தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Cegkazun'Ir-cegkazun'Ir

 • cegkazun'Ir

  48. kuRijci
  'annAy! vAzi! vENTu, annai! n'in makaL,
  'pAlum uNNAL, pazagkaN koNTu,
  n'ani pacan'tanaL' ena vinavuti. atan tiRam
  yAnum teRRena uNarEn. mEl n'AL,
  5
  mali pUj cAral, en tOzimArOTu
  oli cinai vEgkai koykuvam cenRuzi,
  'puli puli!' ennum pUcal tOnRa
  oN cegkazun'Irk kaN pOl Ay itaz
  Uci pOkiya cUz cey mAlaiyan,
  10
  pakkam cErttiya ceccaik kaNNiyan,
  kuyam maNTu Akam cej cAn'tu n'Ivi,
  varipunai villan, orukaNai terin'tukoNTu,
  'yAtO, maRRu am mA tiRam paTar?' ena
  vinavi n'iRRan'tOnE. avaR kaNTu,
  15
  emmuL emmuL meym maRaipu oTugki,
  n'ANi n'inRanemAka, pENi,
  'aivakai vakutta kUn'tal Ay n'utal
  mai Ir Oti maTavIr! n'um vAyp
  poyyum uLavO?' enRanan. paiyenap
  20
  pari muTuku tavirtta tEran, etirmaRuttu,
  n'in makaL uNkaN pal mAN n'Okkic
  cenROnmanRa, ak kunRu kizavOnE.
  pakal mAy an'tip paTucuTar amaiyattu,
  avan maRai tEem n'Okki, 'maRRu ivan
  25
  makanE tOzi!' enRanaL.
  atan aLavu uNTu kOL, mativallOrkkE.
  cevilittAykkut tOzi aRattoTu n'inRatu. - tagkAl muTak koRRanAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 02:14:52(இந்திய நேரம்)