தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

KuvaLai(kAvi)-kuvaLai(kAvi)

 • kuvaLai(kAvi)

  19. pAlai
  anRu avaN ozin'tanRum ilaiyE; van'tu n'ani
  varun'tinai vAzi, en n'ejcE! parun'tu irun'tu
  uyA viLi payiRRum, yA uyar, n'anan'talai,
  uruL tuTi makuLiyin poruL terin'tu icaikkum
  5
  kaTug kuraR kuTijaiya n'eTum perug kunRam,
  emmoTu iRattalumcellAy; pin n'inRu,
  oziyac cUzn'tanaiAyin, tavirAtu,
  cel ini; ciRakka, n'in uLLam! vallE
  maRaval Ompumati, emmE n'aRavin
  10
  cEyitaz anaiya Aki, kuvaLai
  mA itaz puraiyum malir koL Ir imai,
  uLLakam kanala uLLutoRu ulaRi,
  pazagkaN koNTa, kalizn'tu vIz, avir aRal
  veyya ukutara, verIi, paiyena,
  15
  cil vaLai corin'ta mel iRai munkai
  pU vI koTiyin pullenap pOki,
  aTarcey Ay akal cuTar tuNai Aka,
  iyagkAtu vatin'ta n'am kAtali
  uyagku cAy ciRupuRam muyagkiya pinnE!
  n'ejcinAR poruL valikkappaTTup pirin'ta talaimakan, talaimakaL n'alan n'ayan'tu uLLiya n'ejcinaik kazaRiyatu. - porun'til iLagkIranAr

  27. pAlai
  "koTu vari irum puli tayagka, n'eTu varai
  ATu kazai iru vetir kOTaikku olkum
  kAnam kaTiya ennAr, n'Am aza,
  n'inRatu il poruT piNic cenRu ivaN tarumAr,
  5
  celpa" enpa' enpOy! n'alla
  maTavaimanRa n'IyE; vaTavayin
  vEgkaTam payan'ta veN kOTTu yAnai,
  maRap pOrp pANTiyar aRattin kAkkum
  koRkai am perum tuRai muttin anna
  10
  n'akaip polin'tu ilagkum eyiRu kezu tuvar vAy
  takaippat tagkalar Ayinum, ikappa
  yAgganam viTumO maRRE tEm paTat
  teL n'Irkku ERRa tiraL kAR kuvaLaip
  perun'takai citaittum, amaiyA, parun'tu paTa,
  15
  vEttu amark kaTan'ta venRi n'al vEl
  kurutiyoTu tuyalvan'tanna n'in
  ari vEy uNkaN amartta n'OkkE?
  celavu uNarn'tu vERupaTTa talaimakaTkut tOzi colliyatu. - maturaikkaNakkAyanAr

  36. marutam
  pakuvAy varAaR pal vari irum pOttuk
  koTu vAy irumpin kOL irai tuRRi,
  Ampal mel aTai kiziya, kuvaLaik
  kUmpu viTu pal malar citaiyap pAyn'tu, ezun'tu,
  5
  aril paTu vaLLai Ay koTi mayakki,
  tUNTil vETTuvan vAgka vArAtu,
  kayiRu iTu katac cEp pOla, matam mikku,
  n'AL, kayam uzakkum pUk kEz Ura!
  varu punal vaiyai vAr maNal akan tuRai,
  10
  tiru marutu Ogkiya viri malark kAvil,
  n'aRum pal kUn'taR kuRun' toTi maTan'taiyoTu
  vatuvai ayarn'tanai enpa. alarE,
  koy cuval puravik koTit tErc ceziyan
  AlagkAnattu akan talai civappa,
  15
  cEral, cempiyan, cinam kezu titiyan,
  pOr val yAnaip polam pUN ezini,
  n'Ar ari n'aRavin erumaiyUran,
  tEm kamaz akalattup pularn'ta cAn'tin
  irugkO vENmAn, iyal tErp porun'an, enRu
  20
  ezuvar n'al valam aTagka, oru pakal
  muraicoTu veNkuTai akappaTuttu, urai cela,
  konRu, kaLamvETTa jAnRai,
  venRi koL vIrar Arppinum peritE!
  talaimakaL parattaiyiR pirin'tu van'ta talaimakanoTu pulan'tu colliyatu. - maturai n'akkIrar

