயிரம்-கலம்பகம்-குறம்

  RB 0013

  P0192

  பழனித் திருவாயிரம்-கலம்பகம்-பாண்

  RB 0013

  P0193

  பழனித் திருவாயிரம்-கலம்பகம்-பள்ளு, வண்டுவிடு தூது

  RB 0013

  P0194

  பழனித் திருவாயிரம்-கலம்பகம்-கழிக்கரைப் புலம்பல்

  RB 0013

  P0195-P0196

  பழனித் திருவாயிரம்-கலம்பகம்-காலம்

  RB 0013

  P0197-P0203

  பழனித் திருவாயிரம்-கலம்பகம்-ஒருபாவொருபஃது

  RB 0013

  P0204-P0223

  பழனித் திருவாயிரம்-கலம்பகம்-நவமணிமாலை

  RB 0013

  P0224-P0225

  பழனித் திருவாயிரம்-கலம்பகம்-நவரசம்

  RB 0013

  P0226-P0245

  பழனித் திருவாயிரம்-கலம்பகம்-சித்திமாலை

  RB 0013

  P0246-P0324

  பழனித் திருவாயிரம்-கலம்பகம்-நடுவொலியியல் அந்தாதி

  RB 0013

  P0325-P0327

  பழனித் திருவாயிரம்-கலம்பகம்-வண்ணம், கலவி மகிழ்தல், ஆண் கலை

  RB 0013

  P0328-P0330

  பழனித் திருவாயிரம்-கலம்பகம்-பெண் கலை

  RB 0013

  P0331

  பழனித் திருவாயிரம்-கலம்பகம்-பழனிக்குன்றிற் குதிக்குமொருவன் வகுப்பு

  RB 0013

  P0332-P0333

  பழனித் திருவாயிரம்-கலம்பகம்-ஞான சித்தேசன் வகுப்பு

  RB 0013

  P0334-P0338

  பழனித் திருவாயிரம்-கலம்பகம்-பாதாரவிந்த வகுப்பு

  RB 0013

  P0339-P0366

  பன்னிரு பதிகம்

  RB 0013

  P0367-P0369

  யமகவந்தாதியின் 97 ஆவது ஏகபாதச் செய்யுட் பொருள்

  RB 0013

   

