தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Agananuru

 • kaTavuL vAzttu

  kAr viri konRaip pon n'Er putu malart

  tAran; mAlaiyan; malain'ta kaNNiyan;

  mArpinaHtE mai il n'uN jAN;

  n'utalatu imaiyA n'ATTam; ikal aTTu,

  kaiyatu kaNicciyoTu mazuvE; mUvAy

  5

  vElum uNTu, at tOlAtORkE;

  Urn'tatu ERE; cErn'tOL umaiyE

  cev vAn anna mEni, av vAn

  ilagku piRai anna vilagku vAl vai eyiRRu,

  eri akain'tanna avirn'tu viLagku puri caTai,

  10

  mutirAt tigkaLoTu cuTarum cenni,

  mUvA amararum munivarum piRarum

  yAvarum aRiyAt tol muRai marapin,

  vari kiLar vayamAn urivai taiiya,

  yAz kezu maNi miTaRRu, an'taNan

  15

  tA il tAL n'izal tavirn'tanRAl, ulakE.

  pAratam pATiya perun'tEvanAra

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 02:33:25(இந்திய நேரம்)