தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Atiral-atiral

 • atiral

  157. pAlai
  ariyaR peNTir alakiR koNTa
  pakuvAyp pALaik kuvimulai curan'ta
  ari n'iRak kaluzi Ara mAn'ti,
  ceru vETTu, cilaikkum ceg kaN ATavar,
  5
  vil iTa vIzn'tOr patukkai, kOgkin
  elli malarn'ta paig koTi atiral
  perum pular vaikaRai arumpoTu vAgki,
  kAna yAnai kavaLam koLLum
  ajcu varu n'eRiyiTait tamiyar celmAr
  10
  n'ejcu uNa mozipamannE tOzi!
  munai pulam peyartta pullen manRattu,
  peyal uRa n'ekizn'tu, veyil uRac cAay,
  vinai azi pAvaiyin ulaRi,
  manai ozin'tiruttal valluvOrkkE!
  pirivu uNarttiya tOzikkut talaimakaL colliyatu. - vEmpaRRUrk kumaranAr

  237.pAlai
  'pun kAR pAtiri ari n'iRat tiraL vI
  n'uN koTi atiraloTu n'uNagku aRal varippa,
  aravu eyiRRu anna arumpu mutir kuravin
  tEn imir n'aRuj cinait tenRal pOza,
  5
  kuyil kural kaRRa vEnilum tuyil tuRan'tu
  innA kaziyum kagkul' enRu n'in
  n'al mA mEni aNi n'alam pulampa,
  inaital AnRicin Ayizai! kanaitiRal
  cen' tI aNagkiya cezu n'iNak kozug kuRai
  10
  men tinaip punkam utirtta maNTaiyoTu,
  irug katir alamarum kazanik karumpin
  viLai kazai pizin'ta am tIm cERRoTu,
  pAl pey cen'n'eR pAcaval pakukkum
  punal poru putavin, uRan'tai eytinum,
  15
  vinai poruLAkat taviralar kaTai civan'tu
  aiya amartta uNkaN n'in
  vai Er vAl eyiRu URiya n'IrE.
  talaimakan pirivinkaN vERupaTTa talaimakaLait tOzi vaRpuRIiyatu. -tAyagkaNNanAr

  289. pAlai
  cilai ERaTTa kaNai vIz vampalar
  uyar patukku ivarn'ta tatar koTi atiral
  n'eTu n'ilai n'aTukal n'AT palik kUTTum
  curaniTai vilagkiya maran Ogku iyavin,
  5
  van'tu, vinai valitta n'amvayin, enRum,
  terumaral uLLamoTu varun'tal AnAtu,
  n'ekizA men piNi vIgkiya kai ciRitu
  avizinum, uyavum Ay maTat takuvi
  cEN uRai pulampin n'AL muRai izaitta
  10
  tiN cuvar n'Okki, n'inain'tu, kaN pani,
  n'ekiz n'Ul muttin, mukiz mulait teRippa,
  mai aRa virin'ta paTai amai cEkkai
  ai men tUvi aNai cErpu acaii,
  maiyal koNTa matan azi irukkaiyaL
  15
  pakuvAyp palli paTutoRum paravi,
  'n'alla kURu' ena n'aTugki,
  pullen mAlaiyoTu porumkol tAnE?
  pirin'tu pOkAn'inRa talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - eyinan'tai makan iLagkIranAr

  391. pAlai
  pArval verukin kUr eyiRRu anna
  vari men mukaiya n'uN koTi atiral
  malku akal vaTTiyar, koLvu iTam peRAar
  vilaijar, ozitta talai vEy kAn malar
  5
  tEm pAy mullaiyoTu jAgkarp pOkki,
  taN n'aRug katuppil puNarn'tOr punain'ta en
  poti mAN mucci kANtoRum, paNTaip
  paza aNi uLLappaTumAl tOzi!
  inRoTu cil n'AL varinum, cenRu, n'ani
  10
  paTAavAkum, em kaNNE kaTAa
  vAn maruppu acaittalcellAtu, yAnai tan
  vAy n'iRai koNTa vali tEmpu taTak kai
  kunRu puku pAmpin tOnRum,
  enRUz vaippin, curan iRan'tOrE!
  piriviTai vaRpuRuttum tOzikkut talaimakaL colliyatu. - kAvan mullaip pUtanAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 02:08:59(இந்திய நேரம்)