  38. kuRijci
  viri iNar vEgkai vaNTu paTu kaNNiyan,
  teri itazk kuvaLait tEm pAy tAran,
  am cilai iTavatu Aka, vej celal
  kaNai valam terin'tu, tuNai paTarn'tu uLLi,
  5
  varutal vAyvatu, vAn tOy veRpan.
  van'tanan Ayin, am taLirc ceyalait
  tAzvu il Ogku cinait toTutta vIz kayiRRu
  Ucal mARiya marugkum, pAypu uTan
  ATAmaiyin kaluzpu ila tERi,
  10
  n'ITu itaz talaiiya kavin peRu n'Ilam
  kaN ena malarn'ta cunaiyum, vaN paRai
  maTak kiLi eTuttalcellAt taTak kural
  kulavup poRai iRutta kOl talai iruvi
  koytu ozi punamum, n'Okki; n'eTitu n'inain'tu;
  15
  paitalan peyaralankollO? ai tEyku
  'aya veL aruvi cUTiya uyar varaik
  kUum kaNaHtu em Ur' ena
  Agku atai aRivuRal maRan'ticin, yAnE.
  tOzi talaimakan kuRai kURiyatu; pakalE ciRaippuRamAka,tOzi talaimakaTkuc colluvALAy, talaimakan kETpac colliyatUum Am;tOzi kuRi peyarttiTTuc colliyatUum Am.- vaTama vaNNakkan pEricAttanAr

  56. marutam
  n'akai AkinRE tOzi! n'erun'al
  maNi kaNTanna tuNi kayam tuLagka,
  irumpu iyanRanna karug kOTTu erumai,
  Ampal mel aTai kiziya, kuvaLaik
  5
  kUmpu viTu pal malar mAn'ti, karaiya
  kAjci n'uN tAtu Irm puRattu uRaippa,
  melkiTu kavuLa alkun'ilai pukutarum
  taN tuRai Uran tiN tAr akalam
  vatuvai n'AL aNip putuvOrp puNariya,
  10
  parivoTu varUum pANan teruvil
  puniRRAp pAyn'tenak kalagki, yAz iTTu,
  em manaip pukutan'tOnE. atu kaNTu
  meymmali uvakai maRaiyinen etircenRu,
  'im manai anRu; aHtu um manai' enRa
  15
  ennum tannum n'Okki,
  mammar n'ejcinOn tozutu n'inRatuvE.
  parattai manaikkuc celkinRa pANan tan manaikku van'tAnAka,tOzikkut talaimakaL colliyatu. - maturai aRuvai vANikan iLavETTanAr

  62. kuRijci
  ayattu vaLar paijcAy murun'tin anna
  n'akaip polin'tu ilagkum eyiRu kezu tuvar vAy,
  Akattu arumpiya mulaiyaL, paNait tOL,
  mAt tAT kuvaLai malar piNaittanna
  5
  mA itaz mazaik kaN, mAayOLoTu
  pEyum aRiyA maRai amai puNarcci
  pUcal tuTiyin puNarpu pirin'tu icaippa,
  karan'ta karappoTu n'Am celaRku arumaiyin,
  kaTum punal malin'ta kAvirip pEriyARRu
  10
  n'eTuj cuzi n'Ittam maNNun'aL pOla,
  n'aTugku ajar tIra muyagki, n'erun'al
  Akam aTaitan'tOLE ven vER
  kaLiRu kezu tAnaip poRaiyan kolli
  oLiRu n'Ir aTukkattu viyal akam poRpak
  15
  kaTavuL ezutiya pAvaiyin,
  maTavatu mANTa mAayOLE.
  allakuRippaTTuzi, talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - paraNar