  RB0014

  P0001

  சகத்திர தீபம் நூல்

  RB0014

  P0002

  ----

  RB0014

  P0003-P0012

  சகத்திர தீபம்-முதலாவது அகவற்பத்து

  RB0014

  P0013

  சகத்திர தீபம்-இரண்டாவது சடாக்கரப் பத்து

  RB0014

  P0014

  சகத்திர தீபம்-மூன்றாவது திருநீற்றுப்பத்து

  RB0014

  P0015

  சகத்திர தீபம்-நாலாவது அங்கப் பத்து

  RB0014

  P0016-P0017

  சகத்திர தீபம்-ஐந்தாவது திருவருட் பத்து

  RB0014

  P0018

  சகத்திர தீபம்-ஆறாவது இருக்கண் திறந்த பத்து

  RB0014

  P0019-P0020

  சகத்திர தீபம்-ஏழாவது தமிழ்த் துதிக்கு இரங்கு பத்து

  RB0014

  P0021

  சகத்திர தீபம்-எட்டாவது உறுதிமொழிப் பத்து

  RB0014

  P0022-P0023

  சகத்திர தீபம்-ஒன்பதாவது பிழை பொறுத்த பத்து

  RB0014

  P0024-P0026

  சகத்திர தீபம்-பத்தாவது பிரசன்ன பத்து

  RB0014

  P0027-P0036

  சகத்திர தீபம்-பத்தாவது நேரிசை வெண்பாக்கள்

  RB0014

  P0037-P0049

  சகத்திர தீபம்-பத்தாவது கட்டளைக் கலித்துறைகள்

  RB0014

  P0050-P0063

  சகத்திர தீபம்-பத்தாவது கலிவிருத்தங்கள்

  RB0014

  P0064-P0070

  சகத்திர தீபம்-பத்தாவது எழுசீர்விருத்தங்கள்

  RB0014

  P0071-P0074

  சகத்திர தீபம்-பத்தாவது கட்டளைக் கலிப்பாக்கள்

  RB0014

  P0075-P0077

  சகத்திர தீபம்-பத்தாவது செவியுணர்ச்சிப் பத்து

  RB0014

  P0078

  சகத்திர தீபம்-பத்தாவது மயில் வாகனப் பத்து

  RB0014

  P0079

  சகத்திர தீபம்-மானப்பத்து

  RB0014

  P0080-P0081

  சகத்திர தீபம்-சிகரக்கினிய பத்து

  RB0014

  P0082

  சகத்திர தீபம்-மறுக்கந்தவிர் பத்து

  RB0014

  P0083

  சகத்திர தீபம்-கனவுப் பத்து

  RB0014

  P0084

  சகத்திர தீபம்-சந்தக்கவி

  RB0014

  P0085

  சகத்திர தீபம்-அடஞ்செய்யாப் பத்து

  RB0014

  P0086

  சகத்திர தீபம்-முரண்தீர் பத்து

  RB0014

  P0087-P0088

  சகத்திர தீபம்-ஒருதஞ்சப் பத்து

  RB0014

  P0089-P0095

  சகத்திர தீபம்-தாழிசைகள்

  RB0014

  P0096-P0099

  சகத்திர தீபம்-கொச்சகத்தாழிசை

  RB0014

  P0100-P0108

  சகத்திர தீபம்-எண்சீர்க்கழிநெடில் ஆசிரிய விருத்தம்

  RB0014

  P0109-P0113

  சகத்திர தீபம்-கலிவிருத்தம்

  RB0014

  P0114-P0115

  சகத்திர தீபம்-கொச்சகம்

  RB0014

  P0116

  சகத்திர தீபம்-திருமந்திரம்

  RB0014

  P0117-P0118

  சகத்திர தீபம்-வஞ்சி விருத்தம் அறுசீர் விருத்தம்

  RB0014

  P0119-P0120

  சகத்திர தீபம்-எண்சீர் விருத்தம்

  RB0014

  P0121

  சகத்திர தீபம்-சித்திரகவிகள்-நீரோட்டம்

  RB0014

  P0122

  சகத்திர தீபம்-திரிவு

  RB0014

  P0123-P0124

  சகத்திர தீபம்-யமகம்

  RB0014

  P0125

