தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

IlavampU-ilavampU

 • ilavampU

  133. pAlai
  'kunRi anna kaNNa, kurUu mayir,
  pun tAL, veLLeli mOvAy ERRai
  cem paral murampil citarn'ta pUzi,
  n'al n'AL vEgkai vI n'ankanam varippa,
  5
  kAr talaimaNan'ta paim putaR puRavin,
  vil eRi pajciyin veN mazai tavazum
  kollai itaiya kuRum poRai marugkil,
  kari paran'tanna kAyAj cemmaloTu
  eri paran'tanna ilamalar viraii,
  10
  pUg kaluz cuman'ta tIm punaR kAn yARRu
  vAn koL tUval vaLi tara uNkum;
  emmoTu varutal vallaiyO maRRu?' enak
  kon onRu vinavinarmannE tOzi!
  ital muL oppin mukai mutir veTci
  15
  kol punak kurun'toTu kal aRait tAam
  miLai n'ATTu attattu Irj cuvaR kalitta
  vari maraR kaRikkum maTap piNait
  tirimaruppu iralaiya kATu iRan'tOrE.
  'piriviTai ARRALAyinAL' enak kavanRa tOzikku, talaimakaL, 'ARRuval' enpatu paTa, colliyatu. - uRaiyUr maruttuvan tAmOtaranAr

  142. kuRijci
  ilamalar anna am cen' n'Avin
  pulam mIkkURum puraiyOr Etta,
  palar mEn' tOnRiya kavi kai vaLLal
  n'iRaiarun' tAnai velpOr mAn'taram
  5
  poRaiyan kaTugkOp pATic cenRa
  kuRaiyOr koLkalam pOla, n'anRum
  uva ini vAziya, n'ejcE! kAtali
  muRaiyin vazAatu ARRip peRRa
  kaRai aTi yAnai n'annan pAzi,
  10
  UTTu aru marapin ajcu varu pEeyk
  kUTTu etirkoNTa vAy mozi mijili
  puLLiRku Emam Akiya perum peyar
  veLLat tAnai atikaR konRu, uvan'tu
  oL vAL amalai ATiya jATpin,
  15
  palar aRivuRutal ajci, paippaya,
  n'Irt tiraL kaTukkum mAcu il veLLic
  cUrppuRu kOl vaLai ceRitta munkai
  kuRai aRal anna irum pal kUn'tal,
  iTan il ciRu puRattu izaiyoTu tuyalvara,
  20
  kaTal mIn tujcum n'aLLen yAmattu,
  uruvu kiLar Ovinaip polin'ta pAvai
  iyal kaRRanna otukkinaL van'tu,
  peyal alaik kalagkiya malaip pUg kOtai
  iyal eRi ponnin kogku cOrpu uRaippa,
  25
  toTikkaN vaTukkoLa muyagkinaL;
  vaTippu uRu n'arampin tIviya mozin'tE.
  iravukkuRi van'tu n'Igkum talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - paraNar

  245. pAlai
  'uyirinum ciRan'ta oN poruL tarumAr
  n'anRu puri kATciyar cenRanar, avar' ena
  manai valittu oziyum matukaiyaL Atal
  n'I n'aRku aRin'tanaiAyin, n'Igki,
  5
  mazai peyal maRan'ta kazai tiragku iyavil,
  cel cAttu eRiyum paNpu il vAzkkai
  val vil iLaiyar talaivar, el uRa,
  vari kiLar paNait tOL, vayiRu aNi titalai,
  ariyalATTiyar alku manai varaippil,
  10
  makiz n'oTai peRAarAki, n'anai kavuL
  kAna yAnai veN kOTu cuTTi,
  manRu OTu putalvan pun talai n'Ivum
  aru munaip pAkkattu alki, vaikuRa,
  n'izal paTak kavinRa n'IL arai ilavattu
  15
  azal akain'tanna alagkucinai oN pUk
  kuzal icait tumpi Arkkum AgkaN,
  kuRum poRai uNagkum tatar veL enpu
  kaTug kAl oTTakattu alku paci tIrkkum
  kal n'eTug kavalaiya kAnam n'In'ti,
  20
  am mA arivai oziya,
  cenmO n'ejcam! vAralen yAnE.
  poruL kaTaikkUTTiya n'ejcinaik kazaRi, talaimakan colli, celavu azugkiyatu. - maturai marutan iLan'AkanAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 02:12:51(இந்திய நேரம்)