  125. pAlai
  aram pOz av vaLai tOL n'ilai n'ekiza,
  n'irampA vAzkkai n'Ertal vENTi
  irag kAz anna arumpu mutir Igkai
  Ali anna vAl vI tAay,
  5
  vai vAl Oti maiaNal Eyppat
  tAtu uRu kuvaLaippOtu piNi aviza,
  paTAap paig kaN pA aTik kaya vAyk
  kaTAam mARiya yAnai pOla,
  peytu vaRitu Akiya pogku celaR koNmU
  10
  mai tOy vicumpin mAtirattu uzitara,
  pani aTUu n'inRa pAnAT kagkul
  taniyOr matukai tUkkAy, taNNena,
  muniya alaitti, muraN il kAlai;
  kaitozu marapin kaTavuL cAnRa
  15
  ceyvinai marugkin cenROr val varin
  viriuLaip polin'ta pariyuTai n'al mAn
  veruvaru tAnaiyoTu vENTu pulattu iRutta
  peru vaLak karikAl munnilaic cellAr,
  cUTA vAkaip paRan'talai, ATu peRa
  20
  onpatu kuTaiyum n'an pakal ozitta
  pITu il mannar pOla,
  OTuvai mannAl vATai! n'I emakkE.
  talaimakan vinai muRRi mINTamai uNarn'ta tOzi talaimakaTkuc colliyatu. -paraNar

  128. kuRijci
  manRu pATu avin'tu manai maTin'tanRE;
  konROranna koTumaiyOTu inRE
  yAmam koLa varin kanaii, kAmam
  kaTalinum uraii, karai poziyummE.
  5
  evankol vAzi, tOzi! mayagki
  innam Akavum, n'annar n'ejcam
  ennoTum n'innoTum cUzAtu, kaimmikku,
  iRumpu paTTu iruLiya iTTu aruj cilampil
  kuRuj cunaik kuvaLai vaNTu paTac cUTi,
  10
  kAna n'ATan varUum, yAnaik
  kayiRRup puRattanna, kalmicaic ciRu n'eRi,
  mAri vAnam talaii n'Ir vArpu,
  iTTu arug kaNNa paTukuzi iyavin,
  iruLiTai mitippuzi n'Okki, avar
  15
  taLar aTi tAgkiya cenRatu, inRE?
  iravukkuRi van'ta talaimakan ciRaippuRattAnAka, talaimakaL tOzikkuc colluvALAyc colliyatu. - kapilar

  138. kuRijci
  ikuLai! kETTicin, kAtal am tOzi!
  kuvaLai uNkaN teN pani malka,
  vaRitu yAn varun'tiya cellaRku annai
  piRitu onRu kaTuttanaL Aki vEmpin
  5
  veRi koL pAcilai n'IlamoTu cUTi,
  uTalun'ark kaTan'ta kaTal am tAnai,
  tirun'tuilai n'eTu vER tennavan potiyil,
  aruj cimai izitarum Arttu varal aruviyin
  tatumpu cIr in iyam kaRagka, kaitozutu,
  10
  uru kezu ciRappin muruku manait tarIi,
  kaTampum kaLiRum pATi, n'uTagkupu
  tOTum toTalaiyum kaikkoNTu, alkalum
  ATinar Atal n'anRO? n'ITu
  n'innoTu teLitta n'al malai n'ATan
  15
  kuRi varal arain'AT kunRattu ucci,
  n'eRi keTa vIzn'ta tun arug kUr iruL,
  tiru maNi umizn'ta n'Akam kAn'taT
  kozu maTaR putup pU Utum tumpi
  n'al n'iRam maruLum aru viTar
  20
  innA n'IL iTai n'inaiyum, en n'ejcE.
  talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzikkuc colluvALAyt talaimakaL colliyatu.- ezUup panRi n'Akan kumaranAr