  சகத்திர தீபம்-சிலேடை வெண்பா

  RB0014

  P0126

  சகத்திர தீபம்-மும்மண்டில வெண்பா

  RB0014

  P0127

  சகத்திர தீபம்-மோழை வெண்பா

  RB0014

  P0128

  சகத்திர தீபம்-அம்மானை

  RB0014

  P0129

  சகத்திர தீபம்-மருட்பா

  RB0014

  P0130-P0131

  சகத்திர தீபம்-கலிநிலை வண்ணத்துறை

  RB0014

  P0132

  சகத்திர தீபம்-வகுப்புக்கள் சிகரிவாயிலுக்கு வடவருகுறுமவன் வகுப்பு

  RB0014

  P0133-P0134

  சகத்திர தீபம்-வதன வகுப்பு

  RB0014

  P0135-P0136

  சகத்திர தீபம்-திருவருள் விலாச வகுப்பு

  RB0014

  P0137-P0138

  சகத்திர தீபம்-அருணைக் கோபுரத்தமர் குருபரன் வகுப்பு

  RB0014

  P0139-P0140

  சகத்திர தீபம்-அருணாசலக் கோபுரம் வாழ்குகன் வென்றிவேல் வகுப்பு

  RB0014

  P0141

  சகத்திர தீபம்-அருணைக் குகவேளணியுங் கிளி வகுப்பு

  RB0014

  P0142

  சகத்திர தீபம்-சேவலுடன் மயில் வகுப்பு

  RB0014

  P0143-P0145

  சகத்திர தீபம்-திருவடி வகுப்பு

  RB0014

  P0146

  சகத்திர தீபம்-கோபுர வகுப்பு

  RB0014

  P0147-P0148

  சகத்திர தீபம்-திருப்புய மாலை

  RB0014

  P0149-P0174

  சகத்திர தீபம்-திருப்புகழ் நூல்

  RB0014

  P0175-P0177

  சகத்திர தீபம்-கலிவிருத்தங்கள்

  RB0014

  P0178

  ---

  RB0014

  P0179-P0182

  காராளர் தொழும் முருகன் பதிகம்

  RB0014

  P0183-P0196

  திருவருணைப் பதிற்றுப் பத்தந்தாதி

  RB0014

  P0197-P0202

  தெய்வப் பதிகம்

  RB0014

  P0203-P0206

  விராலிமலைப் பதிகம்

  RB0014

  P0207-P0210

  திருக்கூட்டப் புகழ்ச்சி

  RB0014

  P0211-P0216

  பெரிய பதிகம் என்னும் நூல் வண்ண விருத்தங்கள்

  RB0014

  P0217-P0220

  ஈசான தேசிகப் பதிகம்

  RB 0015

  P0001-P0002

  குருபரதத்துவ நூல்

  RB 0015

  P0003-P0004

  குருபரதத்துவ நூல்-பாயிரம்

  RB 0015

  P0005-P0009

  குருபரதத்துவ நூல்-வரலாற்றுச் சருக்கம்

  RB 0015

  P0010-P0016

  குருபரதத்துவ நூல்-குருமகியையுணர்ந்த சருக்கம்

  RB 0015

  P0017-P0019

  குருபரதத்துவ நூல்-அகத்தியர் தெரிசனச் சருக்கம்

  RB 0015

  P0020-P0023

  குருபரதத்துவ நூல்-வாக்கேற்றுக்கொண்ட சருக்கம்

  RB 0015

  P0024-P0031

  குருபரதத்துவ நூல்-முற்பிறப்புணர்த்திய சருக்கம்

  RB 0015

  P0032-P0035

  குருபரதத்துவ நூல்-காரணமுரைத்த சருக்கம்

  RB 0015

  P0036-P0041

  குருபரதத்துவ நூல்-திருமலைச் சருக்கம்

  RB 0015

  P0042-P0057

  குருபரதத்துவ நூல்-பிரயோக வினோதச் சருக்கம்

  RB 0015

  P0058-P0060

  குருபரதத்துவ நூல்-காயந்தீர்ந்த சருக்கம்

  RB 0015

  P0061-P0070

  குருபரதத்துவ நூல்-திருச்செந்தூர்ச் சருக்கம்

