தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

CEval KOzi-cEval KOzi

 • cEval kOzi

  87. pAlai
  tIm tayir kaTain'ta tiraL kAl mattam,
  kanRu vAy cuvaippa, munRil tUgkum
  paTalaip pan'tarp pul vEy kurampai,
  n'alkUr cIRUr ellit tagki,
  5
  kuTumi n'eRRi n'eTu marac cEval
  talaik kural viTiyaR pOki, munAatu,
  kaTugkaN maRavar kal kezu kuRumpin
  ezun'ta taNNumai iTag kaT pANi,
  aruj curam celvOr n'ejcam tuNNena,
  10
  kunRu cEr kavalai, icaikkum attam,
  n'ani n'ITu uzan'tanaimannE! atanAl
  uva ini vAziya, n'ejcE! mai aRa
  vaiku cuTar viLagkum vAn tOy viyal n'akarc
  cuNagku aNi vana mulai n'alam pArATTi,
  15
  tAz irug kUn'tal n'am kAtali
  n'IL amai vanappin tOLumAr aNain'tE.
  vinai muRRi mILum talaimakan iTaic curattut tan n'ejciRkuc colliyatu.- maturaip pErAlavAyAr

  277. pAlai
  taN katir maNTilam avir, aRac cAayp
  pakal azi tORRam pOla, paiyena
  n'utal oLi karappavum, ALvinai tarumAr,
  taval il uLLamoTu eHku tuNai Aka,
  5
  kaTaiyal am kurala vAL vari uzuvai
  pEz vAyp piNavin vizup paci n'OnAtu,
  irum panaj ceRumpin anna parUu mayir,
  ciRu kaN, panRi varu tiRam pArkkum
  attam Ar azuvattu AgkaN n'anan'talai,
  10
  pottuTai maratta pukar paTu n'Izal,
  ARu cel vampalar acaiyun'ar irukkum,
  Iram il, vej curam iRan'tOr n'amvayin
  vArA aLavai Ayizai! kUr vAy
  azal akain'tanna kAmar tutai mayir
  15
  manai uRai kOzi maRanuTaic cEval
  pOr puri eruttam pOlak kajaliya
  pogku azal murukkin oN kural mAn'ti,
  citar citarn'tu ukutta cevvi vEnil
  van'tanRu amma, tAnE;
  20
  vArAr tOzi! n'am kAtalOrE.
  talaimakan pirivinkaN talaimakaL, tOzikkup paruvam kaNTu azin'tu,colli yatu. - karuvUr n'anmArpan

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 02:29:04(இந்திய நேரம்)