  150. n'eytal
  pinnuviTa n'eRitta kUn'talum, ponnena
  Akattu arumpiya cuNagkum, vampu viTak
  kaN uruttu ezutaru mulaiyum, n'Okki;
  'ellinai peritu' enap pal mAN kURi,
  5
  perun' tOL aTaiya muyagki, n'ITu n'inain'tu,
  arug kaTippaTuttanaL yAyE; kaTuj celal
  vAT cuRA vazagkum vaLai mEy perun' tuRai,
  kanaitta n'eytaR kaN pOl mA malar
  n'anaitta cerun'tip pOtu vAy aviza,
  10
  mAlai maNi itaz kUmpa, kAlaik
  kaL n'ARu kAviyoTu taNNena malarum
  kaziyum, kAnalum, kANtoRum pala pulan'tu;
  'vArArkol?' enap paruvarum
  tArAr mArpa! n'I taNan'ta jAnRE!
  pakaRkuRi van'tu kaNNuRRu n'Igkum talaimakanait tOzi, talaimakaLai iTattu uyttu van'tu, ceRippu aRivuRIi, varaivu kaTAyatu. - kuRuvazutiyAr

  156. marutam
  muracuTaic celvar puravic cUTTum
  mUTTuRu kavari tUkkiyanna,
  cezuj cey n'ellin cEyarip puniRRuk katir
  mUtA tinRal ajci, kAvalar
  5
  pAkal AykoTip pakanRaiyoTu parIi,
  kAjciyin akattu, karumpu arutti, yAkkum
  tIm punal Ura! tiRavatAkak
  kuvaLai uNkaN ivaLum yAnum
  kazani Ampal muzun'eRip pain' tazai,
  10
  kAyA jAyiRRAka, talaippeya,
  'poytal ATip polika!' ena van'tu,
  n'in n'akAp pizaitta tavaRO peruma!
  kaLLum kaNNiyum kaiyuRaiyAka
  n'ilaik kOTTu veLLai n'Alcevik kiTAay
  15
  n'ilaittuRaik kaTavuTku uLappaTa Occi,
  taNi marugku aRiyAL, yAy aza,
  maNi maruL mEni pon n'iRam koLalE?
  talaimakaLai iTattu uyttuvan'ta tOzi talaimakanai varaivu kaTAyatu.-AvUr mUlagkizAr

  165. pAlai
  kayan' talai maTap piTi payampil paTTena,
  kaLiRu viLippaTutta kampalai verIi,
  oyyena ezun'ta cev vAyk kuzavi
  tAtu eru maRukin mUtUr AgkaN,
  5
  erumai n'al An peRu mulai mAn'tum
  n'ATu pala iRan'ta n'annarATTikku
  Ayamum aNi izan'tu azugkinRu; tAyum
  'in tOL tArAy, iRIiyar en uyir!' ena,
  kaNNum n'utalum n'Ivi, taNNena,
  10
  taTavu n'ilai n'occi vari n'izal acaii,
  tAzik kuvaLai vATu malar cUTTi,
  'tarumaNaR kiTan'ta pAvai en
  arumakaLE ena muyagkinaL azumE!
  makaT pOkkiya tAyatu n'ilaimai kaNTAr colliyatu. - ......

  179. pAlai
  viN tOy cimaiya viRal varaik kavAan,
  veNtEr OTum kaTam kAy marugkil,
  tunai eri paran'ta tun arum viyan kATTu,
  ciRu kaN yAnai n'eTug kai n'ITTi
  5
  vAn vAy tiRan'tum vaN punal peRAatu,
  kAn pulan'tu kaziyum kaN akan parappin
  viTu vAyc ceg kaNaik koTu vil ATavar
  n'al n'ilai poRitta kal n'ilai atara,
  arampu koL pUcal kaLaiyun'ark kANAc
  10
  curam cela virumpinir Ayin in n'akai,
  murun'tu enat tiraNTa muL eyiRRut tuvar vAy,
  kuvaLai n'AL malar puraiyum uNkaN, im
  mati Er vAL n'utal pulampa,
  pati peyarn'tu uRaital ollumO, n'umakkE?
  pirivu uNarttiya talaimakaRkut tOzi celavu azugkac colliyatu. -kOTi magkalattu vAtuLi n'aRcEn'tanAr