  RB 0015

  P0071-P0083

  குருபரதத்துவ நூல்-புதுவைச் சருக்கம்

  RB 0015

  P0084-P0094

  குருபரதத்துவ நூல்-மலையாளச் சருக்கம்

  RB 0015

  P0095-P0101

  குருபரதத்துவ நூல்-பழனிச் சருக்கம்

  RB 0015

  P0102-P0106

  குருபரதத்துவ நூல்-திருப்பரங்கிரிச் சருக்கம்

  RB 0015

  P0107-P0110

  குருபரதத்துவ நூல்-திருவேரகச் சருக்கம்

  RB 0015

  P0111-P0115

  குருபரதத்துவ நூல்-குன்றக்குடிச் சருக்கம்

  RB 0015

  P0116-P0132

  குருபரதத்துவ நூல்-நாட்டுக் கோட்டைச் சருக்கம்

  RB 0015

  P0133-P0138

  குருபரதத்துவ நூல்-கொழும்புச் சருக்கம்

  RB 0015

  P0139-P0156

  குருபரதத்துவ நூல்-பாறைக் கிணற்றுச் சருக்கம்

  RB 0015

  P0157-P0163

  குருபரதத்துவ நூல்-கொங்கு நாட்டுச் சருக்கம்

  RB 0015

  P0164-P0173

  குருபரதத்துவ நூல்-சென்னை நகரச் சருக்கம்

  RB 0015

  P0174-P0183

  குருபரதத்துவ நூல்-குமாரபுரிச் சருக்கம்

  RB 0015

  P0184-P0192

  குருபரதத்துவ நூல்-சிவதெரிசனச் சருக்கம்

  RB 0015

  P0193-P0204

  குருபரதத்துவ நூல்-விட்டுணுதெரிசனச் சருக்கம்

  RB 0015

  P0205-P0208

  குருபரதத்துவ நூல்-கணபதிதெரிசனச் சருக்கம்

  RB 0015

  P0209-P0218

  குருபரதத்துவ நூல்-குமாரதெரிசனச் சருக்கம்

  RB 0015

  P0219-P0222

  குருபரதத்துவ நூல்-சூரியதெரிசனச் சருக்கம்

  RB 0015

  P0223-P0227

  குருபரதத்துவ நூல்-தேவிதெரிசனச் சருக்கம்

  RB 0015

  P0228-P0234

  குருபரதத்துவ நூல்-சமயாதீதச் சருக்கம்

  RB 0015

  P0235-P0237

  குருபரதத்துவ நூல்-சருக்க அட்டவணை

  RB 0015

  P0238

  ---

  RB 0015

  P0239-P0240

  குபேரன் பேரிற் பதிகம்

  RB 0015

  P0241-P0247

  திருவியிந்திரபுரம் திருமால் பதிகம்

  RB 0015

  P0248-P0249

  வந்தவாசிக் கணபதி பதிகம்

  RB 0015

  P0250-P0251

  திருப்பாதிரிப்புலியூரான் பதிகம்

  RB 0015

  P0252

  திருப்பாதிரிப்புலியூரான் பதிகம் அம்மன், கணபதி வெண்பா

  RB 0015

  P0253

  திருப்பாதிரிப்புலியூரான் பதிகம், திருப்புகழ்

  RB 0015

  P0254

  கரையேறவிட்ட நகர் காத்த பெருமாள் பதிகம்

  RB 0015

  P0255

  கரையேறவிட்ட நகர் காட்சிநாதன் பதிகம்

  RB 0015

  P0256

  கரையேறவிட்ட நகர் காட்சிநாதன் பதிகம், அம்மன், விநாயகர் வெண்பா,

  RB 0015

  P0257

  கரையேறவிட்ட நகர் காட்சிநாதன் பதிகம், காத்தபெருமாள் திருப்புகழ்

  RB 0015

  P0258-P0260

  கூடலூர் குமரப்பிரான் பதிகம்

  RB 0015

  P0261-P0272

  தில்லைத் பதிக பஞ்சகம்

  RB 0015

  P0273

  முசுகுந்த நாடகம்-பாயிரம், சம்பை, கெம்பிர நாட்டை

  RB 0015

  P0274

