தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

UzaiyA-uzaiyA

 • uzaiyA

  324. mullai
  virun'tum peRukun'aL pOlum, tirun'tu izait
  taTa men paNait tOL, maTa mozi arivai
  taLir iyal kiLLai ini tinin eTutta
  vaLarAp piLLait tUvi anna,
  5
  uLar peyal vaLartta, paim payirp puRavil
  paRaik kaN anna n'iRaic cunai tORum
  tuLi paTu mokkuL tuLLuvana cAla,
  toLi poru pokuTTut tOnRuvana mAya,
  vaLi cinai utirttalin, veRi koLpu tAay,
  10
  ciraR ciRaku Eyppa aRaRkaN varitta
  vaNTu uN n'aRu vI tumitta n'Emi
  taN n'ila marugkil pOzn'ta vaziyuL,
  n'irai cel pAmpin viraipu n'Ir muTuka,
  cellum, n'eTun'takai tErE
  15
  mullai mAlai n'akar pukal Ayn'tE!
  vinai muRRiya talaimakan karuttu uNarn'tu uzaiyar colliyatu. -okkUr mAcAttiyAr

  354. mullai
  mata vali yAnai maRaliya pAcaRai,
  iTi umiz muracam poru kaLattu iyampa,
  venRu koTi eTuttanan, vEn'tanum; kanRoTu
  kaRavaip pullinam puRavutoRu ukaLa,
  5
  kuzal vAy vaittanar kOvalar, val virain'tu,
  iLaiyar Ekuvanar pariya, viri uLaik
  kaTu n'aTaip puravi vazivAy OTa,
  valavan vaLpu vali uRuppa, pulavar
  pukaz kuRi koNTa polan'tAr akalattu,
  10
  taN kamaz cAn'tam n'uN tukaL aNiya,
  venRi koL uvakaiyoTu pukutal vENTin,
  yANTu uRaivatukol tAnE mANTa
  pOtu uRaz koNTa uNkaN
  tItilATTi tiru n'utaR pacappE?
  vinai muRRiya talaimakaRku uzaiyAr colliyatu. - maturait tamizk kUttan kaTuvan maLLanAr

  384. mullai
  'irun'ta vEn'tan arun' tozil muTittena,
  purin'ta kAtaloTu perun' tEr yAnum
  ERiyatu aRin'tanRu allatu, van'ta
  ARu n'ani aRin'tanROilenE; "tAay,
  5
  muyaR paRaz ukaLum mullai am puRavil,
  kavaik katir varakin cIRUr AgkaN,
  mel iyal arivai ilvayin n'iRIi,
  izimin" enRa n'in mozi maruNTicinE;
  vAn vazagku iyaRkai vaLi pUTTinaiyO?
  10
  mAn uru Aka n'in manam pUTTinaiyO?
  uraimati vAziyO, valava!' ena, tan
  varai maruL mArpin aLippanan muyagki,
  manaik koNTu pukkanan, n'eTun' takai;
  virun'tu Er peRRanaL, tirun'tizaiyOLE.
  vinai muRRiya talaimakanatu varavu kaNTu, uzaiyar colliyatu. - okkUr mAcAttiyAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 01:02:18(இந்திய நேரம்)