தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Avarai-avarai

 • avarai

  104. mullai
  vEn'tu vinai muTittakAlai, tEm pAyn'tu
  ina vaNTu Arkkum taN n'aRum puRavin
  ven vEl iLaiyar inpuRa, valavan
  vaLpu valittu Urin allatu, muL uRin
  5
  mun'n'Ir maNTilam Ati ARRA
  n'al n'Alku pUNTa kaTum pari n'eTun' tEr,
  vAgkucinai poliya ERi; putala
  pUg koTi avaraip poy ataL anna
  uL il vayiRRa, veLLai veN maRi,
  10
  mAzkiyanna tAz peruj ceviya,
  pun talaic ciRArOTu ukaLi, manRuzaik
  kavai ilai Arin am kuzai kaRikkum
  cIRUr pala piRakku oziya, mAlai
  initu ceytanaiyAl en'tai! vAziya!
  15
  pani vAr kaNNaL pala pulan'tu uRaiyum
  Ay toTi arivai kUn'taR
  pOtu kural aNiya vEytan'tOyE!
  vinai muRRi mILum talaimakaRkut tOzi colliyatu.- maturai marutan iLan'AkanAr

  217. pAlai
  'peytu puRan'tan'ta pogkal veN mazai,
  eHku uRu pajcit tuyp paTTanna,
  tuvalai tUval kaziya, akal vayal
  n'ITu kazaik karumpin kaNaik kAl vAn pUk
  5
  kOTaip pULaiyin vATaiyoTu tuyalvara,
  pAcilai potuLiya putaltoRum pakanRai
  n'Il uN paccai n'iRam maRaittu aTaicciya
  tOl eRi pANTilin vAliya malara,
  kOzilai avaraik kozu mukai aviza,
  10
  Uz uRu tOnRi oN pUt taLai viTa,
  pulamtoRum kurukinam n'arala, kallena
  akanRu uRai makaLir aNi tuRan'tu n'aTugka,
  aRciram van'tanRu; amain'tanRu itu ena,
  ep poruL peRinum, piriyanminO' enac
  15
  ceppuval vAziyO, tuNaiyuTaiyIrkkE;
  n'alkAk kAtalar n'alan uNTu tuRan'ta
  pAz paTu mEni n'Okki, n'Oy pora,
  iNar iRupu uTaiyum n'ejcamoTu, puNarvu vETTu,
  eyiRu tIp piRappat tiruki,
  20
  n'aTugkutum piriyin yAm kaTu pani uzan'tE.
  pirivu uNarttiya tOzikkut talaimakaL ARRAmai mItUrac colliyatu. -kazArkkIran eyiRRiyAr

  294. mullai
  magkul mA mazai viN atirpu muzagki,
  tuLLup peyal kazin'ta pinRai, pukaiuRap
  puLLi n'uN tuvalai pUvakam n'iRaiya,
  kAtalarp pirin'ta kaiyaRu makaLir
  5
  n'Ir vAr kaNNin karuviLai malara,
  tuyt talaip pUvin putal ivar Igkai
  n'eyt tOyttanna n'Ir n'anai am taLir
  iru vakir IruLin Iriya tuyalvara,
  avaraip paim pUp payila, akal vayal
  10
  katir vAr kAy n'el kaTku initu iRaijca,
  citar cinai tUgkum aRcira arai n'AL,
  'kAy cina vEn'tan pAcaRai n'ITi,
  n'am n'Oy aRiyA aRanilALar
  in' n'ilai kaLaiya varukuvarkol?' ena
  15
  AnAtu eRitarum vATaiyoTu
  n'OnEn tOzi! en tanimaiyAnE.
  paruva varavinkaN vaRpuRukkum tOzikkut talaimakaL colliyatu. - kazArkkIran eyiRRiyAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 02:09:07(இந்திய நேரம்)