  முசுகுந்த நாடகம்-தோத்திரக் கீர்த்தனை, விநாயகர் கீர்த்தனை, ஆரபி, சாப்பு

  RB 0015

  P0275

  முசுகுந்த நாடகம்-சுப்பிரமணியர் கீர்த்தனை, காம்போதி, தி.சாப்பு

  RB 0015

  P0276

  முசுகுந்த நாடகம்-கட்டியகாரன் வரவு, மிசிர சாப்பு

  RB 0015

  P0277

  முசுகுந்த நாடகம்-நூல், கொலுக் கீர்த்தனை

  RB 0015

  P0278

  முசுகுந்த நாடகம்-அரசிகழ்ந்த கீர்த்தனை

  RB 0015

  P0279

  முசுகுந்த நாடகம்-முசுகுந்தன் வளர்ந்த கீர்த்தனை, வசிட்டர் கீர்த்தனை

  RB 0015

  P0280

  முசுகுந்த நாடகம்-கந்த விரதக் கீர்த்தனை, சாப்பு

  RB 0015

  P0281

  முசுகுந்த நாடகம்-காட்சிக் கீர்த்தனை, ஆதி

  RB 0015

  P0282

  முசுகுந்த நாடகம்-வரங்கேட்ட கீர்த்தனை, சாப்பு

  RB 0015

  P0283

  முசுகுந்த நாடகம்-மறுத்த கீர்த்தனை, சாப்பு

  RB 0015

  P0284

  முசுகுந்த நாடகம்-பிழை மறுத்த தோத்திரக் கீர்த்தனை

  RB 0015

  P0285

  முசுகுந்த நாடகம்-வத்து நிச்சயக் கீர்த்தனை

  RB 0015

  P0286

  முசுகுந்த நாடகம்-அரசாட்சிக் கீர்த்தனை

  RB 0015

  P0287

  முசுகுந்த நாடகம்-அரம்பையர் பிறந்த கீர்த்தனை

  RB 0015

  P0288

  முசுகுந்த நாடகம்-சித்திரவல்லி கீர்த்தனை

  RB 0015

  P0289

  முசுகுந்த நாடகம்-கலியாணக் கீர்த்தனை

  RB 0015

  P0290

  முசுகுந்த நாடகம்-கிளியைத் தேடிப் புலம்பல்

  RB 0015

  P0291

  முசுகுந்த நாடகம்-சித்திரவல்லியை யரசன் தேற்றுங் கீர்த்தனை

  RB 0015

  P0292

  முசுகுந்த நாடகம்-எமதருமன் வருந்துகின்ற கீர்த்தனை

  RB 0015

  P0293

  முசுகுந்த நாடகம்-எமன் வீரவாகுவைத் துதித்த கீர்த்தனை

  RB 0015

  P0294

  முசுகுந்த நாடகம்-முசுகுந்தன் வீரவாகுவைத் துதித்த கீர்த்தனை

  RB 0015

  P0295

  முசுகுந்த நாடகம்-சித்திரவல்லி கருப்பக் கீர்த்தனை

  RB 0015

  P0296

  முசுகுந்த நாடகம்-மலையாளச் சண்டைக் கீர்த்தனை. தேவதூதன் சொல் கீர்த்தனை

  RB 0015

  P0297

  முசுகுந்த நாடகம்-முசுகுந்தன் இந்திரன் முன் சொல் கீர்த்தனை

  RB 0015

  P0298

  முசுகுந்த நாடகம்-வலாசுரன் சண்டைக் கீர்த்தனை

  RB 0015

  P0299

  முசுகுந்த நாடகம்-சிவதோத்திரக் கீர்த்தனை

  RB 0015

  P0300

  முசுகுந்த நாடகம்-இந்திரன் முசுகுந்தனுக்குச் சொல் கீர்த்தனை

  RB 0015

  P0301

  முசுகுந்த நாடகம்-மூர்த்திப் பிரதிட்டைக் கீர்த்தனை

  RB 0015

  P0302

  முசுகுந்த நாடகம்-கயிலைக்கு முசுகுந்தன் போன கீர்த்தனை

  RB 0015

  P0303

  முசுகுந்த நாடகம்-விரதபல கீர்த்தனை

  RB 0015

  P0304

  முசுகுந்த நாடகம்-மங்களக் கீர்த்தனை

  RB 0015

  P0305

  முசுகுந்த நாடகம்-வாழி விருத்தம்

  RB 0015

  P0306

  ---

  RB 0015

  P0307-P0308

