தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Vajci-vajci

 • vajci

  216. marutam
  'n'AN koL n'uN kOlin mIn koL pAN makaL
  tAn punal aTaikaraip paTutta varAal,
  n'Ar ari n'aRavu uNTu irun'ta tan'taikku,
  vajci viRakin cuTTu, vAy uRukkum
  5
  taN tuRai Uran peNTir emmaip
  peTTAgku mozipa' enpa; av alarp
  paTTanam Ayin, ini evan Akiyar;
  kaTal ATu makaLir koyta jAzalum,
  kazani uzavar kuRRa kuvaLaiyum,
  10
  kaTi miLaip puRavin pUtta mullaiyoTu,
  pal iLag kOcar kaNNi ayarum,
  mallal yANarc cellik kOmAn
  eRiviTattu ulaiyAc ceRi curai veL vEl
  Atan ezini aru n'iRattu azuttiya
  15
  perug kaLiRRu evvam pOla,
  varun'tupamAtu, avar cEri yAm celinE.
  talaimakaTkup pAgkAyinAr kETpa, tanakkup pAgkAyinArkkup parattai colliyatu. - aiyUr muTavanAr

  226. marutam
  uNarkuven allen; uraiyal n'in mAyam;
  n'AN ilai manRa yANar Ura!
  akaluL AgkaN, am pakai maTivai,
  kuRun' toTi, makaLir kurUup punal munaiyin,
  5
  pazanap paij cAy kozuti, kazanik
  karan'tai am ceRuvin veN kuruku Oppum,
  val vil eRuzt tOL, paratavar kOmAn,
  pal vEl matti, kazAar muntuRai,
  n'eTu veN marutoTu vajci cAaya,
  10
  viTiyal van'ta peru n'Irk kAviri,
  toTi aNi munkai n'I veyyOLoTu
  mun n'AL ATiya kavvai, in' n'AL,
  vali mikum munpin pANanoTu, mali tArt
  tittan veLiyan uRan'tai n'AL avaip
  15
  pATu in teN kiNaip pATu kETTu ajci,
  pOr aTu tAnaik kaTTi
  porAatu OTiya Arppinum peritE.
  talaimakaRkut tOzi vAyil maRuttatu. - paraNar

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 02:05:36(இந்திய நேரம்)