தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

PiTavam-piTavam

 • piTavam

  304. mullai
  iru vicumpu ivarn'ta karuvi mA mazai,
  n'Ir ceRi n'ugkin kaN citarn'tavai pOl,
  cUr panippanna taN varal AliyoTu
  parUup peyal azi tuLi talaii, vAn n'avinRu,
  5
  kurUut tuLi pozin'ta perum pular vaikaRai,
  ceytu viTTanna cen' n'ila marugkil,
  ceRittu n'iRuttanna teL aRal paruki,
  ciRu maRi tazIiya teRin'aTai maTap piNai,
  valam tiri maruppin aNNal iralaiyoTu,
  10
  alagku cinaik kurun'tin alku n'izal vatiya,
  curumpu imirpu Uta, piTavut taLai aviza,
  arum poRi majjai Ala, vari maNal
  maNi miTai pavaLam pOla, aNi mikak
  kAyAj cemmal tAay, pala uTan
  15
  Iyal mUtAy Irm puRam varippa,
  pulan aNi koNTa kAr etir kAlai,
  'En'tu kOTTu yAnai vEn'tan pAcaRai
  vinaiyoTu vERu pulattu alki, n'anRum
  aRavar allar, n'am aruLAtOr' ena,
  20
  n'am n'Oy tanvayin aRiyAL,
  em n'on'tu pulakkumkol, mAayOLE?
  pAcaRaikkaN talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - iTaikkATanAr

  344. mullai
  vaLa mazai pozin'ta vAl n'iRak kaLari,
  uLartaru taN vaLi uRutoRum, n'ilavu enat
  toku mukai virin'ta muTak kAR piTavin,
  vai Er vAl eyiRRu, oL n'utal, makaLir
  5
  kai mAN tONi kaTuppa, paiyena,
  mayilinam payilum maram payil kAnam
  el iTai uRAa aLavai, vallE,
  kazal oli n'Avin teN maNi kaRagka,
  n'izal oLippanna n'imir parip puravi
  10
  vayakku uRu koTijci poliya, vaLpu Ayn'tu,
  iyakkumati vAziyO, kaiyuTai valava!
  payappuRu paTar aTa varun'tiya
  n'ayappu in kAtali n'akai mukam peRavE!
  vinai muRRiya talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - maturai aLakkar jAzAr makanAr maLLanAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 02:16:43(இந்திய நேரம்)