தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

IRRi (itti)-iRRi (itti)

 • iRRi (itti)

  57. pAlai
  ciRu pain' tUvic ceg kAR pETai
  n'eTu n'Ir vAnattu, vAvup paRai n'In'ti,
  veyil avir uruppoTu van'tu, kani peRAatu,
  peRu n'AL yANar uLLi, paiyAn'tu,
  5
  pukal EkkaRRa pullen ulavaik
  kuRug kAl iRRip pun talai n'eTu vIz
  irum piNart tuRukal tINTi, vaLi pora,
  perug kai yAnai n'ivappin tUgkum
  kunRa vaippin enRUz n'IL iTai,
  10
  yAmE emiyam Aka, tAmE
  pacu n'ilA virin'ta pal katir matiyin
  peru n'al Ay kavin orIi, ciRu pIr
  vI Er vaNNam koNTanRukollO
  koy cuvaR puravik koTit tErc ceziyan
  15
  mutun'Ir muntuRai muciRi muRRi,
  kaLiRu paTa erukkiya kallen jATpin
  arum puN uRun'arin varun'tinaL, peritu azin'tu,
  pAnAT kagkulum pakalum
  AnAtu azuvOL Ay ciRu n'utalE?
  poruLvayiR pirin'ta talaimakan kizattiyai n'inain'tu colliyatu.- n'akkIrar

  77. pAlai
  'n'al n'utal pacappavum, ALvinai tarIiyar,
  tun arug kAnam tunnutal n'anRu' enap
  pinninRu cUzn'tanai Ayin, n'anRu innAc
  cUzn'ticin vAziya, n'ejcE! veytuRa
  5
  iTi umiz vAnam n'Igki, yAgkaNum
  kuTi patippeyarn'ta cuTTuTai mutu pAz,
  kayiRu piNik kuzici Olai koNmAr,
  poRi kaNTu azikkum AvaNamAkkaLin,
  uyir tiRam peyara, n'al amark kaTan'ta
  10
  taRukaNALar kuTar tarIi, teRuvara,
  cej cevi eruvai, ajcuvara ikukkum
  kal atark kavalai pOkin, cIRUrp
  pul arai ittip pukar paTu n'Izal
  el vaLi alaikkum, iruL kUr mAlai,
  15
  vAnavan maRavan, vaNagkuvil taTak kai,
  AnA n'aRavin vaN makiz, piTTan
  porun'tA mannar aruj camattu uyartta
  tirun'tuilai eHkam pOla,
  arun' tuyar tarum, ivaL pani vAr kaNNE.
  talaimakan piriyak karutiya n'ejciRkuc collic celavazugkuvittatu.- marutan iLa n'AkanAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 02:01:29(இந்திய நேரம்)