தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

AlA-alA

 • alA

  86. marutam
  uzun'tu talaippeyta kozug kaLi mitavai
  peruj cORRu amalai n'iRpa, n'irai kAl
  taN perum pan'tart taru maNal jemiri
  manai viLakkuRuttu, mAlai toTari,
  5
  kanai iruL akanRa kavinpeRukAlai;
  kOL kAl n'Igkiya koTu veN tigkaL
  kETu il vizup pukaz n'AL talaivan'tena,
  uccik kuTattar, puttakal maNTaiyar,
  potu cey kampalai mutu cem peNTir
  10
  munnavum pinnavum muRai muRai tarattara,
  putalvaR payan'ta titalai av vayiRRu
  vAl izai makaLir n'Alvar kUTi,
  'kaRpinin vazAa, n'aR pala utavip
  peRROR peTkum piNaiyai Aka!' ena,
  15
  n'IroTu corin'ta Ir itaz alari
  pal irug katuppin n'elloTu tayagka,
  vatuvai n'al maNam kazin'ta pinRai,
  kallen cummaiyar, jerErenap pukutan'tu,
  'pEr iRkizatti Aka' enat tamar tara,
  20
  Or iR kUTiya uTan puNar kagkul,
  koTum puRam vaLaii, kOTik kaligkattu
  oTugkinaL kiTan'ta Or puRam tazIi,
  muyagkal viruppoTu mukam putai tiRappa,
  ajcinaL uyirttakAlai, 'yAza n'in
  25
  n'ejcam paTarn'tatu ejcAtu urai' ena,
  in n'akai irukkai, pin yAn vinavalin,
  cej cUTTu oN kuzai vaN kAtu tuyalvara,
  akam mali uvakaiyaL Aki, mukan ikuttu,
  oyyena iRaijciyOLE mAvin
  30
  maTam koL mataiiya n'Okkin,
  oTugku Ir Oti, mAayOLE.
  vAyil maRutta tOzikkut talaimakan colliyatu. talaimakaLaik kUTi inpuRRirun'ta talaimakan paNTu n'ikazn'tatu coRRu inpuRRirun'tatUumAm,- n'allAvUr kizAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 02:12:13(இந்திய நேரம்)