தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

ANil(veLil)-aNil(veLil)

 • aNil(veLil)

  12. kuRijci
  yAyE, kaNNinum kaTug kAtalaLE;
  en'taiyum, n'ilan uRap poRAan; 'cIRaTi civappa,
  evan, ila! kuRumakaL! iyagkuti?' ennum;
  yAmE, pirivu inRu iyain'ta tuvarA n'aTpin,
  5
  iru talaip puLLin Or uyirammE;
  Enal am kAvalar AnAtu ArttoRum,
  kiLi viLi payiRRum veLil ATu peruj cinai,
  vizuk kOT palavin pazup payam koNmAr,
  kuRavar UnRiya kurampai putaiya,
  10
  vEgkai tAaya tEm pAy tORRam
  puli cettu, verIiya pukarmuka vEzam,
  mazai paTu cilampil kazaipaTa, peyarum
  n'al varai n'ATa! n'I varin,
  melliyal Orum tAn vAzalaLE.
  pakaRkuRi vArAn'inRa talaimakan tOziyAl ceRippu aRivuRukkappaTTu, 'iravuk kuRi vArA varaival' enRARku, atuvum maRuttu, varaivu kaTAyatu. - kapilar

  109. pAlai
  pal itaz men malar uNkaN, n'al yAz
  n'arampu icaittanna in tIm kiLavi,
  n'alam n'alku orutti irun'ta UrE
  kOTu uzu kaLiRRin tozuti INTik
  5
  kATu kAlyAtta n'ITu marac cOlai
  vizai veLil ATum kazai vaLar n'anan'talai,
  veN n'unai ampin vicai iTa vIzn'tOr
  eNNu varampu aRiyA uval iTu patukkaic
  curam kezu kavalai kOTpAl paTTena,
  10
  vazagkun'ar maTin'ta attam iRan'tOr,
  kaipporuL illaiAyinum, meyk koNTu
  in uyir cekAar viTTu akal tappaRkup
  perug kaLiRRu maruppoTu vari ataL iRukkum
  aRan il vEn'tan ALum
  15
  vaRan uRu kunRam pala vilagkinavE.
  iTaic curattut talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu.- kaTun'toTaik kAvinAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 02:21:39(இந்திய நேரம்)