  180. n'eytal
  n'akai n'ani uTaittAl tOzi! takai mika,
  kOtai AyamoTu kuvavu maNal ERi,
  vI tatai kAnal vaNTal ayara,
  kataz parit tiN tEr kaTaii van'tu,
  5
  taN kayattu amanRa oN pUg kuvaLai
  arumpu alaittu iyaRRiya curumpu Ar kaNNi
  pinnup puRam tAzak konnE cUTTi,
  n'al varal iLa mulai n'Okki, n'eTitu n'inain'tu,
  n'illAtu peyarn'tanan, oruvan; ataRkE
  10
  pulavu n'ARu irug kazi tuzaii, pala uTan
  puL iRai koNTa muLLuTai n'eTun' tOTTut
  tAzai maNan'tu jAzaloTu kezIi,
  paTappai n'inRa muTat tAT punnaip
  pon n'Er n'uN tAtu n'Okki,
  15
  ennum n'Okkum, iv azugkal UrE.
  iran'tu pinninRa talaimakaRkuk kuRain'Ern'ta tOzi talaimakaLaikkuRain'ayappak kURiyatu; talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzikkuc colliyatUum Am. - karuvUrk kaNNampALanAr

  183. pAlai
  'kuvaLai uNkaN kaluzavum, tirun'tizait
  titalai alkul av vari vATavum,
  attam Ar azuvam n'at tuRan'tu aruLAr
  cenRu cEN iTaiyar Ayinum, n'anRum
  5
  n'ITalar' enRi tOzi! pATu AnRu
  panit tuRaip perug kaTal iRan'tu, n'Ir paruki,
  kuvavut tirai arun'tu koLLaiya kuTakku Erpu,
  vayavup piTi inattin vayinvayin tOnRi,
  irug kiLaik koNmU orugkuTan tuvanRi,
  10
  kAlai van'tanRAl kArE mAlaik
  kuLir koL piTavin kUr mukai alari
  vaNTu vAy tiRakkum taNTA n'ARRam
  kUtir aRcirattu Utai tURRa,
  pani alaik kalagkiya n'ejcamoTu
  15
  varun'tuvam allamO, pirin'ticinOr tiRattE?
  talaimakan kuRitta paruva varavu kaNTu, talaimakaL tOzikkuc colliyatu. -karuvUrk kaligkattAr

  216. marutam
  'n'AN koL n'uN kOlin mIn koL pAN makaL
  tAn punal aTaikaraip paTutta varAal,
  n'Ar ari n'aRavu uNTu irun'ta tan'taikku,
  vajci viRakin cuTTu, vAy uRukkum
  5
  taN tuRai Uran peNTir emmaip
  peTTAgku mozipa' enpa; av alarp
  paTTanam Ayin, ini evan Akiyar;
  kaTal ATu makaLir koyta jAzalum,
  kazani uzavar kuRRa kuvaLaiyum,
  10
  kaTi miLaip puRavin pUtta mullaiyoTu,
  pal iLag kOcar kaNNi ayarum,
  mallal yANarc cellik kOmAn
  eRiviTattu ulaiyAc ceRi curai veL vEl
  Atan ezini aru n'iRattu azuttiya
  15
  perug kaLiRRu evvam pOla,
  varun'tupamAtu, avar cEri yAm celinE.
  talaimakaTkup pAgkAyinAr kETpa, tanakkup pAgkAyinArkkup parattai colliyatu. - aiyUr muTavanAr

  223. pAlai
  'pirital valliyar, itu, n'at tuRan'tOr
  maRan'tum amaikuvarkol?' enRu eNNi,
  Azal vAzi, tOzi! kEzal
  vaLai maruppu uRazum muLai n'eTum perug kAy
  5
  n'anai mutir murukkin cinai cEr pogkar,
  kAy cinak kaTu vaLi eTuttalin, veg kATTu
  azal pozi yAnaiyin aiyenat tOnRum
  n'izal il Omai n'Ir il n'IL iTai,
  iRan'tanar Ayinum, kAtalar n'amvayin
  10
  maRan'tu kaNpaTutal yAvatu puRam tAz
  am paNai n'eTun' tOL tagki, tumpi
  ariyinam kaTukkum curi vaNar aimpAl
  n'uN kEz aTagka vAri, paiyuL keTa,
  n'an mukai atiral pOtoTu, kuvaLait
  15
  taN n'aRug kamaz toTai vEyn'ta, n'in
  maN Ar kUn'tal marIiya tuyilE?
  piriviTai vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu. - pAlai pATiya perugkaTugkO

