தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

KOrai(paijcAy)-kOrai(paijcAy)

 • kOrai(paijcAy)

  62. kuRijci
  ayattu vaLar paijcAy murun'tin anna
  n'akaip polin'tu ilagkum eyiRu kezu tuvar vAy,
  Akattu arumpiya mulaiyaL, paNait tOL,
  mAt tAT kuvaLai malar piNaittanna
  5
  mA itaz mazaik kaN, mAayOLoTu
  pEyum aRiyA maRai amai puNarcci
  pUcal tuTiyin puNarpu pirin'tu icaippa,
  karan'ta karappoTu n'Am celaRku arumaiyin,
  kaTum punal malin'ta kAvirip pEriyARRu
  10
  n'eTuj cuzi n'Ittam maNNun'aL pOla,
  n'aTugku ajar tIra muyagki, n'erun'al
  Akam aTaitan'tOLE ven vER
  kaLiRu kezu tAnaip poRaiyan kolli
  oLiRu n'Ir aTukkattu viyal akam poRpak
  15
  kaTavuL ezutiya pAvaiyin,
  maTavatu mANTa mAayOLE.
  allakuRippaTTuzi, talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - paraNar

  226. marutam
  uNarkuven allen; uraiyal n'in mAyam;
  n'AN ilai manRa yANar Ura!
  akaluL AgkaN, am pakai maTivai,
  kuRun' toTi, makaLir kurUup punal munaiyin,
  5
  pazanap paij cAy kozuti, kazanik
  karan'tai am ceRuvin veN kuruku Oppum,
  val vil eRuzt tOL, paratavar kOmAn,
  pal vEl matti, kazAar muntuRai,
  n'eTu veN marutoTu vajci cAaya,
  10
  viTiyal van'ta peru n'Irk kAviri,
  toTi aNi munkai n'I veyyOLoTu
  mun n'AL ATiya kavvai, in' n'AL,
  vali mikum munpin pANanoTu, mali tArt
  tittan veLiyan uRan'tai n'AL avaip
  15
  pATu in teN kiNaip pATu kETTu ajci,
  pOr aTu tAnaik kaTTi
  porAatu OTiya Arppinum peritE.
  talaimakaRkut tOzi vAyil maRuttatu. - paraNar

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 02:07:26(இந்திய நேரம்)