தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Cerun'ti-cerun'ti

 • cerun'ti

  150. n'eytal
  pinnuviTa n'eRitta kUn'talum, ponnena
  Akattu arumpiya cuNagkum, vampu viTak
  kaN uruttu ezutaru mulaiyum, n'Okki;
  'ellinai peritu' enap pal mAN kURi,
  5
  perun' tOL aTaiya muyagki, n'ITu n'inain'tu,
  arug kaTippaTuttanaL yAyE; kaTuj celal
  vAT cuRA vazagkum vaLai mEy perun' tuRai,
  kanaitta n'eytaR kaN pOl mA malar
  n'anaitta cerun'tip pOtu vAy aviza,
  10
  mAlai maNi itaz kUmpa, kAlaik
  kaL n'ARu kAviyoTu taNNena malarum
  kaziyum, kAnalum, kANtoRum pala pulan'tu;
  'vArArkol?' enap paruvarum
  tArAr mArpa! n'I taNan'ta jAnRE!
  pakaRkuRi van'tu kaNNuRRu n'Igkum talaimakanait tOzi, talaimakaLai iTattu uyttu van'tu, ceRippu aRivuRIi, varaivu kaTAyatu. - kuRuvazutiyAr

  240. n'eytal
  cev vI jAzaR karug kOTTu iruj cinait
  tanip pArppu uLLiya taN paRai n'Arai
  maNip pU n'eytal mAk kazi n'ivappa,
  inip pulampinRE kAnalum; n'aLi kaTal
  5
  tiraic curam uzan'ta tiN timil viLakkil
  pal mIn kUTTam ennaiyark kATTiya,
  en'taiyum cellumAr iravE; an'til
  aNagkuTaip panit tuRai kaitozutu Etti,
  yAyum AyamOTu ayarum; n'Iyum,
  10
  tEm pAy Oti tiru n'utal n'Ivi,
  kOgku mukaittanna kuvimulai Akattu,
  in tuyil amarn'tanaiAyin, vaNTu paTa
  virin'ta cerun'ti veN maNal muTukkar,
  pU vEy punnai am taN pozil,
  15
  vAvE teyya, maNan'tanai celaRkE.
  tOzi iravukkuRi van'ta talaimakaRkup pakaRkuRi n'Ern'tatu. - ezuuppanRi n'Akan kumaranAr

  280. n'eytal
  pon aTarn'tanna oL iNarc cerun'tip
  pal malar vEyn'ta n'alam peRu kOtaiyaL,
  tiNi maNal aTai karai alavan ATTi
  acaiyinaL irun'ta Ay toTik kuRumakaL,
  5
  n'alamcAl vizup poruL kalam n'iRai koTuppinum,
  peRal arugkuraiyaL Ayin, aRam terin'tu,
  n'Am uRai tEem marUup peyarn'tu, avanoTu
  iru n'Irc cErppin uppuTan uzutum,
  peru n'Irk kuTTam puNaiyoTu pukkum,
  10
  paTuttanam, paNin'tanam, aTuttanam, iruppin,
  tarukuvankollO tAnE viri tiraik
  kaN tiraL muttam koNTu, jAgkart
  tEn imir akan karaip pakukkum
  kAnal am perun' tuRaip paratavan emakkE?
  talaimakaLaik kaNNuRRu n'Igkum talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu; alla kuRippaTTup pOkAn'inRavan colliyatUum Am, - ammUvanAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 02:14:59(இந்திய நேரம்)