  228. kuRijci
  piracap pal kiLai Arppa, kallena
  varai izi aruvi Aram tINTit
  taN ena n'anaikkum n'aLir malaic cilampil,
  kaN ena malarn'ta mA itazk kuvaLaik
  5
  kal mukai n'eTuj cunai n'ammoTu ATi,
  pakalE initu uTan kazippi, iravE
  celvar Ayinum, n'anRuman tilla
  vAnkaN virin'ta pakal maruL n'ilavin
  cUral miLaiiya cAral Ar ARRu,
  10
  Ogkal micaiya vEgkai oL vIp
  pulip poRi kaTuppat tOnRalin, kaya vAy
  irum piTi iriyum cOlaip
  perug kal yANart tam ciRukuTiyAnE.
  talaimakan ciRaippuRattAnAka, talaimakaTkuc colluvALAy, tOzi colli yatu. - aNTar makan kuRuvazutiyAr

  285. pAlai
  'oziyac cenmAr, celpa' enRu, n'Am
  azi paTar uzakkum avala n'ejcattu
  evvam ikan'tu cEN akala, vai eyiRRu
  Un n'acaip piNavin uRu paci kaLaiiyar,
  5
  kATu tEr maTap piNai alaRa, kalaiyin
  OTu kuRagku aRutta cen'n'Ay ERRai
  veyil pulan'tu iLaikkum vemmaiya, payil vari
  irum puli vEgkaik karun' tOl anna
  kal eTuttu eRin'ta pal kizi uTukkai
  10
  ulaRu kuTai vampalar uyar maram ERi,
  ERu vETTu ezun'ta inam tIr eruvai
  ATu cevi n'Okkum attam, paNait tOL
  kuvaLai uNkaN ivaLum n'ammoTu
  varUum enRanarE, kAtalar;
  15
  vArAy tOzi! muyagkukam, palavE.
  uTanpOkku uTanpaTuvitta tOzi talaimakaTkuc colliyatu. - kAvirippUm paTTinattuk kArikkaNNanAr

  308. kuRijci
  uzuvaiyoTu uzan'ta uyagku n'aTai oruttal
  n'eTu vakir vizup puN kazAa, kagkul
  Ali azi tuLi pozin'ta vaikaRai,
  vAl veL aruvip punal malin'tu ozukalin,
  5
  ilagku malai putaiya veN mazai kavaii,
  kalam cuTu pukaiyin tOnRum n'ATa!
  iravin varutal evanO? pakal varin,
  tolaiyA vElin vaN makiz en'tai
  kaLiRu aNan'tu eytAk kal mukai itaNattu,
  10
  ciRu tinaip paTu kiLi emmoTu Oppi,
  mallal aRaiya malir cunaik kuvaLait
  tEm pAy oN pU n'aRum pala aTaicciya
  kUn'tal mel aNait tujci, pozutu paTa,
  kAvalark karan'tu, kaTi punam tuzaiiya
  15
  perug kaLiRRu oruttalin, peyarkuvai,
  karug kOR kuRijci, n'um uRaivu in, UrkkE.
  iravu varuvAnaip 'pakal varuka' enRatu. - picirAn'taiyAr

  358. kuRijci
  n'Ilattu anna n'iRam kiLar eruttin,
  kAmar pIli, Ay mayil tOkai
  in tIm kurala tuvanRi, men cIr
  ATu takai ezil n'alam kaTuppak kUTi,
  5
  kaN n'Er itaza, taN n'aRug kuvaLaik
  kuRun' toTar aTaicciya n'aRum pal kUzai
  n'ITu n'Ir n'eTuj cunai AyamoTu ATAy,
  uyagkiya manattaiyAki, pulampu koNTu,
  innai Akiya n'in n'iRam n'Okki,
  10
  annai vinavinaL Ayin, annO!
  en ena uraikkO yAnE tunniya
  peru varai izitarum n'eTu veL aruvi,
  OTai yAnai uyar micai eTutta
  ATu koTi kaTuppa, tOnRum
  15
  kOTu uyar veRpan uRIiya n'OyE?
  pakalE ciRaippuRamAkat tOzi talaimakaTkuc colliyatu. - maturai marutan iLan'AkanAr

