திருச்செந்தூரக் கந்தர் கலிவெண்பா
ஸ்ரீகுமரகுருபரசுவாமிகள் பிரபந்தத் திரட்டு
பொருளடக்கம்