தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Ayilai(ayirai)-ayilai(ayirai)

 • ayilai(ayirai)

  60. n'eytal
  perug kaTaR parappil cEyiRA n'aTugka,
  koTun' tozil mukan'ta ceg kOl av valai
  n'eTun' timil toziloTu vaikiya tan'taikku,
  uppu n'oTai n'ellin mUral veN cORu
  5
  ayilai tuzan'ta am puLic corin'tu,
  kozumIn taTiyoTu kuRumakaL koTukkum
  tiN tErp poRaiyan toNTi anna em
  oN toTi jemukkAtImO teyya;
  'Utai ITTiya uyar maNal aTaikarai,
  10
  kOtai AyamoTu vaNTal taii,
  Orai ATinum uyagkum n'in oLi' enak
  konnum civappOL kANin, ven vER
  koRRac cOzar kuTan'tai vaitta
  n'ATu taru n'itiyinum ceRiya
  15
  arug kaTip paTukkuvaL, aRan il yAyE.
  talaimakaRkut tOzi ceRippu aRivuRIi, varaivu kaTAyatu.- kuTavAyiR kIrattanAr

  69. pAlai
  Ayn'alam tolain'ta mEniyum, mA malart
  takai vanappu izan'ta kaNNum, vakai ila
  vaNNam vATiya variyum, n'Okki,
  Azal AnRicin n'IyE. uritinin
  5
  Ital inpam veHki, mEvarac
  cey poruL tiRavar Aki, pul ilaip
  parArai n'elli am puLit tiraL kAy
  kAna maTa maraik kaNan'irai kavarum
  vEnil attam ennAtu, EmuRRu,
  10
  viN poru n'eTug kuTai iyal tEr mOriyar
  pon punai tikiri tiritarak kuRaitta
  aRai iRan'tu akanRanar Ayinum, enaiyatUum
  n'ITalar vAzi, tOzi! ATu iyal
  maTa mayil ozitta pIli vArn'tu, tam
  15
  cilai mAN val vil cuRRi, pala mAN
  ampuTaik kaiyar araN pala n'URi,
  n'ankalam tarUum vayavar perumakan
  cuTar maNip perum pUN Aay kAnattut
  talai n'AL alarin n'ARum n'in
  20
  alar mulai Akattu in tuyil maRan'tE.
  'poruLvayiR pirin'tu n'ITTittAn, talaimakan' enak kavanRa talaimakaTku, 'varuvar' enpatu paTac collit tOzi ARRuvittatu.- umaTTUr kizAr makanAr paragkoRRanAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 02:30:40(இந்திய நேரம்)