  361. pAlai
  'tU malart tAmaraip pUvin am kaN,
  mA itazk kuvaLai malar piNaittanna,
  tiru mukattu alamarum peru matar mazaik kaN,
  aNi vaLai munkai, Ay itaz maTan'tai
  5
  vAr mulai muRRattu n'Ul iTai vilagkinum,
  kavavup pulan'tu uRaiyum kazi perug kAmattu
  inpuRu n'ukarcciyin ciRan'tatu onRu il' ena
  anpAl mozin'ta en mozi koLLAy,
  poruL purivuNTa maruLi n'ejcE!
  10
  kariyAp pUvin periyOr Ara,
  azal ezu tittiyam aTutta yAmai
  n'izaluTai n'eTug kayam pukal vETTAagku,
  uLLutal Ompumati, ini n'I, muL eyiRRu,
  cil mozi, arivai tOLE pal malai
  15
  vev aRai marugkin viyan curam,
  evvam kUra, iRan'tanam, yAmE.
  poruLvayiR pirin'tu pOkAn'inRa talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - eyinan'tai makanAr iLagkIranAr

  393. pAlai
  kOTu uyar piRagkaR kunRu pala n'In'ti,
  vERu pulam paTarn'ta vinai taral uLLattu
  ARu cel vampalar kAy paci tIriya,
  mutaic cuvaR kalitta Ir ilai n'eTun' tOTTuk
  5
  kavaik katir varakin kAl toku pogkazi,
  kavaTTu aTip poruta pal cinai utirvai
  akan kaN pARaic cevvayin teRIi,
  vari aNi paNait tOL vAr cevit tannaiyar
  paNNai veN pazattu arici Eyppa,
  10
  cuzal maram colitta cuLaku alai veN kAz
  toTi mAN ulakkai Uzin pOkki,
  uralmukam kATTiya curai n'iRai koLLai,
  AgkaN iruj cunai n'IroTu mukavA,
  kaLi paTu kuzicik kal aTuppu ERRi,
  15
  iNar tatai kaTukkai INTiya tAtin,
  kuTavar puzukkiya pogku avizp punkam,
  matarvai n'al An pAloTu, pakukkum
  n'irai pala kuzIiya n'eTumozip pulli
  tEn tUgku uyar varai n'al n'ATTu umpar,
  20
  vEgkaTam iRan'tanar Ayinum, ANTu avar
  n'ITalar vAzi, tOzi! tOTu koL
  uru kezu majjai oli cIr Eyppa,
  takaram maNNiya taN n'aRu mucci,
  pukar il kuvaLaip pOtoTu teri itaz
  25
  vEnil atiral vEyn'ta n'in
  EmuRu puNarcci in tuyil maRan'tE.
  piriviTai vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu. - mAmUlanAr

  395. pAlai
  taN kayam payan'ta vaN kAR kuvaLai
  mAri mA malar peyaRku ERRanna,
  n'IroTu n'iRain'ta pEr amar mazaik kaN
  pani vAr evvam tIra, ini varin,
  5
  n'anRuman vAzi, tOzi! teRu katir
  Iram n'aitta n'Ir aRu n'anan'talai
  azal mEyn'tu uNTa n'izal mAy iyavin,
  vaRal marattu anna kavai maruppu eziR kalai,
  aRal avirn'tanna tEr n'acaii OTi,
  10
  pulampu vazippaTTa ulamaral uLLamoTu,
  mEy piNaip payirum melin'tu azi paTar kural
  aruj curam cellun'ar AL cettu Orkkum,
  tirun'tu arai jemaiya, perum punak kunRattu,
  ATu kazai iru vetir n'aralum
  15
  kOTu kAy kaTaRRa kATu iRan'tOrE!
  piriviTait tOzikkut talaimakaL colliyatu. - eyinan'tai makanAr iLagkIranAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 02:14:22(இந்திய நேரம்)