  முசுகுந்த நாடகம்-இராக தாளக் குறிப்புகள்

  RB 0016

  P0001

  திருச்செந்திலாதிபன் பேரில் பாடிய பதினாறு பிரபந்தங்கள்

  RB 0016

  P0002

  தூத்துக்குடி முத்துசாமிப்பிள்ளை பாடல்

  RB 0016

  P0003

  தனிப்பாடல்

  RB 0016

  P0004

  -

  RB 0016

  P0005-P0014

  திருச்செந்தூர் வெண்பா வந்தாதி

  RB 0016

  P0015-P0025

  திருச்செந்தூர் சிலேடை வெண்பா

  RB 0016

  P0026-P0038

  திருச்செந்தூர் திரிபந்தாதி

  RB 0016

  P0039-P0051

  திருச்செந்தூர் யமகவந்தாதி

  RB 0016

  P0052-P0064

  திருச்செந்தூர் பதிற்றுப்பத்தந்தாதி

  RB 0016

  P0065-P0080

  திருச்செந்தூர் செந்தினாயகச் சதகம்

  RB 0016

  P0081-P0085

  திருச்செந்தூர் உலா

  RB 0016

  P0086-P0095

  திருச்செந்தூர் நவரசமஞ்சரி

  RB 0016

  P0096-P0158

  திருச்செந்தூர் கோவை தலைவன் வாய்ப்பாடு

  RB 0016

  P0159

  திருச்செந்தூர் தசாங்க வகுப்பு, தமிழ்நாட்டு வகுப்பு, செந்தில் மாநகர வகுப்பு

  RB 0016

  P0160

  திருச்செந்தூர் சந்தனமலை வகுப்பு

  RB 0016

  P0161

  திருச்செந்தூர் பொருநை மாநதி வகுப்பு

  RB 0016

  P0162

  திருச்செந்தூர் திருஞானக் களிற்று வகுப்பு, மயில் வாகன வகுப்பு

  RB 0016

  P0163

  திருச்செந்தூர் வெற்றிவேலாயுத வகுப்பு

  RB 0016

  P0164

  திருச்செந்தூர் நீலமாலிகை வகுப்பு, சேவலங்கொடி வகுப்பு

  RB 0016

  P0165-P0166

  திருச்செந்தூர் அக ஆணை வகுப்பு

  RB 0016

  P0167-P0168

  கவுமார விசயம்

  RB 0016

  P0169

  கவுமார விசயம்-அவதாரம்

  RB 0016

  P0170-P0173

  கவுமார விசயம்-இரண்டாவது தரிசனம்

  RB 0016

  P0174-P0176

  கவுமார விசயம்-மூன்றாவது விளையாடல்

  RB 0016

  P0177-P0179

  கவுமார விசயம்-நாலாவது கருணை

  RB 0016

  P0180-P0183

  கவுமார விசயம்-ஐந்தாவது வென்றி

  RB 0016

  P0184-P0186

  கவுமார விசயம்-ஆறாவது உபதேசம்

  RB 0016

  P0187-P0190

  கவுமார விசயம்-ஏழாவது ஈகை

  RB 0016

  P0191-P0193

  கவுமார விசயம்-எட்டாவது அபிமானம்

  RB 0016

  P0194-P0196

  கவுமார விசயம்-ஒன்பதாவது ஐயமறுத்தல்

  RB 0016

  P0197-P0200

  கவுமார விசயம்-பத்தாவது திருவாய் மலர்தல்

  RB 0016

  P0201-P0203

  கவுமார விசயம்-பதினோராவது சத்தியம்

  RB 0016

  P0204-P0207

  கவுமார விசயம்-பன்னிரண்டாவது செவிகொடு வினவல்

  RB 0016

  P0208-P0210

  கவுமார விசயம்-பதின்மூன்றாவது வல்லபம் வேண்டல்

  RB 0016

  P0211-P0214

  கவுமார விசயம்-பதினான்காவது புகழ் வேண்டல்

  RB 0016

  P0215-P0217

  கவுமார விசயம்-பதினைந்தாவது திருவடி வேண்டல்

  RB 0016

  P0218-P0244

  கவுமார விசயம்-பதினாறாவது காப்புகறல்